biểu hiện nào sau đây thể hiện nước ta đông dân

hint-header

Cập nhật ngày: 19-09-2022

Bạn đang xem: biểu hiện nào sau đây thể hiện nước ta đông dân


Chia sẻ bởi: Trương Trọng


Biểu hiện nay nào là tại đây thể hiện nay VN đông đúc dân?

Chủ đề liên quan

Các khu đô thị rộng lớn của VN triệu tập đa số ở

Cây công nghiệp nào là tại đây với xuất xứ cận nhiệt?

Thành tựu nổi trội của công việc hội nhập quốc tế của VN là thú vị mạnh

Cây trồng nào là tại đây nằm trong group cây lâu năm thường niên ở nước ta?

Vật nuôi nào là sau đó là mối cung cấp hỗ trợ sản lượng thịt lớn số 1 nhập tổng sản lượng thịt ở nước ta?

Sản phẩm nào là tại đây không thuộc công nghiệp chế phát triển thành thành phầm trồng trọt?

Hình thức tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp nào là tại đây không tồn tại dân sinh sống sinh sống?

B

Khu công nghiệp triệu tập.

Dựa nhập Atlat Địa lí nước ta trang 15, cho thấy khu đô thị nào là sau đó là khu đô thị đặc biệt?

Dựa nhập Atlat Địa lí nước ta trang 17, cho thấy trong những trung tâm tài chính tại đây, trung tâm nào là với quy tế bào rộng lớn nhất?

Dựa nhập Atlat Địa lí nước ta trang 22, cho thấy trong những trung tâm công nghiệp chế phát triển thành hoa màu, đồ ăn thức uống tại đây, trung tâm nào là với con số những ngành chế phát triển thành nhiều nhất?

Dựa nhập Atlat Địa lí nước ta trang 19, cho thấy trong những tỉnh tại đây, tỉnh nào là với diện tích S trồng lúa rộng lớn nhất?

Dựa nhập Atlat Địa lí nước ta trang trăng tròn, cho thấy trong những tỉnh tại đây, tỉnh nào là với sản lượng thủy sản khai quật to hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng?

Dựa nhập Atlat Địa lí nước ta trang 21, cho thấy trung tâm công nghiệp Quy Nhơn không với ngành công nghiệp nào là sau đây?

D

Sản xuất vật tư thiết kế.

Dựa nhập Atlat Địa lí nước ta trang 21, cho thấy trong những trung tâm công nghiệp tại đây, trung tâm công nghiệp nào là có mức giá trị tạo ra rộng lớn nhất?

Dựa nhập Atlat Địa lí nước ta trang 22, cho thấy xí nghiệp sản xuất năng lượng điện nào là sau đó là xí nghiệp sản xuất nhiệt độ điện?

Phát biểu nào là tại đây đích với mối cung cấp làm việc VN hiện nay nay?

A

hầu hết kinh nghiệm tay nghề nhập công nghiệp.

B

Phân phụ thân triệu tập ở chống miền núi.

C

Chất lượng làm việc càng ngày càng tăng.

D

Chủ yếu hèn là làm việc với trình độ chuyên môn cao.

Quá trình đô thị mới của VN lúc này không có Điểm sáng nào là sau đây?

A

Xem thêm: đặt câu với quan hệ từ

Trình chừng đô thị mới còn thấp.

B

Phân phụ thân những khu đô thị không đồng đều.

C

Tỉ lệ dân trở thành thị tạo thêm.

D

Có nhiều khu đô thị với quy tế bào rộng lớn.

Phát biểu nào là tại đây không đúng về trở thành tựu của công việc Đổi mới mẻ ở VN hiện nay nay?

A

Mức sinh sống của dân sinh sống rất rất cao.

B

Tăng trưởng tài chính không hề nhỏ.

C

Lạm trừng trị được trấn áp đảm bảo chất lượng.

D

Cơ cấu tài chính trả phát triển thành.

Chuyển dịch cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính của VN lúc này tạo nên chân thành và ý nghĩa nào là sau đây?

A

Tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp.

B

Đẩy mạnh cải tiến và phát triển tài chính.

C

Thúc đẩy xuất khẩu làm việc.

D

Tăng tầm quan trọng tài chính căn nhà nước.

Điều khiếu nại nào là tại đây tiện lợi mang lại VN tạo ra lúa gạo?

A

Đồng vì chưng rộng lớn, khu đất phù tụt xuống phì nhiêu màu mỡ.

B

Khí hậu phân hóa, với mùa ướp lạnh.

C

Xem thêm: cnh2n 2 + o2

hầu hết sông, sông ngòi với mùa thô.

D

Địa hình gò núi, phân bậc theo dõi chừng cao.