bị động hiện tại hoàn thành

Như chúng ta đang được biết, câu thụ động là câu dùng để làm nhấn mạnh vấn đề nhập những cửa hàng phải chịu tự một hành vi. Vậy câu bị động hiện tại hoàn thành là gì? Cấu trúc và cách sử dụng của loại câu thụ động này như vậy nào? Hãy nằm trong VUS tìm hiểu cụ thể trải qua nội dung bài viết sau đây và nằm trong thực hành thực tế giải bài xích tập dượt về câu thụ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong nhé!

Nắm vững vàng lý thuyết câu dữ thế chủ động trước lúc học câu bị động hiện tại hoàn thành

Câu thụ động vốn liếng dĩ được xây cất và chuyển đổi kể từ câu dữ thế chủ động, chính vì thế, nhằm rất có thể học tập chất lượng tốt về câu thụ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong thì trước tiên bạn phải nắm rõ lý thuyết về câu dữ thế chủ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong. Việc hiểu về những bộ phận nhập câu dữ thế chủ động, những tín hiệu nhận thấy và cách sử dụng của câu tiếp tục giúp cho bạn xác lập và xây cất câu thụ động đúng mực rộng lớn.

Bạn đang xem: bị động hiện tại hoàn thành

Cấu trúc câu dữ thế chủ động thời điểm hiện tại trả thành

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu chất vấn với WH
S + have/has + V3/ed + O

S + have/has + not + V3/ed + O

→ have not = haven’t

→ has not = hasn’t

Have/Has + S + V3/ed + O?

→ Yes, S + have/has

→ No, S + have/has not

Wh + have/has + S +  V3/ed…?
He has played football for years He has not played football for years Has he played football for years ? When have they visited this museum?

He/She/It/Tên riêng rẽ (thuộc group danh kể từ số ít) + has

I/You/They/We (thuộc group danh kể từ số nhiều) + have

Cách sử dụng thời điểm hiện tại trả thành

 • Diễn miêu tả sự khiếu nại, hành vi chính thức ở vượt lên trên khứ và kéo dãn cho tới hiện tại tại

→ They have lived in that house since 2010 (Họ đang được sinh sống nhập căn nhà bại liệt từ thời điểm năm 2010.)

 • Diễn miêu tả sự khiếu nại, hành vi xẩy ra tái diễn rất nhiều lần nhập vượt lên trên khứ

→ They have visited that museum multiple times (Họ đang đi đến thăm hỏi kho lưu trữ bảo tàng bại liệt rất nhiều lần.)

 • Diễn miêu tả sự khiếu nại, hành vi chỉ vừa vặn mới mẻ xảy ra

→ She has just finished her presentation. (Cô ấy vừa vặn mới mẻ hoàn thành xong bài xích thuyết trình.)

 • Diễn miêu tả sự khiếu nại, hành vi tuy nhiên người phát biểu ko hiểu rõ thời hạn xảy ra

→ Someone has taken my pencil. (Ai này đã lấy cây cây viết chì của tôi.)

 • Mô miêu tả thưởng thức, kinh nghiệm tay nghề cho tới thời gian hiện tại tại

→ I have learned a lot about different cultures through my travels. (Tôi đang được học tập thật nhiều về những nền văn hóa truyền thống không giống nhau trải qua những chuyến phượt của tôi.)

Các tín hiệu nhận thấy của thì thời điểm hiện tại trả thành

Để nhận thấy thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong, bạn cũng có thể địa thế căn cứ nhập kể từ và cụm kể từ sau: Already, before, ever, never, for, since, yet, just, recently, lately, until now, up to lớn the present, up to lớn now, so sánh far,…

Ví dụ:

 • I have already completed the assignment. (Tôi đang được hoàn thành xong bài xích tập dượt rồi)
 • I have been working at this company since 2022. (Tôi đang được thao tác bên trên doanh nghiệp này từ thời điểm năm 2022 cho tới hiện tại tại)
 • Nam and Lan have been living in London for 2 years. (Nam và Lan đang được sinh sống ở Luân Đôn 2 năm)
Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Lý thuyết về câu bị động hiện tại hoàn thành

Dưới đó là toàn cỗ những kiến thức và kỹ năng cần thiết về câu thụ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tuy nhiên bạn phải bắt.

