chất nào sau đây là chất điện li

Câu hỏi:

06/04/2021 19,055

Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất điện li

C. Axit sunfuric

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chỉ đem axit, bazơ, muối hạt là hóa học năng lượng điện li

Đáp án nên cần chọn là: C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Natri florua( NaF) nhập tình huống nào là sau đây ko dẫn được điện?

A. NaF rét chảy

B. Dung dịch NaF nhập nước

C. NaF rắn, khan

D. Dung dịch được tạo nên trở thành khi hòa tan nằm trong số mol NaOH và HF nhập nước

Câu 2:

Dung dịch nào là sau đây không dẫn năng lượng điện được?

A. HCl nhập benzen.

B. CH3COONa nội địa.

C. Ca(OH)trong nước.

D. NaHSOtrong nước.

Câu 3:

Tính dẫn năng lượng điện của những hỗn hợp axit, bazo, muối hạt là vì nhập hỗn hợp của bọn chúng có

A. ion.

Xem thêm: công thức chung của ankin

B. cation.

C. anion.

D. hóa học.

Câu 4:

Dãy hóa học nào là tại đây, nội địa đều là hóa học năng lượng điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2

Câu 5:

Câu nào là tại đây đúng vào khi phát biểu về việc năng lượng điện li?

A. Sự năng lượng điện li là việc hòa tan một hóa học nhập nước trở thành dung dịch

B. Sự năng lượng điện li là việc phân li một hóa học bên dưới thuộc tính của loại điện

C. Sự năng lượng điện li là việc phân li một hóa học trở thành ion dương và ion âm khi hóa học cơ tan nội địa hoặc ở tình trạng rét chảy

D. Sự năng lượng điện li thực tế là quy trình lão hóa - khử

Câu 6:

Các hỗn hợp tại đây đem nằm trong độ đậm đặc 0,10 mol/l, hỗn hợp nào là dẫn năng lượng điện xoàng nhất?

A. HCl

B. HF

C. HI

Xem thêm: sóng điện từ là gì

D. HBr