các thì hiện tại trong tiếng anh

Các thì vô giờ Anh là ngữ pháp căn phiên bản tuy nhiên ngẫu nhiên người nào cũng nên nắm rõ. Bài viết lách này giúp cho bạn tổ hợp 4 thì hiện tại tại: Thì thời điểm hiện tại đơn tiếp nối trả thành. Các khái niệm, công thức, cách sử dụng, tín hiệu phân biệt nằm trong bài bác luyện áp dụng tiếp tục giúp cho bạn ghi ghi nhớ kỹ năng rất tốt.

Thì thời điểm hiện tại đơn (Present Simple)

Thì thời điểm hiện tại đơn (Present Simple Tense) được dùng nhằm biểu diễn miêu tả một thực sự phân biệt hay như là 1 hành vi xẩy ra lặp chuồn tái diễn theo đuổi thói thân quen, kỹ năng, phong tục.

Bạn đang xem: các thì hiện tại trong tiếng anh

Công thức: 

Loại câu

Động kể từ thường

Động kể từ tobe

Khẳng định

S + V(s/ es) +…

Ví dụ: I go to tướng school every day.

S + am/ is/ are + N/ Adj

Ví dụ: My mother is a doctor.

Phủ định

S + do/ does + not + V(nguyên mẫu) +…

Ví dụ: My father doesn’t go to tướng work.

S + am/ is/ are + not + N/ Adj

Ví dụ: She isn’t tall.

Nghi vấn

Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +…?

Ví dụ: Do you lượt thích shopping?

Am/ Is/ Are + S + N/ Adj?

Ví dụ: Is he a student?

Wh - question

WH-word + do/ does + S + V (nguyên mẫu) +…?

Ví dụ: What vì thế you vì thế in your không tính phí time?

WH-word + am/ is/ are + S +…?

Ví dụ: Where is she?

Cách sử dụng của thì thời điểm hiện tại đơn:

STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn miêu tả hành động/sự việc thông thường xuyên ra mắt, lặp chuồn tái diễn hoặc nhằm có một thói thân quen.

My brother watches TV every evening.

2

Diễn miêu tả một chân lý, thực sự phân biệt.

The Sun rises in the East.

3

Diễn miêu tả vấn đề ra mắt theo đuổi thời hạn biểu, với chương trình rõ rệt.

The plane to tướng America takes off at 8 a.m today.

4

Diễn miêu tả cảm xúc, xúc cảm, tâm trí.

I think she is a bad person.

Dấu hiệu phân biệt thì thời điểm hiện tại đơn là lúc vô câu có: 

  • Các trạng kể từ chỉ tần suất: Always (luôn luôn), often (thường xuyên), usually (thường xuyên), sometimes (thỉnh thoảng), frequently (thường xuyên), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), generally (nhìn chung), never (không bao giờ), regularly (thường xuyên), hardly (hiếm khi).

  • Các trạng kể từ chỉ thời gian: Every day, every morning, every week, every month, every year, weekly, monthly, daily, quarterly, yearly…

  • Once/ twice/ three times/ four times, a day/ week/ month/ year,…

Thì thời điểm hiện tại tiếp nối (Present Continuous)

Thì thời điểm hiện tại tiếp nối (Present Continuous) được dùng để làm biểu diễn miêu tả những sự việc/hành động ra mắt tức thì khi thưa hoặc xung xung quanh thời khắc khi thưa, hành vi ê vẫn còn đó nối tiếp ra mắt, liên tục tức thì khi ê.

Công thức:

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + am/ is/ are + V-ing

He is listening to tướng pop music.

Phủ định

S + am/ is/ are + not + V-ing

I’m not doing my homework now.

Nghi vấn

Am/ Is/ Are + S + V-ing?

Is she studying English at present?

Wh - question

Wh- + am/ are/ is (not) + S + Ving?

What are you reading?

Cách sử dụng thì thời điểm hiện tại tiếp nối và ví dụ cụ thể:

STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn miêu tả hành vi ra mắt tức thì bên trên thời khắc thưa.

An is watching TV now.

2

Diễn miêu tả sự việc/hành động thưa cộng đồng đang được ra mắt tuy nhiên ko nhất thiết nên thực sự xẩy ra tức thì khi thưa.

He is quite busy these days, because he is doing an essay.

3

Diễn miêu tả hành động/sự việc chuẩn bị xẩy ra vô sau này ngay sát.

The summer is coming.

4

Diễn miêu tả hành động/sự việc thông thường xuyên lặp chuồn tái diễn.

At seven o’clock he is usually having dinner.

5

Diễn miêu tả câu nói. phàn nàn, bực bản thân không dễ chịu của những người nói đến một yếu tố nào là ê.

