cách tìm mẫu số chung

Tải về phiên bản PDF

Tải về phiên bản PDF

Bạn đang xem: cách tìm mẫu số chung

Để nằm trong hoặc trừ những phân số đem kiểu mẫu số không giống nhau, trước tiên chúng ta cần mò mẫm rời khỏi kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất thân thiết bọn chúng. Đó đó là bội số công cộng nhỏ nhất của từng loại mẫu số lúc đầu vô phương trình, hoặc đó là số nguyên vẹn nhỏ nhất rất có thể phân chia cho từng kiểu mẫu số.[1] Xác lăm le được kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất được chấp nhận chúng ta quy đổi những kiểu mẫu số lịch sự nằm trong một số trong những tương tự nhau nhằm bạn cũng có thể nằm trong và trừ bọn chúng.

 1. 1

  Liệt kê những bội số của từng kiểu mẫu số. Lên list một vài ba bội số cho từng kiểu mẫu số vô phương trình. Mỗi list nên bao hàm những tích tuy nhiên kiểu mẫu số được nhân với một, 2, 3, 4, v.v.

  • Ví dụ: 50% + 1/3 + 1/5
  • Các bội số của 2: 2 * 1 = 2; 2 * 2 = 4; 2 * 3 = 6; 2 * 4 = 8; 2 * 5 = 10; 2 * 6 = 12; 2 * 7 = 14; v.v.
  • Các bội số của 3: 3 * 1 = 3; 3 * 2 = 6; 3 *3 = 9; 3 * 4 = 12; 3 * 5 = 15; 3 * 6 = 18; 3 * 7 = 21; v.v.
  • Các bội số của 5: 5 * 1 = 5; 5 * 2 = 10; 5 * 3 = 15; 5 * 4 = 20; 5 * 5 = 25; 5 * 6 = 30; 5 * 7 = 35; v.v.
 2. 2

  Xác lăm le bội số công cộng nhỏ nhất. Nhìn qua quýt từng list và lưu lại ngẫu nhiên bội số này đem công cộng thân thiết toàn bộ những kiểu mẫu số lúc đầu. Sau khi xác lập được những bội số công cộng, mò mẫm kiểu mẫu số nhỏ nhất.

  • Lưu ý rằng nếu khách hàng vẫn không tìm kiếm rời khỏi được kiểu mẫu số công cộng, bạn cũng có thể cần kế tiếp ghi chép tăng những bội số cho đến khi chúng ta bắt gặp được bội số công cộng.
  • Phương pháp này dễ dàng dùng rộng lớn khi kiểu mẫu số là những số nhỏ.
  • Trong ví dụ này, những kiểu mẫu số chỉ mất công cộng một bội là 30: 2 * 15 = 30; 3 * 10 = 30; 5 * 6 = 30
  • Vậy kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất = 30
 3. 3

  Viết lại phương trình lúc đầu. Để thay đổi từng phân số vô phương trình sao cho tới độ quý hiếm phân số ko thay đổi, các bạn sẽ cần được nhân tử số và kiểu mẫu số với và một quá số tuy nhiên chúng ta tiếp tục dùng nhằm nhân kiểu mẫu số ứng khi mò mẫm kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất.

  • Ví dụ: (15/15) * (1/2); (10/10) * (1/3); (6/6) * (1/5)
  • Phương trình mới: 15/30 + 10/30 + 6/30
 4. 4

  Giải vấn đề đã và đang được ghi chép lại. Sau khi tìm kiếm được kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất và thay cho thay đổi những phân số ứng, bạn cũng có thể giải vấn đề tuy nhiên không tồn tại chút trở ngại này. Hãy ghi nhớ rút gọn gàng phân số ở bước sau cuối.

  • Ví dụ: 15/30 + 10/30 + 6/30 = 31/30 = 1 1/30

  Quảng cáo

 1. 1

  Liệt kê toàn bộ quá số của từng loại mẫu số. Thừa số của một số trong những là toàn bộ những số nguyên vẹn tuy nhiên số cơ phân chia không còn cho tới.[4] Số 6 đem tứ quá số: 6, 3, 2, và 1. Số này cũng có thể có một quá số là một trong cũng chính vì 1 nhân với số nào thì cũng vị chủ yếu số cơ.