Cách sử dụng câu thụ động của thì thời điểm hiện tại trả thành

Câu thụ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong (Present Perfect Passive) là câu dùng để làm nhấn mạnh vấn đề nhập những cửa hàng phải chịu tự một hành vi này bại liệt chứ không triệu tập nhập đối tượng người tiêu dùng triển khai hành vi. Hiểu Theo phong cách đơn giản và giản dị câu thụ động về thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong là câu tuy nhiên công ty ngữ sẽ không còn triển khai hành vi.

Ví dụ:

 • Câu công ty động: She has read the book. (Cô ấy đang được phát âm cuốn sách.)
 • Câu bị động: The book has been read by her. (Cuốn sách đã và đang được phát âm tự cô ấy.)

Trong ví dụ bên trên rất có thể thấy công ty ngữ nhập câu thụ động “Cuốn sách” ko triển khai hành vi của động kể từ “đọc” tuy nhiên đơn thuần vật tiêu thụ hành vi và phải chịu.

Cấu trúc của câu bị động hiện tại hoàn thành

Cấu trúc của câu bị động hiện tại hoàn thành được liệt kê cụ thể nhập bảng sau đây và bao hàm những ví dụ ví dụ quy đổi kể từ câu dữ thế chủ động quý phái câu thụ động.

Khẳng định Phủ định Nghi vấn
S + have/ has + been + V3/ed + (by + O) S + have/ has + not + been + V3/ed + (by + O) Have/ Has + S + been + V3/ed + (by + O)?

Câu công ty động: 

→ They have completed the project.

Câu bị động: 

→ The project has been completed by them

Câu công ty động: 

→ They have not completed the project.

Câu bị động: 

→ The project has not been completed by them

Câu công ty động: 

→ Have they completed the project?

Câu bị động: 

→ Has the project been completed by them?

“Chủ kể từ ” trong câu thụ động là “Tân ngữ” trong câu công ty động

“Tân ngữ ” trong câu thụ động là “Chủ kể từ ” trong câu công ty động

u ý khi chuyển đổi câu bị động hiện tại hoàn thành

 • Nếu người triển khai hành vi là những đại kể từ ko xác lập và ko vào vai trò cần thiết như “someone, we, they, he, she, something, everybody, anything” thì tao rất có thể lược loại bỏ đi nhằm thực hiện cho tới câu thụ động trở thành đơn giản và giản dị, dễ nắm bắt và cộc gọn gàng rộng lớn.

Someone has taken my pencil. (Ai này đã lấy cây cây viết chì của tôi)

→ My pencil has been taken. (Cây cây viết chì của tôi đã biết thành lấy tổn thất.)

Xây dựng nền tảng vững chãi, nâng tầm kĩ năng nằm trong kho tàng: Tắc quyết học tập giờ Anh

 • Nếu công ty kể từ của câu dữ thế chủ động là “nothing, no one, nobody” thì khi trả quý phái câu thụ động cần ở thể phủ định.

No one has notified Lan. (Không sở hữu ai thông tin cho tới Lan)

→ Lan has not been notified. (Lan đang không được thông báo)

Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Bài tập dượt phần mềm về câu bị động hiện tại hoàn thành

Bài tập dượt bị động của thời điểm hiện tại trả thành: Chia động kể từ ở thể bị động

 1. The glass window _________  (break).
 2. The room _________  (clean) since you left.
 3. _______________ (the room / clean) since you left?
 4. Guess what! Mike’s smartphone  _________  (steal).
 5. You always tự well, Ruth. You_________  (not give) the school maths prize once, you’ve had it twice!

