chất nào sau đây không phải là polime

hint-header

Cập nhật ngày: 17-09-2022

Bạn đang xem: chất nào sau đây không phải là polime


Chia sẻ bởi: SDSA


Chất này tại đây không nên là polime?

Chủ đề liên quan

Chất này tại đây đem bộ phận đó là hóa học béo?

Este này tại đây không có tài năng nhập cuộc phản xạ tráng gương là

Phân đạm cung ứng cho tới cây

Chất bột X black color, đem tài năng hấp phụ những khí độc nên được sử dụng trong không ít loại mặt mũi nạ chống độc. Chất X là

Ở ĐK tương thích amino axit phản xạ với hóa học này tạo nên trở thành este?

Kim loại này tại đây phản xạ mạnh mẽ nhất với nước ở nhiệt độ phỏng thường?

Dung dịch hóa học này tại đây thực hiện phenolphtalein đem quý phái màu sắc hồng?

Muối kali aluminat đem công thức là

Cacbohiđrat này có không ít nhập cây mía và củ cải đường?

Ở ĐK tương thích, sắt kẽm kim loại này tại đây bị S lão hóa lên nút lão hóa +3?

Chất này tại đây được dùng làm thực hiện mượt nước đem tính cứng vĩnh cửu?

Xem thêm: sóng điện từ là sóng ngang

Nhóm những hóa học khí (hoặc hơi) này tiếp sau đây đều tạo nên cảm giác mái ấm kính Khi độ đậm đặc của bọn chúng nhập khí quyển vượt lên trên vượt chi chuẩn chỉnh cho tới phép?

Chất này tại đây một vừa hai phải phản xạ với hỗn hợp NaOH loãng, một vừa hai phải phản xạ với hỗn hợp HCl?

Kim loại này tại đây khử được ion Fe2+ nhập dung dịch?

Buta-1,3-đien đem công thức phân tử là

Hợp hóa học này của can xi được dùng làm đúc tượng, bó bột Khi gãy xương?

A

Thạch cao nung (CaSO4.H2O).

D

Thạch cao sinh sống (CaSO4.2H2O).

Dãy bao gồm những hóa học đều không tham gia phản xạ tráng bạc là

B

tinh bột, anđehit fomic.

Xem thêm: tóm tắt dế mèn phiêu lưu ký

Cho hỗn hợp những hóa học sau: ClH3NCH2COOH; H2NCH2COOH; H2N(CH2)2CH(NH2)COOH; HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH. Số hỗn hợp thực hiện quỳ tím đổi màu xanh xao là

Đốt cháy trọn vẹn m gam láo thích hợp Mg và Al cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 2,8 lít khí O2 (đktc), chiếm được 9,1 gam láo thích hợp nhì oxit. Giá trị của m là

Lên men m gam glucozơ trở thành ancol etylic với hiệu suất 60%, chiếm được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là