cấu trúc câu điều kiện loại 1

Nếu bạn thích nói tới một sự khiếu nại rất có thể xẩy ra nhập sau này thì bạn phải dùng câu ĐK loại 1. Đây là 1 trong những phần cần thiết của ngữ pháp giờ Anh, không chỉ có giúp cho bạn nghe rằng trôi chảy rộng lớn mà còn phải cho mình thời cơ tạo hình những câu phức tạp rất là nhiều. Hôm ni, nằm trong TOPICA NATIVE kiểm tra kỹ năng và kiến thức tổng quát tháo và bài bác luyện câu ĐK loại 1 cụ thể, giúp cho bạn mạnh mẽ và tự tin rộng lớn Khi dùng.

Xem thêm:

Bạn đang xem: cấu trúc câu điều kiện loại 1

  • Sự hòa hợp ý thân mật công ty ngữ và động từ: Cách dùng và phân tách động từ
  • Cấu trúc với Suggest và cơ hội phân biệt Suggest, Advise, Recommend

1. Câu ĐK loại một là gì?

Câu ĐK loại một là một cấu hình cơ bạn dạng rất cần phải biết nhập Tiếng Anh

Câu ĐK loại một là một cấu hình cơ bạn dạng rất cần phải biết nhập Tiếng Anh

Câu ĐK loại 1 bao hàm nhì mệnh đề, một mệnh đề “if” và một mệnh đề chủ yếu. Chúng tớ dùng những dạng động kể từ không giống nhau trong những phần của ĐK loại 1:

Cấu trúc

: If + Simple Present, Subject + will/won’t + Verb.

Ví dụ 1:

  • If it rains, I will stay at trang chính. (Nếu trời mưa , tôi sẽ ở trong nhà.)
  • If I wake up late, I will miss the bus. (Nếu tôi thức dậy muộn, tôi sẽ vứt lỡ chuyến xe cộ buýt.)

Bạn rất có thể hòn đảo ngược trật tự của những mệnh đề. Nếu mệnh đề “if” đứng trước, hay được sử dụng vệt phẩy . Nếu mệnh đề “if” xếp thứ nhì, ko cần thiết vệt phẩy.

  •  I will stay at trang chính if it rains. (Tôi tiếp tục ở trong nhà nếu như trời mưa.)

Chúng tớ dùng ‘ may ‘ hoặc ‘ might ‘ nhằm bảo rằng sự khiếu nại nhập sau này là rất có thể xẩy ra, tuy nhiên ko chắc chắn là.

Ví dụ 2:

  • If you need someone vĩ đại help you move, I might be able vĩ đại help. (Nếu bạn phải ai cơ giúp cho bạn dịch chuyển, tôi rất có thể canh ty.)
  • If it’s a sunny day tomorrow, we might have a pool buổi tiệc ngọt. (Nếu ngày mai trời nắng nóng đẹp nhất, tất cả chúng ta rất có thể tổ chức triển khai tiệc bể bơi)

Đôi Khi tất cả chúng ta dùng ‘be going to’ thay cho ‘will’ nhập mệnh đề chủ yếu nhằm nhấn mạnh vấn đề một sản phẩm chắc chắn là.

Ví dụ 3:

  • I’m going to give you twenty pounds if you fix my computer for mạ. (Tôi tiếp tục cho mình nhì mươi bảng nếu khách hàng sửa PC cho tới tôi.)
  • I’m going to stay for the weekend if you lượt thích. (Tôi tiếp tục ở lại vào cuối tuần nếu khách hàng mến.)
  • If you are not ready, I‘m going to go out without you. (Nếu các bạn ko sẵn sàng, tôi tiếp tục ra đi ngoài tuy nhiên không tồn tại các bạn.)

