biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

Câu hỏi:

18/06/2019 177,838

Bạn đang xem: biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

A.  Pha ban sơ của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

Đáp án chủ yếu xác

B.  Biên chừng của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

C. Tần số của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

D. Hệ số lực cản (của ma mãnh sát nhớt) ứng dụng lên vật.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn A

Dao động chống bức: Là giao động chịu đựng ứng dụng của nước ngoài lực trở nên thiên tuần trả theo gót thời hạn F = F0cos(wt + j) với F0 là biên chừng của nước ngoài lực.

  + Ban đầu giao động của hệ là một trong những giao động phức tạp vì thế sự tổ hợp của giao động riêng rẽ và giao động chống bức tiếp sau đó giao động riêng rẽ tắt dần dần vật tiếp tục giao động ổn định tấp tểnh với tần số của nước ngoài lực.

  + Biên chừng của giao động chống bức tăng nếu như biên chừng nước ngoài lực (cường chừng lực) tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của giao động chống bức rời nếu như lực cản môi trường xung quanh tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của giao động chống bức tăng nếu như chừng chênh nghiêng thân thuộc tần số của nước ngoài lực và tần số giao động riêng rẽ rời.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con nhấp lên xuống lốc xoáy giao động điều tiết, Lúc tăng lượng của vật lên 4 thứ tự thì tần số giao động của vật:

A. tăng thêm 4 thứ tự.

B. giảm xuống 4 thứ tự.

C. tăng thêm gấp đôi.

D. giảm xuống gấp đôi.

Câu 2:

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy bao gồm vật đem lượng m và lốc xoáy có tính cứng k ko thay đổi, giao động điều tiết. Nếu lượng m=200g thì chu kì giao động của con cái nhấp lên xuống là 2s. Để chu kì con cái nhấp lên xuống là 1s thì lượng m bằng:

A. 200g

B. 100g

C. 50g

D. 800g

Xem thêm: câu bị động bài tập

Câu 3:

Khi fake một con cái nhấp lên xuống đơn lên rất cao theo gót phương trực tiếp đứng (coi chiều lâu năm của con cái nhấp lên xuống đơn ko đổi) thì tần số giao động điều tiết của chính nó sẽ:

A. giảm vì như thế tốc độ trọng ngôi trường thuyên giảm chừng cao.

B.  tăng vì như thế chu kì giao động điều tiết của chính nó rời.

C. tăng vì như thế tần số giao động điều tiết của chính nó tỉ trọng nghịch tặc với tốc độ trọng ngôi trường.

D.   không thay đổi vì như thế chu kì giao động điều tiết của chính nó ko tùy theo tốc độ trọng ngôi trường.

Câu 4:

Một vật nhỏ tiến hành giao động điều tiết với phương trình x=10cos(4πt+π2) (cm) với t tính vị giây. Động năng của vật cơ trở nên thiên với chu kì bằng:

A. 1,00s

B. 1,50s

C. 0,50s

D. 0,25s

Câu 5:

Một con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm l, trong vòng thời hạn Δt nó thực hiện tại được 6 giao động. Người tao giảm sút chừng lâu năm của chính nó lên đường 16 centimet, cũng trong vòng thời hạn Δt như lúc trước nó tiến hành được 10 giao động. Chiều lâu năm ban sơ của con cái nhấp lên xuống là:

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

D. l = 9cm.

Câu 6:

Vật đem lượng m treo nhập lốc xoáy có tính cứng k. Kích quí mang lại vật giao động điều hoà với biên chừng 3cm, thì chu kì giao động của chính nó là T = 0,3s. Nếu kích ứng mang lại vật giao động với biên chừng vị 6cm thì chu kì trở nên thiên của động năng là:

A. 0,15s

B. 0,3s

C. 0,6s

Xem thêm: hướng dẫn học chú đại bi tiếng phạn từng câu

D. 0,423s