chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp

Câu hỏi:

14/11/2021 11,021

C. CH2=CHCH=CH2.

Bạn đang xem: chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

A sai vì như thế trùng khớp CH2 = CHCl chiếm được hóa học mềm PVC.

B sai vì như thế trùng khớp CH2=CH2 thu được hóa học mềm PB.

C trúng vì như thế trùng khớp CH2=CH-CH=CH2 thu được cao su thiên nhiên buna.

D sai vì như thế trùng khớp CH2=C(CH3)COOCH3 thu được hóa học mềm PMMA (được người sử dụng sản xuất thủy tinh anh cơ học plexigas).

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thực hiện mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời không thể người sử dụng hóa học này sau đây?

A. Na3PO4.

B. Na2CO3.

C. H2SO4.

D. NaOH.

Câu 2:

Phát biểu này tại đây sai?

A. Có thể phân biệt glucozơ và saccarozơ bởi phản xạ tráng gương.

B. Có thể phân biệt hỗn hợp saccarozơ và glixerol bởi Cu(OH)2.

C. Có thể phân biệt tinh anh bột và xenlulozơ bởi hỗn hợp I2.

D. Phân biệt glucozơ và fructozơ ko thể người sử dụng phản xạ tráng gương.

Câu 3:

Xà chống hóa trọn vẹn triglixerit X nhập hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ, chiếm được glixerol, natri oleat (a mol) và natri panmitat (2a mol). Phân tử khối của X là

A. 832.

B. 860.

Xem thêm: mùa xuân nho nhỏ soạn

C. 834.

D. 858.

Câu 4:

Kim loại này tại đây rất có thể pha trộn được bằng phương pháp người sử dụng CO khử oxit của nó?

A. Fe.

B. Ca.

C. Al.

D. Na.

Câu 5:

Trong công nghiệp, sắt kẽm kim loại Al được phát hành bởi cách thức này sau đây?

A. Điện phân rét chảy.

B. Thủy luyện.

C. Nhiệt luyện.

D. Điện phân hỗn hợp.

Câu 6:

Hợp hóa học này sau đấy là phù hợp hóa học hữu cơ?

A. CO2.

B. CH4.

C. NaCN.

Xem thêm: khám phá lịch sử giúp con người hiểu biết được

D. Na2CO3.