biểu hiện nào sau đây không phải là do tác động của nội lực

Câu hỏi:

18/06/2022 18,303

Bạn đang xem: biểu hiện nào sau đây không phải là do tác động của nội lực

A. Đá nứt vỡ do nóng chừng thay cho thay đổi đột ngột.

Đáp án chủ yếu xác

B. Lục địa được thổi lên hoặc hạ xuống.

C. Sinh đi ra hiện tượng lạ động khu đất, núi lửa.

D. Các lớp khu đất đá bị uốn nắn nếp hoặc đứt gãy.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

Nội lực tác dụng cho tới địa hình mặt phẳng Trái Đất trải qua những hoạt động kiến thiết như hoạt động theo dõi phương trực tiếp đứng (nâng lên hạ xuống) và theo dõi phương ở ngang (nén xay và tách dãn). Xu phía cộng đồng của nội lực là đưa đến sự không nhẵn, cao thấp, mấp tế bào của địa hình mặt mũi khu đất. Những dạng địa hình tự nội lực đưa đến thông thường với độ dài rộng rộng lớn như lục địa, những sản phẩm núi cao,... -> Nhận định: Đá nứt vỡ do nóng chừng thay cho thay đổi đột ngột là tác dụng của nước ngoài lực tạo nên.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Địa luỹ thông thường được sinh đi ra nhập ĐK những lớp đá

A. sụt xuống.

B. trồi lên.

C. xô chênh chếch.

D. uốn nếp.

Câu 2:

Các lớp đá bị đứt gãy nhập ĐK hoạt động kiến thiết theo dõi phương

A. ngang ở vùng đá mượt.

B. đứng ở vùng đá mượt.

C. ngang ở vùng đá cứng.

D. đứng ở vùng đá cứng.

Câu 3:

Xem thêm: sóng điện từ là sóng ngang

Biểu hiện nay nào là sau đấy là sản phẩm của hoạt động nội lực theo dõi phương trực tiếp đứng?

A. Núi uốn nắn nếp.

B. Các địa luỹ.

C. Lục địa nâng.

D. Các địa hào.

Câu 4:

Địa hào thông thường được sinh đi ra nhập ĐK những lớp đá

A. uốn nếp.

B. sụt xuống.

C. trồi lên.

D. xô chênh chếch.

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây không đúng với hoạt động nội lực theo dõi phương trực tiếp đứng?

A. Gây đi ra những hiện tượng lạ uốn nắn nếp, đứt gãy.

B. Hiện ni vẫn kế tiếp xẩy ra một trong những điểm.

C. Xảy đi ra chậm chạp và bên trên một diện tích S rộng lớn.

D. Làm mang lại châu lục thổi lên hoặc hạ xuống.

Câu 6:

Sông nào là tại đây ở nước ta chảy bên trên một đứt gãy loài kiến tạo?

A. Thu Bồn.

B. Cả.

C. Đồng Nai.

Xem thêm: enjoy to v hay ving

D. Hồng.