Đáp án:

1has been broken
2has been cleaned
3Has the room been cleaned
4has been stolen
5haven’t been given

Bài tập dượt câu thụ động thì thời điểm hiện tại trả thành: Sắp xếp lại những kể từ muốn tạo trở thành câu ở thể bị động

 1. been / the/ opened/ door / has
 2. stolen / the cát / meat / has / been / by / your
 3. done / homework / our / been / has
 4. the meeting / until / postponed / been / the month / the over of / has
 5. a ngân hàng in Los Angeles / stolen / from / has / over / in cash / a million dollars / been

Đáp án:

1The door has been opened.
2The meat has been stolen by your cát.
3Our homework has been done.
4The meeting has been postponed until the over of the month.
5Over a million dollars in cash has been stolen from a ngân hàng in Los Angeles.
Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Bài tập dượt bị động của thì thời điểm hiện tại trả thành: Chọn đáp án đúng

1. They’re really angry because someone _____ their siêu xe.

A) has been damaged 

B) has damaged

C) damage 

D) was damaged

2. She’s going to lớn be late because her plane _____.

A) has been delayed 

B) has delayed

C) delayed 

D) was delayed

3. He _____ to lớn a senior designer.

A) has been promoted 

Xem thêm: bị động quá khứ đơn

B) has promoted

C) promoted 

D) are promoted

4. Bob’s wife _____ her job.

A) has lost 

B) were lost

C) was losing 

D) has been lost

5. My father _____ early retirement.

A) was taken 

B) has taken

C) has been taken 

D) take

6. My brother _____ the sack. His quấn said he was lazy.

A) has been given 

B) gave

C) given 

D) has given

7. The number of people out of work _____ to lớn nearly 3 million.

A) has risen 

B) have risen

C) have been risen 

D) has been risen

8. A strike _____ by the air traffic controllers.

A) called 

B) has called

C) has been called 

D) is given

9. The Prime Minister of Italy ____ .

A) has been resigned 

B) have resigned

C) resigned 

D) has resigned

10. A new prime minister _____ .

A) has elected 

B) has been elected

C) have elected 

D) elected

Đáp án:

12345678910
BAAABAACDB

Bài tập dượt thụ động của thì thời điểm hiện tại trả thành: Gạch chân những tân ngữ ko quan trọng rất có thể lược bỏ

 1. My jewellery has been stolen by a thief!
 2. It has been decided by the authorities that Wednesday will be a school holiday.
 3. Harry was pushed over by someone standing next to lớn him in the queue.
 4. The goods are transported by rail to lớn our warehouse in the Midlands.
 5. I was told by someone that you have a vacancy for a computer operator.
 6. Sue has been picked by the selectors for the national sự kiện.
 7. The letter was sent by post on the 21st of last month.
 8. The larger portrait was painted by a little-known Flemish artist.
 9. It has been agreed by everyone that no smoking should be allowed,
 10. As I arrived at the conference a note was handed to lớn bu by one of the delegates.

Đáp án:

1by a thief
2by the authorities
3by someone standing next to lớn him
4
5by someone
6by the selectors
7by post
8
9by everyone
10by one of the delegates
Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Bài tập dượt bị động thì thời điểm hiện tại trả thành: Hoàn trở thành đoạn văn với dạng bị động hiện tại hoàn thành hoặc sau này đơn

In 1900 there were 1.6 billion people in the world, but today that number is over 6 billion. In the last century, a lot of the world’s forests (1) __________ (destroy) to lớn provide wood for making furniture and paper. In addition, many of the world’s seas and rivers (2) _________ (pollute). Another problem today is how to lớn provide food for the growing number of people in the world. New ways of growing food (3) __________(need) very soon. Some new foods (4) __________  (discover) by scientists in the last few years, and in the future we will eat more of these. Living space will be another big problem in the future. Perhaps one day new cities (5) __________  (not build) on land any more − we will build them on or under the sea!

