các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

hint-header

Cập nhật ngày: 11-07-2022

Bạn đang xem: các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều


Chia sẻ bởi: Trần Quỳnh Trang


Các chuỗi polipeptit được tổ hợp nhập tế bào nhân thực đều

B

chính thức bởi axit amin Met.

C

chính thức bởi axit foocmin-Met.

D

chính thức từ là một phức tạp aa-tARN

Chủ đề liên quan

Đóng tầm quan trọng là “người thông dịch” và vận chuyển axit amin là công dụng của

Sản phẩm của tiến độ hoạt hoá axit amin là

Cặp bazơ nitơ nào là tại đây không tồn tại link hidrô xẻ sung?

Giai đoạn hoạt hoá axit amin của quy trình dịch mã nhờ tích điện kể từ sự phân giải

Trong quy trình dịch mã, link peptit trước tiên được tạo hình giữa

B

axit amin loại nhất với axit amin loại nhị.

C

axit amin mở màn với axit amin loại nhất.

D

nhị axit amin nằm trong loại hoặc không giống loại.

Đơn vị mã hoá mang đến vấn đề DT bên trên mARN được gọi là

Polixôm có vai trò gì nhập dịch mã?

A

tăng hiệu suất tổ hợp prôtêin.

B

điều hoà sự tổ hợp prôtêin.

C

tổ hợp những prôtêin nằm trong loại.

D

tổ hợp được rất nhiều loại prôtêin.

Quá trình dịch mã sử dụng phân tử nào tại đây làm vẹn toàn liệu? (đề ganh đua TN2021)

Bộ tía mở màn không tồn tại vai trò

A

khởi điểm quy trình dịch mã.

B

khởi đầu quá trình phiên mã.

Xem thêm: cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

C

mã hóa axit amin mêtiônin ở loại vật nhân thực.

D

mã hóa axit amin foocmin mêtiônin ở loại vật nhân sơ.

Triplet của ren với trình tự động 3’-AXT-5’ thì cỗ tía đối mã quánh hiệu bên trên tARN tiếp tục là

Thông tin yêu DT nhập ADN được biểu lộ trở thành tính trạng nhập đời thành viên nhờ cơ chế

A

nhân song ADN và phiên mã.

B

nhân song ADN và dịch mã.

D

nhân song ADN, phiên mã và dịch mã.

Đoạn mạch gốc của ren với trình tự động những nhiều nuclêôtit là 3'-ATGTAXXGTAGG-5'. Gen bên trên tổ chức phiên mã, trình tự động những nuclêôtit bên trên phân tử ARN là

Điều hòa hoạt động và sinh hoạt ren là

A

điều tiết quy trình dịch mã.

B

điều tiết lượng thành phầm của ren.

C

điều tiết quy trình phiên mã

D

điều hoà hoạt động và sinh hoạt nhân song ADN.

Điều hòa hoạt động và sinh hoạt ren của loại vật nhân sơ hầu hết xẩy ra ở

Nhiều ren cấu trúc phân bổ gần nhau có công cộng chức năng và cơ chế điều hòa gọi là

Hai căn nhà khoa học tập nào là đang được phân phát xuất hiện hình thức điều hoà opêron?

Operon Lac của vi trùng E.coli bao gồm với những bộ phận theo đòi trật tự:

A

vùng phát động – vùng vận hành – group ren cấu hình (Z,Y,A)

B

gen điều tiết – vùng vận hành – vùng phát động – group ren cấu hình (Z, Y, A)

C

gen điều tiết – vùng phát động – vùng vận hành – group ren cấu hình (Z, Y, A)

D

vùng phát động – ren điều tiết – vùng vận hành – group ren cấu hình (Z, Y, A)

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim

Enzim ARN polimeraza chỉ phát động được quy trình phiên mã khi tương tác được với vùng

Khi xuất hiện của lactôzơ nhập tế bào, lactôzơ tiếp tục tương tác với

Prôtêin ức chế tác động vào vùng nào để ngăn cản 3 ren cấu trúc hoạt động?