biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là

Câu hỏi:

27/05/2020 49,767

C. L = 4π. 10-7.n2.V

Bạn đang xem: biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C

Hướng dẫn: Biểu thức tính thông số tự động cảm của ống dây khá dài là L = 4π. 10-7.n2.V

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu thức tính suất năng lượng điện động tự động cảm là:

A. e=LΔIΔt

B. e = L.I

C. e=4π10-7n2V

D. e=LΔtΔI

Câu 2:

Dòng năng lượng điện qua chuyện ống chão tăng dần dần theo gót thời hạn kể từ I1 = 0,2 (A) cho tới I2 = 1,8 (A) trong vòng thời hạn 0,01 (s). Ống chão đem thông số tự động cảm L = 0,5 (H). Suất năng lượng điện động tự động cảm nhập ống chão là

A. 10 (V).

B. 80 (V).

C. 90 (V).

D. 100 (V).

Câu 3:

Một sườn chão phẳng lì đem diện tích S 25 (cm2) bao gồm 100 vòng chão được đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều phải có vectơ chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mày phẳng lì sườn chão và có tính rộng lớn tự 2,4.10-3 (T). Người tớ mang đến kể từ ngôi trường hạn chế thường xuyên cho tới 0 trong vòng thời hạn 0,4 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay nhập sườn là:

A. 1,5 (mV).

B. 15 (mV).

Xem thêm: đề toán 8 cuối kì 2

C. 15 (V).

D. 150 (V).

Câu 4:

Một ống chão đem thông số tự động cảm L = 0,1 (H), độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện ống chão tăng lên đặn kể từ 0 cho tới 10 (A) trong vòng thời hạn là 0,1 (s). Suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện nay nhập ống trong vòng thời hạn bại liệt là

A. 0,1 (V).

B. 0,2 (V).

C. 0,3 (V).

D. 0,4 (V).

Câu 5:

Một thanh dẫn năng lượng điện lâu năm 40 (cm), hoạt động tịnh tiến thủ nhập kể từ ngôi trường đều, chạm màn hình kể từ tự 0,4 (T). Vectơ véc tơ vận tốc tức thời của thanh vuông góc với thanh và phù hợp với những đàng mức độ từ là một góc 300, sự cân đối v = 5 (m/s). Suất năng lượng điện động thân thiện nhị đầu thanh là:

A. 0,4 (V).

B. 0,8 (V).

C. 40 (V).

D. 80 (V).

Câu 6:

Mật chừng tích điện kể từ ngôi trường được xác lập theo gót công thức:

A. W=12CU2

B. W=12LI2

C. W=εE29.109.8π

Xem thêm: soạn văn 8 bài nói quá

D. W=18π.107B2