Đáp án:

1have been destroyed
2have been polluted
3will be needed
4have been discovered
5won’t be built

Xây dựng kĩ năng Anh ngữ hơn hẳn với những khóa đào tạo và huấn luyện độc quyền bên trên VUS

Bạn đang được ước muốn nâng cấp giờ Anh nhằm thăng hạng nhập sự nghiệp? Quý Khách mơ ước nâng lên kỹ năng tiếp xúc tuy nhiên chương trình việc làm vượt lên trên bận rộn? Quý Khách mong muốn đạt kết quả chất lượng tốt trong số kì đua lấy chứng từ quốc tế? Hay các bạn đang được kỳ vọng con em của mình bản thân dùng giờ Anh chuẩn chỉnh như người bạn dạng xứ? Tất cả những khát vọng của người sử dụng đều sẽ tiến hành một cách thực tế hóa trải qua 4 khóa đào tạo và huấn luyện độc quyền bên trên VUS:

 • Phát triển toàn vẹn 4 kĩ năng Anh ngữ, khơi hé trái đất quan liêu, không ngừng mở rộng sự nắm rõ và đầy đủ cỗ kĩ năng mượt hơn hẳn quan trọng nhập học hành nằm trong Anh ngữ thiếu thốn niên, giờ Anh trung học cơ sở Young Leaders (11- 15 tuổi).
 • Tập trung moi thâm thúy từng dạng bài xích IELTS và phương án đua ví dụ, ôn luyện nâng cao, thuần thục từng kĩ năng, mạnh mẽ và tự tin nâng tầm band điểm, đoạt được những kỳ đua giờ Anh quốc tế với IELTS ExpressIELTS Expert
 • Cùng English Hub tiếng Anh cho tất cả những người tổn thất gốc, xây cất lại nền tảng Anh ngữ đang được tổn thất, cải cách và phát triển toàn vẹn 4 kĩ năng nghe, phát biểu, phát âm, ghi chép, tập luyện bản năng và tâm trí như người bạn dạng xứ, đáp ứng vận dụng những kiến thức và kỹ năng đang được học tập nhập cuộc sống thường ngày một cơ hội hiệu suất cao.
 • Khóa học tập iTalk tiếng Anh gửi gắm tiếp chuẩn hóa và nâng cấp trừng trị âm cho tới học tập viên như người bạn dạng xứ, mạnh mẽ và tự tin tiếp xúc vào cụ thể từng trường hợp, lịch học tập hoạt bát không ngại lắng về việc làm hoặc chương trình tất bật. Xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chãi sẵn sàng cho tới hành trình dài thăng tiến thủ nhập sự nghiệp ngay lập tức thời điểm hôm nay.

Cam kết Output đầu ra bám theo khuông chuẩn chỉnh quốc tế, học tập viên sau khoản thời gian nhập cuộc những khóa đào tạo và huấn luyện bên trên VUS sẽ tiến hành chuẩn bị cỗ hành trang Anh ngữ vững chãi, cải cách và phát triển nhất quán 4 kĩ năng Anh ngữ nghe – phát biểu – phát âm – ghi chép. Với khối hệ thống bài xích tập dượt chuẩn chỉnh khuông Cambridge canh ty học tập viên mạnh mẽ và tự tin, sẵn sàng đoạt được những kì đua học tập thuật và đạt những chứng từ quốc tế ứng với từng lứa tuổi như Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,…

Ngoài rời khỏi, khi ĐK nhập cuộc những khóa đào tạo và huấn luyện bên trên VUS, học tập viên còn tồn tại thời cơ dùng phần mềm học hành độc quyền V-HUB. Ứng dụng được tích phù hợp với technology AI canh ty tập luyện và chuẩn chỉnh hóa trừng trị âm cho tới học tập viên như người bạn dạng xứ, nâng lên tính tiện lợi rất có thể ôn luyện từng khi, từng điểm. Sở bài xích tập dượt bám sát trước và sau buổi học tập canh ty học tập viên bắt vững chắc kiến thức và kỹ năng, học tập thâm thúy, lưu giữ lâu. 

Khi ĐK nhập cuộc những khóa đào tạo và huấn luyện bên trên VUS học tập viên sẽ tiến hành tiếp cận với những cỗ giáo trình có tiếng chuẩn chỉnh quốc tế được biên soạn tự những đối tác chiến lược dạy dỗ đáng tin tưởng bên trên toàn thị trường quốc tế như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,…

Bị động thời điểm hiện tại trả thành

VUS – Nơi quy tụ những tài năng Anh ngữ

VUS kiêu hãnh là khối hệ thống dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo Anh ngữ số 1 bên trên nước ta. Với những trở thành tựu chất lượng tốt nhập ngành dạy dỗ, tính cho tới mon 8 năm 2023, trung tâm đang được sở hữu cho tới 180.918 em học tập viên đạt những chứng từ Gianh Giá như Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, và IELTS, nối tiếp lưu giữ vững vàng kỷ lục là khối hệ thống Anh ngữ có rất nhiều học tập viên nhận chứng từ quốc tế nhất nước ta.

