cá nhân tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo hình thức

Câu hỏi:

10/02/2020 65,424

Bạn đang xem: cá nhân tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo hình thức

A. Tuân thủ pháp lý.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án A

Theo SGK GDCD 12 trang 18: Tuân thủ pháp luật: Các cá thể, tổ chức triển khai ko thực hiện những điều nhưng mà pháp luật cấm.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quyền ứng cử của công dân rất có thể triển khai tự tuyến phố nào là sau đây?

A. Tự ứng cử và được trình làng ứng cử.

B. Được trình làng ứng cử ở nhiều điểm.

C. Tự ứng cử.

D. Được trình làng ứng cử.

Câu 2:

Tuân thủ pháp lý là những cá thể, tổ chức triển khai ko thực hiện những điều nhưng mà pháp luật

A. qui quyết định nên thực hiện.

B. cấm.

C. không được chấp nhận thực hiện.

D. không cấm.

Câu 3:

Anh M và anh T liên minh cùng nhau kinh doanh ngà voi quý hiếm. Việc thực hiện của nhị anh trái khoáy với kiểu dáng triển khai pháp lý nào là bên dưới đây?

A. Tuân thủ pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

Xem thêm: văn tả cảnh sinh hoạt

C. Áp dụng pháp lý.

D. Sử dụng pháp lý.

Câu 4:

Trong bảo đảm an toàn môi trường xung quanh thì hoạt động và sinh hoạt nào là với vai trò quánh biệt?

A. Bảo vệ môi trường xung quanh khu đô thị, quần thể dân cư

B. Bảo vệ rừng

C. Bảo vệ môi trường xung quanh biển

D. Quản lí hóa học thải

Câu 5:

Mỗi hành động vi phạm pháp lý nên Chịu tối thiểu một loại trách cứ nhiệm pháp luật. Phát biểu bên trên thể hiện tại nội dung nào là bên dưới đây?

A. Quyền của công dân.

B. Nghĩa vụ của công dân.

C. Công dân đồng đẳng về trách cứ nhiệm pháp luật.

D. Quyền và nhiệm vụ của công dân.

Câu 6:

Khi nói đến việc đồng đẳng rất có thể hiểu là yếu tố nào là được thưa trước hết?

A. Trách nhiệm.

B. Nghĩa vụ.

C. Cách đối đãi.

Xem thêm: viết một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của cây lá hoặc hoa quả rễ thân

D. Quyền lợi.