chất nào sau đây có đồng phân hình học

Câu hỏi:

13/09/2019 77,273

B. CH3-CH=CH-CH=CH2

Bạn đang xem: chất nào sau đây có đồng phân hình học

Đáp án chủ yếu xác

D. CH2=CH-CH2-CH3.. CH3 – CH=CH – CH3

Đáp án B

Điều khiếu nại để sở hữu đồng phân hình học tập là:

- nhập kết cấu phân tử cần có một links song.

- 2 group thế links với nằm trong 1 cacbon của nối song cần không giống nhau.

• Phân tử CH3-CaH=CbH-CH=CH2 sở hữu 2 links song nhập phân tử. Mặt không giống, Ca links với nhì group thế không giống nhau (H và CH3) và Cb cũng links với nhì group thế không giống nhau (H và -CH=CH2).

→ CH3-CH=CH-CH=CH2 sở hữu đồng phân hình học

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân của hợp ý hóa học sở hữu công thức phân tử C4H9Cl là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2:

Cấu tạo nên hoá học tập là

A. số lượng links Một trong những vẹn toàn tử nhập phân tử.

B. các loại links Một trong những vẹn toàn tử nhập phân tử.

C. thứ tự động links Một trong những vẹn toàn tử nhập phân tử.

D. bản hóa học links Một trong những vẹn toàn tử nhập phân tử.

Câu 3:

Trong những hóa học tại đây, những hóa học này là đồng phân của nhau:

A. C2H5OH, CH3OCH3.

Xem thêm: nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây giúp đông nam á phát triển mạnh cây lúa gạo

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.

D. C4H10, C6H6.

Câu 4:

Chọn khái niệm rất đầy đủ nhất về đồng phân:

A. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu kết cấu không giống nhau.

B. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu đặc thù không giống nhau.

C. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu nằm trong công thức phân tử tuy nhiên sở hữu kết cấu không giống nhau nên sở hữu đặc thù không giống nhau.

D. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu kết cấu không giống nhau nên sở hữu đặc thù không giống nhau.

Câu 5:

Chất này sau đó là đồng đẳng của benzen:

     

 

A. 1, 2, 3               

B. 2, 3                            

C. 2, 5                           

D. 2, 3, 4

Câu 6:

Số đồng phân của hợp ý hóa học sở hữu công thức phân tử C5H12 là:

A. 4.

B. 3.

C. 2.

Xem thêm: tiếng anh 8 unit 2 making arrangements

D. 5.