Để nâng cao chuyên môn Tiếng Anh, tăng thời cơ thăng tiến bộ nhập công việc…Tham khảo tức thì khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh cho những người đi làm việc bên trên TOPICA NATIVE.
Linh động 16 tiết/ ngày.
Giao tiếp thường ngày nằm trong 365 chủ thể thực tiễn biệt.
Cam kết Output sau 3 mon.
Học và trao thay đổi nằm trong nhà giáo kể từ Châu Âu, Mỹ chỉ với 139k/ngày.
? Bấm ĐK nhằm nhận khóa đào tạo và huấn luyện test, thưởng thức sự khác lạ nằm trong TOPICA NATIVE!

TOPICA NATIVE - ĐĂNG KÝ NGAY

2. Bài luyện câu ĐK loại 1

Bài luyện 1 (điền kể từ nhập điểm trống)

1. If she ……………….. (invite) mạ, I ………………. (go)

2. If it …………………. (rain), we ………………… (cancel) the match.

3. If I ……………….. (get) a promotion, I ………………… (buy) a siêu xe.

4. If she ………………. (be late), we …………………. (go) without her.

5. If you ………………. (ask) more politely, I ………………… (buy) you a drink.

6. If you …………………. (not behave), I ………………. (throw) you out.

7. If he ……………….. (win) the first prize, his mother ……………… (be) happy.

8. If he ……………….. (get) proper medical care, he ………………. (survive)

9. If the drought ………………… (continue), plants and animals ………………… (perish).

Answer:

1. If she invites mạ, I will go.

2. If it rains, we will cancel the match.

3. If I get a promotion, I will buy a siêu xe.

Xem thêm: soạn bài vào phủ chúa trịnh ngắn nhất

4. If she is late, we will go without her.

5. If you ask more politely, I will buy you a drink.

6. If you don’t behave, I will throw you out.

7. If he wins the first prize, his mother will be happy.

8. If he gets proper medical care, he will survive.

9. If the drought continues, plants and animals will perish.

Bài luyện 2 (điền kể từ nhập điểm trống)

1. If I ……..(to study), I ……..(to pass) the exams.

2. If the sun ………(to shine), we……..(to walk) into town.

3. If he……..(to have) a temperature, he……..(to see) the doctor.

4. If my friends……..(to come), I……..(to be) very happy.

5. If she……..(to earn) a lot of money, she……..(to fly) to Thành Phố New York.

6. If we……..(to travel) vĩ đại London, we……..(to visit) the museums.

7. If you……..(to wear) sandals in the mountains, you……..(to slip) on the rocks.

8. If Rita……..(to forget) her homework, the teacher……..(to give) her a low mark.

9. If they……..(to go) vĩ đại the disco, they……..(to listen) to loud music.

10. If you……..(to wait) a minute, I……..(to ask) my parents.

Answer:

1. If I study , I will pass the exams.

2. If the sun shines , we will walk into town.

3. If he has a temperature, he will see the doctor.

4. If my friends come , I will be very happy.

5. If she earns a lot of money, she will fly vĩ đại Thành Phố New York.

6. If we travel vĩ đại London, we will visit the museums.

7. If you wear sandals in the mountains, you will slip on the rocks.

8. If Rita forgets her homework, the teacher will give her a low mark.

Xem thêm: địa 11 bài 6 tiết 2

9. If they go vĩ đại the disco, they will listen vĩ đại loud music.

10. If you wait a minute, I will ask my parents.

Để nâng cao chuyên môn Tiếng Anh, tăng thời cơ thăng tiến bộ nhập công việc…Tham khảo tức thì khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh cho những người đi làm việc bên trên TOPICA NATIVE.
Linh động 16 tiết/ ngày.
Giao tiếp thường ngày nằm trong 365 chủ thể thực tiễn biệt.
Cam kết Output sau 3 mon.
Học và trao thay đổi nằm trong nhà giáo kể từ Châu Âu, Mỹ chỉ với 139k/ngày.
? Bấm ĐK nhằm nhận khóa đào tạo và huấn luyện test, thưởng thức sự khác lạ nằm trong TOPICA NATIVE!

TOPICA NATIVE - ĐĂNG KÝ NGAY