He is always coming late.

6

Diễn miêu tả một điều gì mới mẻ, rất khác với biểu hiện trước ê.

These days, most people are using messages instead of writing letters.

7

Diễn miêu tả một điều gì ê cách tân và phát triển, thay cho thay đổi rộng lớn.

Your English is rapidly improving.

8

Dùng nhằm tóm lược hoặc kể lại nội dung mẩu truyện của bộ phim truyền hình, cuốn sách.

I’m reading a novel to tướng the chapter when the main character is loving his enemy.

Các tín hiệu phân biệt của thì thời điểm hiện tại tiếp nối bao gồm:

  • Trong câu với trạng kể từ chỉ thời gian: Right now, now, at the moment, at present, at + thời hạn rõ ràng (at 8 o’clock).

  • Trong câu với những động từ: Watch!, Look!, Listen!, Watch out!, Keep silent!

Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong (Present Perfect)

Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong (Present perfect tense) được dùng để làm biểu diễn miêu tả một sự việc/hành động đang được chính thức vô quá khứ kéo dãn cho tới thời điểm hiện tại, hoàn toàn có thể nối tiếp ra mắt vô sau này.

Công thức: 

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + have/ has + VpII

He has lived in Hanoi since she was a little boy.

Phủ định

S + have/ has + not + VpII 

We haven’t played soccer for years.

Nghi vấn

Have/ Has + S + VpII +… ?

Has she ever traveled to tướng Poland?

Wh - question

WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…?

Where have your parents been? 

Cách dùng:

STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn miêu tả hành động/sự việc chính thức vô quá khứ và còn nối tiếp ra mắt ở thời điểm hiện tại.

John has stayed with his aunt since he graduated.

2

Diễn miêu tả hành động/sự việc đang được xẩy ra rất nhiều lần vô quá khứ.

We have seen this film four times. 

Xem thêm: nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây giúp đông nam á phát triển mạnh cây lúa gạo

3

Diễn miêu tả kinh nghiệm tay nghề hoặc những gì trải đời qua chuyện kể từ quá khứ cho tới thời khắc thời điểm hiện tại.

I have never been to tướng Korea.

4

Diễn miêu tả hành động/sự việc vừa phải mới mẻ ra mắt.

Has Biden just arrived? 

5

Nói về thời khắc khi vấn đề xẩy ra ko được hiểu ra hoặc ko cần thiết.

I can’t come trang chủ. I have lost my key.

6

Chỉ vấn đề vừa phải mới mẻ ra mắt, kết quả của chính nó vẫn còn đó tác động cho tới thời điểm hiện tại.

He has canceled the meeting. 

7

Diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra vô quá khứ tuy nhiên cần thiết bên trên thời khắc thưa.

You can’t text bầm. I have lost my phone.

Dấu hiệu nhận biết: 

  • Khi vô câu với những kể từ kèm theo như this morning, today, this evening…

  • Xuất hiện tại những kể từ ever, never, just, yet…

Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp nối (Present Perfect Continuous)

Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp nối (Present Perfect Continuous) được dùng để làm biểu diễn miêu tả vấn đề xẩy ra vô quá khứ, nối tiếp ở thời điểm hiện tại và hoàn toàn có thể tiếp nối ở sau này. Hành động/sự việc được nhấn mạnh vấn đề thời hạn đang được xẩy ra và với tính liên tiếp.

Công thức: 

Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + have/has + been + V-ing

She has been studying Chinese for 8 years.

Phủ định

S + have/ has + not + been + V-ing

She hasn’t been studying Chinese for 8 years.

Nghi vấn

Have/Has + S+ been + V_ing?

Has she been studying Chinese?

Wh - question

(WH) + have/ has + S + been + V-ing?

What has he been doing for the last 30 minutes?

Cách sử dụng của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp diễn:

STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn miêu tả hành vi chính thức vô quá khứ và còn nối tiếp kéo dãn cho tới thời điểm hiện tại, nhấn mạnh vấn đề tính liên tiếp.

Jack has been waiting for Anna all day.

2

Diễn miêu tả hành vi đang được kết cổ động vô quá khứ tuy nhiên người thưa quan hoài cho tới sản phẩm thời điểm hiện tại.

Someone’s been eating my meal.

Các tín hiệu phân biệt và ví dụ về thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp diễn:

  • Since + mốc thời hạn ko rõ rệt (từ khi). Ví dụ: She has been answering the phone since I came.

  • For + mốc thời hạn đúng mực (trong khoảng). Ví dụ: I have been playing games for 3 years.

