cách li trước hợp tử gồm

hint-header

Cách li trước phù hợp tử gồm: 1: cơ hội li không khí. 2: cơ hội li cơ học tập. 3: cơ hội li thói quen. 4: cơ hội li khoảng cách. 5: cơ hội li sinh thái xanh. 6: cơ hội li thời hạn. Phát biểu đích thị là:

Cập nhật ngày: 19-09-2022

Bạn đang xem: cách li trước hợp tử gồm


Chia sẻ bởi: Sơn Ngô


Cách li trước phù hợp tử gồm:
1: cơ hội li không khí. 2: cơ hội li cơ học tập. 3: cơ hội li thói quen.
4: cơ hội li khoảng cách. 5: cơ hội li sinh thái xanh. 6: cơ hội li thời hạn.
Phát biểu đích thị là:

Chủ đề liên quan

Chọn thanh lọc ngẫu nhiên thay cho thay đổi tần số alen ở quần thể vi trùng thời gian nhanh rất nhiều đối với quần thể loại vật nhân thực lưỡng bội vì:

A

quần thể vi trùng sinh đẻ thời gian nhanh rất nhiều.

B

vi trùng đơn bội, alen bộc lộ ngay lập tức loại hình.

C

độ cao thấp quần thể nhân thực thông thường nhỏ rộng lớn.

D

loại vật nhân thực nhiều ren rộng lớn.

Trong tạo hình loại vì thế tuyến đường điạ lí, nếu như sở hữu sự nhập cuộc của dịch chuyển DT thì:

A

ko thể tạo hình loại vừa mới được bởi sự dịch chuyển thực hiện hạn chế phỏng nhiều mẫu mã DT.

B

tạo hình loại mới mẻ tiếp tục ra mắt chậm trễ rộng lớn bởi sự phân hóa loại ren ra mắt chậm trễ.

C

tạo hình loại mới mẻ tiếp tục ra mắt thời gian nhanh rộng lớn bởi sự phân hóa loại ren ra mắt thời gian nhanh

D

và một khi tiếp tục tạo hình nhiều loại mới mẻ bởi sự tác dụng của những nhân tố tình cờ.

Phát biểu không đúng về những yếu tố tiến bộ hoá theo dõi thuyết tiến bộ hoá tổ hợp là:

A

đột thay đổi luôn luôn thực hiện đột biến những đột thay đổi chất lượng.

B

đột thay đổi thực hiện thay cho thay đổi tần số những alen đặc biệt chậm trễ.

C

đột thay đổi và giao phối ko tình cờ tạo ra mối cung cấp vật liệu tiến bộ hoá.

D

tinh lọc ngẫu nhiên xác lập khunh hướng và tiết điệu tiến bộ hoá.

Nguyên nhân chủ yếu thực hiện mang lại hầu hết những khung người lai xa thẳm chỉ rất có thể sinh sinh ra chăm sóc là:

A

không tồn tại sự tương phù hợp về kết cấu cơ sở sinh đẻ với những thành viên nằm trong loại.

B

cỗ NST của thân phụ và u trong những con cái lai không giống nhau về con số, hình dạng, độ cao thấp, cấu hình.

C

sở hữu sự cơ hội li hình hài với những thành viên nằm trong loại.

D

cơ sở sinh đẻ thông thường bị thoái hoá.

Trình tự động những tiến trình của tiến bộ hoá:

A

Tiến hoá hoá học tập - tiến bộ hoá chi phí sinh học tập - tiến bộ hoá sinh học tập.

B

Tiến hoá hoá học tập - tiến bộ hoá sinh học tập - tiến bộ hoá chi phí sinh học tập.

C

Tiến hoá chi phí sinh học tập - tiến bộ hoá hoá học tập - tiến bộ hoá sinh học tập.

D

Tiến hoá hoá học tập - tiến bộ hoá chi phí sinh học tập.

Nguồn tích điện dùng để làm tổ hợp nên những phân tử cơ học tạo hình sự sinh sống là:

Côaxecva được tạo hình từ:

A

Pôlisaccarit và prôtêin.