  • Ví dụ: 3/8 + 5/12.
  • Các quá số của 8: 1, 2, 4, và 8
  • Các quá số của 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12
 2. 2

  Xác lăm le quá số công cộng lớn số 1 thân thiết nhị kiểu mẫu số. Sau khi liệt kê toàn bộ những quá số của từng loại mẫu số, các bạn hãy khoanh tròn trĩnh toàn bộ những quá số công cộng. Thừa số công cộng lớn số 1 là quá số sẽ tiến hành dùng nhằm giải vấn đề.

  • Trong ví dụ này, 8 và 12 đem những quá số công cộng là một trong, 2, và 4.
  • Thừa số công cộng lớn số 1 là 4.
 3. 3

  Nhân những kiểu mẫu số cùng nhau. Để dùng quá số công cộng lớn số 1 giải vấn đề, trước tiên chúng ta cần nhân nhị kiểu mẫu số cùng nhau.

  • Trong ví dụ này: 8 * 12 = 96
 4. 4

  Chia thành phẩm đạt được cho tới quá số công cộng lớn số 1. Sau khi tìm kiếm được tích của nhị kiểu mẫu số, phân chia tích cơ cho tới quá số công cộng lớn số 1 ở bước trước cơ. Số này đó là kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất của người sử dụng.

  • Ví dụ: 96 / 4 = 24
 5. 5

  Chia kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất cho tới kiểu mẫu số lúc đầu. Để mò mẫm rời khỏi quá số tuy nhiên nhân với nó những kiểu mẫu số đều cân nhau, hãy phân chia kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất tuy nhiên chúng ta tiếp tục tìm kiếm được cho tới kiểu mẫu số lúc đầu. Nhân tử số và kiểu mẫu số của từng phân số với số này. Các kiểu mẫu số giờ tiếp tục vị với kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất.

  • Ví dụ: 24 / 8 = 3; 24 / 12 = 2
  • (3/3) * (3/8) = 9/24; (2/2) * (5/12) = 10/24
  • 9/24 + 10/24
 6. 6

  Giải phương trình tiếp tục ghi chép lại. Với kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất tìm kiếm được, bạn cũng có thể nằm trong và trừ những phân số vô phương trình tuy nhiên ko bắt gặp trở ngại này. Hãy ghi nhớ rút gọn gàng phân số ở thành phẩm sau cuối, nếu như rất có thể .

  • Ví dụ: 9/24 + 10/24 = 19/24

  Quảng cáo

 1. 1

  Xem thêm: ý nào sau đây thể hiện đúng đặc điểm của nền văn minh chăm pa

  Tách từng loại mẫu số trở nên những số nhân tố. Phân tích từng loại mẫu số kết quả những quá số nhân tố. Số nhân tố là số ko thể phân chia không còn cho tới số này không giống ngoài 1 và chủ yếu nó. [6]

  • Ví dụ: 1/4 + 1/5 + 1/12
  • Phân tích 4 trở nên số nguyên vẹn tố: 2 * 2
  • Phân tích 5 trở nên số nguyên vẹn tố: 5
  • Phân tích 12 trở nên số nguyên vẹn tố: 2 * 2 * 3
 2. 2

  Đếm số phiên xuất hiện nay của từng số nhân tố. Tính tổng số phiên tuy nhiên từng số nhân tố xuất hiện nay trong những tích số.

  • Ví dụ: Có 2 số 2 vô 4; không tồn tại số 2 này vô 5; 2 số 2 vô 12
  • Không đem số 3 này vô 4 và 5; một số trong những 3 vô 12
  • Không đem số 5 này vô 4 và 12; một số trong những 5 vô 5
 3. 3

  Lấy số phiên xuất hiện nay tối đa của từng số nhân tố. Xác lăm le số phiên tuy nhiên từng số nhân tố xuất hiện nay tối đa và ghi lại số cơ.

  • Ví dụ: Số phiên xuất hiện nay tối đa của 2 là hai; của 3 là một; của 5 là một
 4. 4

  Viết số nhân tố cơ vị với số phiên chúng ta kiểm điểm được ở bước bên trên. Chỉ được ghi chép số phiên bọn chúng xuất hiện nay tối đa, chứ không hề cần toàn bộ số phiên bọn chúng xuất hiện nay trong những kiểu mẫu số.

  • Ví dụ: 2, 2, 3, 5
 5. 5

  Nhân toàn bộ những số nhân tố vô mặt hàng đó lại cùng nhau. Nhân những số nhân tố tuy nhiên tất cả chúng ta ghi chép vô bước bên trên lại cùng nhau. Tích số chiếm được đó là kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất.

