chất nào sau đây gọi là xút ăn da

Câu hỏi:

03/07/2022 2,012

Bạn đang xem: chất nào sau đây gọi là xút ăn da

B. NaOH.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án trúng là: B

Chất gọi là xút ăn domain authority là: NaOH.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch nào là tại đây hòa tan được Al2O3?

A. KNO3.

B. NaCl.

C. MgCl2.

D. HCl.

Câu 2:

Chất nào là tại đây được dùng làm khử chua khu đất nhập nông nghiệp?

A. CaCl2.

B. CaO.

C. CaSO4.

D. Ca(NO3)2.

Câu 3:

Chất nào là tại đây được gọi là phèn chua, dùng làm thực hiện nhập nước?

A. K2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

Xem thêm: cầu lông biên chứng nhân lịch sử

B. (NH4)2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

C. Li2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

D. Na2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

Câu 4:

Số electron phần ngoài nằm trong của những nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại kiềm là

A. 3.

B. 2.

C. 4. 

D. 1.

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây sai?

A. Kim loại Ca ko tan nội địa.

B. Dung dịch HCl hòa tan được MgO.

C. Al(OH)3 là một trong những hiđroxit lưỡng tính.

D. Kim loại Al tan được nhập hỗn hợp KOH.

Câu 6:

Cho khí CO2 nhập lượng dư hỗn hợp nào là tại đây sẽ tạo nên kết tủa?

A. Ca(OH)2.

B. Ca(HCO3)2.

C. NaOH.

D. MgCl2.

Xem thêm: cho tam giác mnp vuông tại m