B

Hỗn phù hợp 2 hỗn hợp keo dán không giống nhau tấp nập tụ trở nên.

C

Các đại phân tử cơ học hoà tan nội địa tạo ra trở nên hỗn hợp keo dán.

D

Một số đại phân tử sở hữu tín hiệu nguyên sơ của việc sinh sống.

Ý nghĩa của Hoá thạch là:

A

minh chứng thẳng về lịch sử hào hùng cải cách và phát triển của sinh giới.

B

Xem thêm: mở bài gián tiếp việt bắc

minh chứng con gián tiếp về lịch sử hào hùng cải cách và phát triển của sinh giới.

C

xác lập tuổi tác của hoá thạch rất có thể xác lập tuổi tác của trái ngược khu đất.

D

xác lập tuổi tác của hoá thạch bằng đồng đúc vị phóng xạ.

Để xác lập lứa tuổi của những hóa thạch hoặc khu đất đá còn non, người tao thông thường dùng:

Người tao phụ thuộc tiêu chuẩn này tại đây nhằm phân tách lịch sử hào hùng trái ngược khu đất trở nên những đại, những kỉ ?

A

Những thay đổi rộng lớn về địa hóa học, nhiệt độ và toàn cầu loại vật.

B

Quá trình cải cách và phát triển của toàn cầu loại vật.

C

Thời gian dối tạo hình và cải cách và phát triển của trái ngược khu đất.

D

Hóa thạch và tài nguyên.

Dạng người biết sản xuất dụng cụ làm việc trước tiên là:

Điểm không giống nhau cơ phiên bản vô kết cấu của vượn người với những người là:

C

kết cấu và độ cao thấp của cục óc.

Thí nghiệm của Milơ và Urây chứng tỏ điều gì ?

A

Sự sinh sống bên trên trái ngược khu đất sở hữu xuất xứ kể từ thiên hà.

B

Axit nuclêic được tạo hình kể từ những nuclêôtit.

C

Chất cơ học tạo hình kể từ hóa học vô sinh.

D

Chất vô sinh được tạo hình kể từ những yếu tố sở hữu bên trên mặt phẳng trái ngược khu đất.

Tiến hoá nhỏ là quá trình:

A

tạo hình những group phân loại bên trên loại.

B

thay đổi cấu hình DT của quần thể dẫn cho tới sự tạo hình loại mới mẻ.

C

thay đổi loại hình của quần thể dẫn cho tới sự tạo hình loại mới mẻ.

D

thay đổi bộ phận loại ren của quần thể dẫn cho tới sự thay đổi loại hình.

Quá trình tiến bộ hoá nhỏ kết đốc khi:

A

quần thể mới mẻ xuất hiện nay.

Cách li trước phù hợp tử là:

A

trở lo ngại ngăn ngừa con cái lai cải cách và phát triển.

B

trở lo ngại ngăn ngừa tạo ra trở nên kí thác tử.

C

trở lo ngại ngăn ngừa sự thụ tinh ma.

D

trở lo ngại ngăn ngừa con cái lai hữu thụ.

Hình trở nên loại mới mẻ bằng phương pháp li sinh thái xanh thông thường bắt gặp ở những đối tượng:

B

Thực vật và động vật hoang dã sở hữu kĩ năng dịch rời xa

D

Thực vật và động vật hoang dã không nhiều sở hữu kĩ năng dịch rời

Hiện tượng cá voi (thuộclớp thú), cá mập (lớp cá) và ngư long (bò sát cổ đại) như là nhau về loại hình là sản phẩm của:

D

chi phí hạn chế nhằm thích ứng.

Sự nhiều mẫu mã loại vô sinh giới là do:

D

sự tích luỹ dần dần những điểm lưu ý thích ứng vô quy trình tạo hình những loại

Xem thêm: bài văn tả bạn thân 10 điểm

Nhân tố rất có thể thực hiện thay đổi tần số alen của quần thể một cơ hội nhanh gọn, đặc trưng khi độ cao thấp quần thể nhỏ bị hạn chế đột ngột là:

D

giao hợp ko tình cờ.