  • Ví dụ: 2 * 2 * 3 * 5 = 60
  • Mẫu số công cộng nhỏ nhất = 60
 6. 6

  Chia kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất cho tới kiểu mẫu số lúc đầu. Để mò mẫm rời khỏi quá số tuy nhiên nhân với nó những kiểu mẫu số đều cân nhau, hãy phân chia kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất tuy nhiên chúng ta tiếp tục tìm kiếm được cho tới kiểu mẫu số lúc đầu. Nhân tử số và kiểu mẫu số của từng phân số với số này. Các kiểu mẫu số giờ tiếp tục vị với kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất.

  • Ví dụ: 60/4 = 15; 60/5 = 12; 60/12 = 5
  • 15 * (1/4) = 15/60; 12 * (1/5) = 12/60; 5 * (1/12) = 5/60
  • 15/60 + 12/60 + 5/60
 7. 7

  Giải phương trình ghi chép lại. Với kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất tìm kiếm được, bạn cũng có thể nằm trong và trừ những phân số như thông thường. Hãy ghi nhớ rút gọn gàng phân số ở thành phẩm sau cuối, nếu như rất có thể.

  • Ví dụ: 15/60 + 12/60 + 5/60 = 32/60 = 8/15

  Quảng cáo

 1. 1

  Biến thay đổi từng số nguyên vẹn và lếu số trở nên phân số ko chủ yếu tắc. Biến thay đổi những lếu số trở nên những phân số ko chủ yếu tắc bằng phương pháp nhân số nguyên vẹn với kiểu mẫu số và nằm trong tử số vô tích. Biến thay đổi số nguyên vẹn trở nên phân số ko chủ yếu tắc bằng phương pháp bịa số nguyên vẹn cơ đứng bên trên kiểu mẫu số là "1".

  • Ví dụ: 8 + 2 1/4 + 2/3
  • 8 = 8/1
  • 2 1/4; 2 * 4 + 1 = 8 + 1 = 9; 9/4
  • Phương trình ghi chép lại: 8/1 + 9/4 + 2/3
 2. 2

  Tìm kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất. Sử dụng bất kể cách thức này bên trên phía trên nhằm mò mẫm kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất. Lưu ý rằng, vô ví dụ này Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục dùng cách thức “liệt kê những bội số”, vô cơ một list những bội số của từng loại mẫu số sẽ tiến hành liệt kê rời khỏi và kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất được xác lập kể từ những list này.

  • Lưu ý chúng ta không cần thiết phải liệt kê bội số cho tới 1 vì như thế bất kể số này nhân với 1 cũng vị chủ yếu nó; hoặc rằng cách tiếp, từng số đều là bội của 1.
  • Ví dụ: 4 * 1 = 4; 4 * 2 = 8; 4 * 3 = 12; 4 * 4 = 16; v.v.
  • 3 * 1 = 3; 3 * 2 = 6; 3 * 3 = 9; 3 * 4 = 12; v.v.
  • Mẫu số công cộng nhỏ nhất = 12
 3. 3

  Viết lại phương trình lúc đầu. Không được nhân bản thân kiểu mẫu số, chúng ta cần nhân toàn cỗ phân số với một số trong những quan trọng nhằm thay đổi kiểu mẫu số lúc đầu trở nên kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất.

  • Ví dụ: (12/12) * (8/1) = 96/12; (3/3) * (9/4) = 27/12; (4/4) * (2/3) = 8/12
  • 96/12 + 27/12 + 8/12
 4. 4

  Giải phương trình. Với kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất tìm kiếm được và phương trình lúc đầu được biến hóa trở nên dạng kiểu mẫu số công cộng nhỏ nhất, bạn cũng có thể nằm trong và trừ những phân số tuy nhiên không tồn tại trở ngại này. Hãy ghi nhớ rút gọn gàng phân số ở thành phẩm sau cuối, nếu như rất có thể.

  Xem thêm: testosterone có vai trò kích thích

  • Ví dụ: 96/12 + 27/12 + 8/12 = 131/12 = 10 11/12

  Quảng cáo

Những loại chúng ta cần

 • Bút chì
 • Giấy
 • Máy tính (tùy chọn)
 • Thước kẻ

Về bài xích wikiHow này

Trang này đã và đang được hiểu 203.940 phiên.

Bài ghi chép này đã hỗ trợ ích cho tới bạn?