cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho vùng lãnh thổ phía nam là

hint-header

Cập nhật ngày: 02-12-2022

Bạn đang xem: cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho vùng lãnh thổ phía nam là


Chia sẻ bởi: Võ Thùy chỉ bảo Trân


Cảnh quan lại vạn vật thiên nhiên vượt trội mang đến vùng bờ cõi phía Nam là

rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió rét.

B

rừng cận xích đạo gió rét.

Chủ đề liên quan

Thành phần loại rung rinh ưu thế tại phần bờ cõi phía Nam là

B

nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa.

C

cận nhiệt đới gió mùa và xích đạo.

Cảnh quan lại rừng thưa nhiệt đới gió mùa thô được tạo hình tối đa ở vùng nào?

Thiên nhiên vùng núi này tại đây đem sắc thái cận nhiệt đới gió mùa dông tố mùa?

Đai nhiệt đới gió mùa gió rét phân bổ ở chừng cao trung bình

A

ở miền Bắc bên dưới 600 - 700 m; miền Nam bên dưới 900 - 1000 m.

B

ở miền Bắc và miền Nam bên dưới 600 - 700m cho tới 900 - 1000 m.

C

ở miền Bắc bên dưới 900 - 1000 m, miền Nam bên dưới 600 - 700m.

D

ở miền Bắc bên trên 600 - 700 m; miền Nam bên trên 900 - 1000 m.

Trong đai nhiệt đới gió mùa gió rét, loại vật rung rinh ưu thế là những hệ sinh thái

Các group khu đất hầu hết của đai cận nhiệt đới gió mùa gió rét bên trên núi là

B

đất feralit và feralit đem mùn.

C

feralit đem mùn và khu đất mùn.

Đặc điểm nhiệt độ này tại đây nằm trong đai ôn đới gió rét bên trên núi?

A

Nhiệt chừng mon giá thành nhất bên trên 100C.

B

Nhiệt chừng mon giá buốt nhất bên trên 350C.

C

Nhiệt chừng tầm năm bên dưới 50C.

D

Nhiệt chừng tầm năm bên dưới 150C.

Hệ sinh thái xanh đặc thù của đai cận nhiệt đới gió mùa gió rét bên trên núi là

A

Rừng lá kim bên trên khu đất feralit đem mùn.

B

Rừng gió rét lá rộng lớn thông thường xanh xao.

C

Rừng lá kim bên trên khu đất feralit.

D

Rừng cận nhiệt đới gió mùa lá rộng lớn.

Đai ôn đới gió rét bên trên núi chỉ mất ở

Đặc điểm nổi trội của địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở là

A

Xem thêm: trường đại học nguyễn trãi

chủ yếu hèn là gò núi cao; đồng vì chưng không ngừng mở rộng.

B

gồm 4 cánh cung lớn; đồng vì chưng không ngừng mở rộng.

C

chủ yếu hèn là gò núi thấp; đồng vì chưng không ngừng mở rộng.

D

chủ yếu hèn là núi cao, địa hình ven bờ biển nhiều mẫu mã.

Sông ngòi miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở đem Điểm sáng là

A

dày quánh, chảy theo phía vòng cung và tây-bắc - nhộn nhịp nam giới.

B

dày quánh, sông ngòi đều chảy theo phía vòng cung.

C

dày quánh, đều chảy theo phía tây-bắc - nhộn nhịp nam giới.

D

dày quánh, chảy theo phía tây-bắc - nhộn nhịp nam giới và tây - nhộn nhịp.

Hệ sinh thái xanh đặc thù của đai cận nhiệt đới gió mùa gió rét bên trên núi là

A

rừng nhiệt đới gió mùa lá rộng lớn và lá kim.

B

rừng thưa nhiệt đới gió mùa và lá kim.

C

rừng cận nhiệt đới gió mùa lá rộng lớn và lá kim.

D

rừng cận nhiệt đới gió mùa thô và lá kim.

Phạm vi đới phong cảnh rừng nhiệt đới gió mùa gió rét, biểu thị rõ rệt rệt nhất là

B

từ sản phẩm Hoành Sơn trở rời khỏi.

C

từ sản phẩm Hoành Sơn trở vô.

Nhóm khu đất đem diện tích S lớn số 1 vô đai nhiệt đới gió mùa gió rét là

Dọc miêu tả ngạn sông Hồng và rìa phía tây, tây-nam đồng vì chưng Bắc Sở là số lượng giới hạn của miền địa lí ngẫu nhiên này sau đây?

A

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Sở.

B

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Sở.

Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên của vùng hải dương - thềm châu lục, vùng đồng vì chưng ven bờ biển và vùng gò núi là biểu thị của việc phân hóa theo đuổi chiều

Đặc trưng nhiệt độ của phần bờ cõi phía Bắc là

A

Nhiệt đới độ ẩm gió rét đem mùa ướp đông.

B

Cận nhiệt đới gió mùa gió rét đem mùa ướp đông.

C

Cận xích đạo gió rét giá buốt xung quanh năm.

D

Nhiệt đới thô gió rét đem mùa ướp đông.

Xem thêm: bài tập câu bị đông trong tiếng anh

Nhiệt chừng tầm năm tại phần bờ cõi phía Bắc là

Tác động của gió rét Đông Bắc vượt trội nhất ở vùng

Khu bảo đảm vạn vật thiên nhiên Cần Giờ nằm trong tỉnh/thành phố này sau đây?