biển nào cấm máy kéo

Câu 347: Biển nào là cấm máy kéo?

Biển nào là cấm máy kéo?

1. Biển 1 và 2.
2. Biển 1 và 3.
3. Biển 2 và 3.
4. Cả phụ vương biển khơi.

Bạn đang xem: biển nào cấm máy kéo

Để hiểu và thực hiện câu này các bạn nên biết cách thức cấm nhỏ thì cấm rộng lớn, cấm rộng lớn thì ko cấm nhỏ so với loại xe hơi.

Nguyên tắc cấm nhỏ thì cấm rộng lớn, cấm rộng lớn ko cấm nhỏ

Thứ tự động những xe cộ kể từ nhỏ cho tới lớn: xe hơi con cái => khách hàng => chuyên chở => máy kéo => xe hơi kéo móc => máy kéo kéo móc.
+ Cấm nhỏ thì cấm rộng lớn, cấm rộng lớn ko cấm nhỏ.
+ Cấm 2 bánh ko cấm 4 bánh, cấm 4 bánh cũng ko cấm 2 bánh.

Giải thích:

+ Xe con cái cho tới 9 chổ; xe cộ khách hàng kể từ 10 chổ trở lên trên.

+ Ô tô kéo móc là xe cộ con cái, xe cộ khách hàng, xe tải lớn với gắn móc.

+ Máy kéo kéo móc là máy kéo với kéo móc (giống xe cộ container)

Ví dụ: Khi các bạn bắt gặp biển báo cấm xe cộ tải thì theo đuổi luật cấm nhỏ thì cấm rộng lớn thì xe tải lớn, máy kéo, xe hơi kéo móc, máy kéo kéo móc điều bị cấm. Theo cách thức cấm rộng lớn ko cấm nhỏ thì xe cộ con cái, xe cộ khách hàng nhỏ rộng lớn chuyên chở nên không xẩy ra cấm.

Giải mến câu 347 Biển nào là cấm máy kéo?

Lưu ý nhằm tách bị sai lẫn với những thắc mắc dạng này chúng ta nên đọc biển khơi báo rồi vấn đáp thắc mắc để tách bị lầm lẫn với cơ hội vấn đáp “biển cấm máy kéo thì cấm loại xe cộ nào?”

Như vậy các bạn sẽ thấy biển khơi một là biển cấm xe hơi kéo móc (lớn rộng lớn máy kéo) nên ko cấm máy kéo. Biển 2 là biển cấm máy kéo nên cấm máy kéo. Biển 3 là biển cấm xe cộ tải (xe chuyên chở nhỏ rộng lớn máy kéo) nên cấm luôn luôn máy kéo => Biển 2 và Biển 3 cấm máy kéo => Chọn đáp án 3.

Diễn giải theo đuổi ý nghĩa sâu sắc thực tế:

Để giúp cho bạn dễ hình dung hơn ở thắc mắc này. Giả sử các bạn đang được tinh chỉnh và điều khiển xe cộ máy kéo, thì các bạn thấy biển khơi 1, biển khơi 2, biển khơi 3 thì biển khơi nào là cấm xe cộ của người tiêu dùng đang làm việc (xe máy kéo).

Một số thắc mắc tương tự

Câu 306: Biển nào là cấm xe hơi tải?

Câu 306: Biển nào là cấm xe hơi tải?

1. Cả phụ vương biển khơi.
2. Biển 2 và 3.
3. Biển 1 và 3.
4. Biển 1 và 2.

Xem thêm: bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

Giải thích: Biển 1 cấm xe hơi nên cấm chuyên chở, biển khơi 2 cấm chuyên chở nên cấm chuyên chở, biển khơi 3 cấm máy kéo nên ko cấm chuyên chở (cấm rộng lớn ko cấm nhỏ) => đáp án 4.

Câu 307: Biển nào là cấm máy kéo?

Câu 307: Biển nào là cấm máy kéo?

1. Biển 1.
2. Biển 2 và 3.
3. Biển 1 và 3.
4. Cả phụ vương biển khơi.

Giải thích: Biển 1 cấm xe máy (2 bánh) nên ko cấm máy kéo (4 bánh), biển khơi 2 cấm chuyên chở thì cấm máy kéo (cấm nhỏ thì cấm lớn), biển khơi 3 cấm máy kéo nên cấm máy kéo. Đáp án 2.

Câu 305: Biển nào là cấm những loại xe cộ cơ giới cút vô, trừ xe cộ gắn máy, xe máy nhì bánh và những loại xe cộ ưu tiên theo đuổi luật định?

Câu 305: Biển nào là cấm những loại xe cộ cơ giới cút vô, trừ xe cộ gắn máy, xe máy nhì bánh và những loại xe cộ ưu tiên theo đuổi luật định?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Biển 1 và 3.
4. Cả phụ vương biển khơi.

Giải thích: Ý nghĩa thắc mắc là biển khơi nào là cấm toàn bộ từng loại xe cộ trừ xe cộ 2 bánh, xe cộ gắn máy. Biển 2, biển khơi 3 xe cộ xe hơi con cái vô được (vì cấm rộng lớn thì ko cấm nhỏ). Biển 1 cấm không còn loại xe hơi (kể cả xe cộ 3 bánh) => nên lựa chọn đáp án số 1

Câu 344: Biển nào là cấm máy kéo kéo theo đuổi rơ moóc?

Câu 344: Biển nào là cấm máy kéo kéo theo đuổi rơ moóc?

1. Biển 1.
2. Biển 2.
3. Cả nhì biển khơi.

Giải thích: Xe máy kéo kéo theo đuổi rơ móc là lớn số 1 nên biển khơi 1, biển khơi 2 điều cấm xe cộ máy kéo kéo theo đuổi rơ móc (cấm nhỏ thì cấm lớn) => Đáp án 3

Câu 345: Khi bắt gặp biển khơi số 1, xe cộ xe hơi chuyên chở giành được cút vô không?

Câu 345: Khi bắt gặp biển khơi số 1, xe cộ xe hơi chuyên chở giành được cút vô không?

1. Được cút vô.
2. Không được cút vô.

Giải thích: Biển một là biển khơi cấm xe hơi kéo móc nên theo đuổi cách thức cấm rộng lớn ko cấm nhỏ thì ko cấm xe tải lớn, nên những khi bắt gặp biển khơi 1 xe tải lớn được cút vô => đáp án 1

Xem thêm: đặc điểm khí hậu châu á

Câu 346: Biển nào là không tồn tại hiệu lực hiện hành so với xe hơi chuyên chở ko kéo moóc?

Câu 346: Biển nào là không tồn tại hiệu lực hiện hành so với xe hơi chuyên chở ko kéo moóc?

1. Biển 1 và 2.
2. Biển 2 và 3.
3. Biển 1 và 3.
4. Cả phụ vương biển khơi.

Giải thích: Đầu tiên xác lập xe cộ xe hơi chuyên chở ko kéo móc là xe tải lớn (nếu xe hơi tải có kéo móc là xe cộ xe hơi kéo móc). Như vậy thắc mắc vậy là lại biển khơi nào là không tồn tại hiệu lực hiện hành với xe tải lớn. Biển 1 cấm xe hơi kéo móc, biển khơi 2 cấm máy kéo điều to hơn xe hơi chuyên chở nên không tồn tại hiệu lực hiện hành với xe hơi chuyên chở (cấm rộng lớn ko cấm nhỏ). Biển 3 cấm xe hơi nên cấm luôn luôn xe tải lớn => Đáp án 1