Mới trên đây, VUS đã và đang thành công xuất sắc mừng đón ngay sát 80 cơ sở trên toàn nước, gia tăng và khẳng xác định thế hao hao đáng tin tưởng về một Brand Name dạy dỗ Anh ngữ số 1 được 2.700.000 mái ấm gia đình bên trên từng toàn nước tin yêu lựa chọn.

Tại VUS sở hữu hơn 2.700 nghề giáo và giáo viên xuất sắc, sở hữu trình độ cao và tận tâm với nghề nghiệp lớn số 1 bên trên nước ta.Để trở nên nghề giáo bên trên VUS, những ứng cử viên cần trải trải qua nhiều vòng đánh giá, Review năng lượng nghiêm nhặt.

 • Trải qua 6 vòng thách thức nhằm Review từng kỹ năng
 • 98 tiếng triển khai huấn luyện và đào tạo và đánh giá sàng thanh lọc.
 • Chiến thắng lịch sử dân tộc với tỉ trọng chọi 1/10 hơn hết đua ĐH.
 • 100% nghề giáo bên trên VUS đều đạt tự CN trở lên trên và tự giảng dạy dỗ giờ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Không chỉ tạm dừng ở bại liệt, nghề giáo sẽ tiến hành thành phần vận hành quality giảng dạy dỗ (100% sở hữu tự thạc sỹ hoặc TS nhập huấn luyện và đào tạo ngữ điệu Anh) thông thường xuyên đánh giá Review lịch nhằm đáp ứng quality giảng dạy dỗ ổn định ấn định và phù phù hợp với từng học tập viên.

VUS là khối hệ thống giảng dạy dỗ Anh ngữ đạt chi tiêu chuẩn chỉnh toàn thị trường quốc tế được ghi nhận tự NEAS (Tổ chức song lập số 1 về Review quality giảng dạy dỗ bên trên toàn thế giới) với 100% hạ tầng đạt ghi nhận bên trên toàn nước.

Ngoài rời khỏi, VUS còn là một trung tâm có một không hai nhập chống đạt hạng nấc Platinum, hạng nấc tối đa của British Council – Hội đồng Anh và hạng nấc Vàng, hạng nấc tối đa của Cambridge University Press & Assessment

Xem thêm: công thức tam giác đều

Một trong mỗi điểm nổi trội canh ty VUS được hàng trăm ngàn học tập viên tin yêu tưởng và lựa lựa chọn này là những cỗ giáo trình và trong suốt lộ trình học tập chuẩn chỉnh quốc tế được cải cách và phát triển tự những đối tác chiến lược dạy dỗ đáng tin tưởng bên trên toàn thị trường quốc tế như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,…

Với ước muốn mang về cho những em môi trường thiên nhiên học hành giờ Anh đạt chuẩn chỉnh quốc tế, VUS luôn luôn không ngừng nghỉ phấn đấu và cải cách và phát triển, nhằm mục tiêu nâng lên quality cả về giảng dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo. Chúng tôi khẳng định chuẩn bị cho tới học tập viên những hành trang vững chãi nhất, canh ty những em bước ngay sát rộng lớn cho tới thành công xuất sắc.

Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Phía bên trên là tổ hợp toàn cỗ kiến thức và kỹ năng về câu bị động hiện tại hoàn thành nằm trong cỗ bài xích tập dượt sở hữu kèm cặp đáp án nhằm chúng ta xem thêm. Hy vọng những tư liệu tuy nhiên VUS đang được share sẽ hỗ trợ ích cho tới quy trình tự động học tập và nâng cấp kỹ năng Anh ngữ của chúng ta thường ngày. Theo dõi VUS nhằm cập nhập thêm thắt nhiều kiến thức và kỹ năng có lợi các bạn nhé!