  • All + khoảng tầm thời hạn. Ví dụ: They have been cooking all the evening.

Xem thêm: 100 câu thì thời điểm hiện tại tiếp nối ví dụ Theo phong cách sử dụng chi tiết

Tổng ăn ý bài bác luyện những thì thời điểm hiện tại đơn tiếp nối trả thành

Bài 1: Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn - Điền dạng đích của kể từ vô ngoặc

1. She always ______delicious meals. (make)

2. Tome______eggs. (not eat)

3. They______(do) the homework on Sunday.

4. He ______ a new T-shirt today. (buy)

5. My mom ______ shopping every week. (go)

6. ______Duong and Hoa ______ to tướng work by bus every day? (go)

7. _____ your parents ______with your decision? (agree)

8. My sister ______ her hair every day (wash)

9. Police ______ robbers (catch)

Bài 2. Bài luyện thì thời điểm hiện tại tiếp nối - Viết câu sau đây ở thì thời điểm hiện tại tiếp nối.

1. My/ dad/ water/ some plants/ the/ garden.

2. My/ mom/ clean/ floor/.

3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture

Bài 3. Bài luyện thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong - Chia động kể từ vô ngoặc. 

1. They ______a new lamp. (buy)

2. We ______our holiday yet. (not/ plan)

3. He just ______ out for 2 hours. (go)

4. I ______ my plan. (not/finish)

5.  ______ you ______ this lesson yet? ( learn)

Bài 4. Bài luyện thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp nối - Chia động kể từ vô ngoặc.

1. She ……………… (work) here for five years.

2. I ……………… (study) all day.

3. You ……………… (eat) a lot recently.

4. We ……………… (live) in London for six months.

5. He ……………… (play) football, so sánh he’s tired.

6. They ……………… (learn) English for two years.

7. I ……………… (cook) so sánh I’m really hot.

8. She ……………… (go) to tướng the cinema every weekend for years.

9. It ……………… (rain) and the pavement is wet.

10. You ……………… (sleep) for eleven hours.

ĐÁP ÁN

Bài 1: 

1. She always makes delicious meals.

2. Tome does not eat eggs.

3. They vì thế the homework on Sunday.

4. He buys a new T-shirt today. 

5. My mom goes shopping every week.

6. Do Duong and Hoa go to tướng work by bus every day?

7. Do your parents agree with your decision?

8. My sister washes her hair every day.

9. Police catch robbers.

Bài 2. 

1. My dad is watering some plants in the garden.

2. My mom is cleaning the floor.

3. Mary is having lunch with her friends in a restaurant.

4. They are asking a man about the way to tướng the railway station.

Bài 3. 

1. They have bought a new lamp.

2. We haven't planned our holiday yet.

3. He just has gone out for 2 hours.

4. I haven't finished my plan.

5. Have you learned this lesson yet?

Bài 4. 

1.  She has been working here for five years.

2. I have been studying all day.

3. You have been eating a lot recently.

4. We have been living in London for six months.

5. He has been playing football, so sánh he’s tired.

6. They have been learning English for two years.

7. I have been cooking so sánh I’m really hot.

8. She has been going to tướng the cinema every weekend for years.

9. It has been raining and the pavement is wet.

10. You have been sleeping for eleven hours.

Xem thêm: [GÓC TƯ VẤN] Nên học tập giờ anh qua chuyện phầm mềm phần mềm hoặc cho tới trung tâm thì hiệu suất cao hơn?

Xem thêm: trắc nghiệm địa 11 bài trung quốc

Để ghi ghi nhớ trọn vẹn kỹ năng tổ hợp của 4 thì hiện tại tại: Thì thời điểm hiện tại đơn tiếp nối hoàn thành xong, các bạn hãy học tập kỹ khái niệm, cấu tạo và áp dụng nó thực hiện bài bác luyện. quý khách nên thực hành thực tế thiệt thuần thục nhằm đoạn đường đoạt được giờ Anh tăng đơn giản nhé!

Để gom nhỏ bé hoàn toàn có thể nắm rõ kỹ năng ngữ pháp giờ Anh, tía u hoàn toàn có thể mang lại con cái nghe truyện, học tập những dạng câu trải qua những khuôn truyện của Monkey Stories. Đồng thời, không ngừng mở rộng tăng kể từ vựng và phân phát âm, bản năng giờ Anh chất lượng rộng lớn thường ngày nằm trong Monkey Junior

Monkey Stories với cách thức học tập giờ Anh qua chuyện chuyện tranh tương tác gom con cái hít vào giờ Anh một cơ hội ngẫu nhiên. Trẻ được dữ thế chủ động, tương tác tuy vậy là học tập qua chuyện app!