bài tập so sánh hơn

Các dạng bài tập so sánh hơn lớp 6 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên đem kèm cặp đáp án cụ thể nhập nội dung bài viết sau đây sẽ hỗ trợ những em gia tăng kỹ năng và kiến thức về những quy tắc, cấu hình ngữ pháp và kể từ vựng tương quan cho tới đối chiếu rộng lớn. phẳng việc ôn luyện thường xuyên, những em học viên tiếp tục ghi nhớ lâu và vận dụng kỹ năng và kiến thức nhưng mà tôi đã học tập một cơ hội hoạt bát nhập thực tiễn. Cùng VUS ôn luyện lại những lý thuyết trọng tâm, tiếp sau đó hợp tác nhập giải 7 dạng bài tập so sánh hơn nhập nội dung bài viết này nhé!

Ôn luyện lại những lý thuyết về đối chiếu rộng lớn nhập giờ Anh

Ôn luyện lại những lý thuyết trước lúc thực hiện bài tập so sánh hơn nhập lớp 6 (hoặc ngẫu nhiên Lever nào) là vô cùng cần thiết trong các công việc chung những em đảm nói rằng tôi đã nắm rõ kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản, sẵn sàng nhằm giải những bài bác luyện và giới hạn phạm phải những sơ sót ko xứng đáng, kể từ cơ mạnh mẽ và tự tin, điềm tĩnh rộng lớn nhập tình huống gặp gỡ nên những bài bác luyện khó khăn.

Bạn đang xem: bài tập so sánh hơn

Khái niệm và cách sử dụng đối chiếu hơn

Trong giờ Anh trung học cơ sở, so sánh hơn (comparative) là cấu hình dùng làm đối chiếu nhì hoặc nhiều đối tượng người tiêu dùng cùng nhau về một tiêu chuẩn nào là cơ. Trong số đó, mang trong mình một vật đạt tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng rộng lớn đối với những vật sót lại.

Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6

Cấu trúc của đối chiếu hơn

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn nhập giờ Anh được chia thành nhì loại. Một là cấu hình đối chiếu rộng lớn với tính kể từ, trạng kể từ cụt. Hai là cấu hình đối chiếu rộng lớn với tính kể từ và trạng kể từ lâu năm.

 • So sánh rộng lớn với tính kể từ và trạng kể từ ngắn
S + V + Short adj / adv + er + than  + O/ Clause/ N/ Pronoun
My xế hộp is faster than vãn yours. (Xe của tôi thời gian nhanh rộng lớn xe pháo của người tiêu dùng.)
 • So sánh rộng lớn với tính kể từ và trạng kể từ dài
S + V + more + Long adj / adv + than  + O/ Clause/ N/ Pronoun
This seafood restaurant is more expensive than vãn the one we went vĩ đại last week.
 (Nhà sản phẩm thủy sản này giá thành cao hơn nhà hàng quán ăn công ty chúng tôi đang đi vào tuần trước đó.)

Lưu ý: Tính kể từ và trạng kể từ cụt thông thường là những kể từ có một âm tiết, trong lúc tính kể từ, trạng kể từ lâu năm là những kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên. Tuy nhiên, bên trên thực tiễn vẫn đang còn những tình huống nhưng mà tính kể từ đem 2 âm tiết Lúc đem đuôi kết thúc đẩy là “-y, -le, -et, -ow, -er” vẫn sẽ là tính kể từ cụt.

Các tình huống tính kể từ bất quy tắc nhập đối chiếu hơn

Tính kể từ bất quy tắc (Irregular adjectives) là những tính kể từ ko tuân theo đòi những quy tắc biến hóa thường thì muốn tạo đi ra dạng đối chiếu rộng lớn (Comparative). Thay vì thế thêm thắt “er” như các tính kể từ không giống, tính kể từ bất quy tắc lại sở hữu cơ hội biến hóa riêng không liên quan gì đến nhau.

Tính từSo sánh hơn
Good (Tốt)Better (Tốt hơn)
Bad (Xấu)Worse (Xấu hơn) 
Much (Nhiều)More (Nhiều hơn)
Old (Cổ/ cũ/ già)Older (Cổ/ cũ/ già cả hơn)
Old (Lớn tuổi)Elder (Lớn tuổi tác hơn)
Far (Xa)Farther (Xa hơn)
Far (Chỉ cường độ ví như mạnh, nhiều)Further (Chỉ cường độ ví như mạnh, nhiều hơn)

Một vài ba tình huống quan trọng nhập cấu hình đối chiếu hơn

Khi dùng tính kể từ cụt nhập cấu hình đối chiếu rộng lớn, mang trong mình một vài ba cảnh báo cần thiết nhưng mà bạn phải biết:

 • Khi tính kể từ cụt kết thúc đẩy vị đuôi ‘e’, nhập cấu hình đối chiếu rộng lớn chúng ta chỉ việc thêm thắt “r” ở cuối kể từ.
  • Large (lớn) → Larger (lớn hơn)
  • Nice (đẹp, tốt) → Nicer (đẹp rộng lớn, đảm bảo chất lượng hơn)
  •  Late (muộn) → Later (muộn hơn)
 • Khi tính kể từ ngắn  kết thúc đẩy vị một nguyên vẹn âm và tiếp nối là 1 trong những phụ âm thì chúng ta cảnh báo rất cần phải gấp song phụ âm rồi mới mẻ thêm thắt “er”.
  • Big (lớn) → Bigger (lớn hơn)
  • Hot (nóng) → Hotter (nóng hơn)
  • Thin (gầy) → Thinner (gầy hơn)
 • Khi tính kể từ ngắn  kết thúc đẩy vị đuôi “y” thì bạn phải trả “y” trở nên “i” tiếp sau đó mới mẻ thêm  “er”.
  • Happy (hạnh phúc) → Happier (hạnh phúc hơn)
  • Funny (vui) → Funnier (vui hơn)
  • Busy (bận) → Busier (bận rộn hơn)
Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6

Những dạng bài bác bài tập so sánh hơn lớp 6 trọng tâm

Có nhiều hình thức bài bác luyện về đối chiếu rộng lớn nhưng mà học viên lớp 6 thông thường gặp gỡ nên. Tuy nhiên, VUS đang được tổ hợp những dạng bài bác luyện thịnh hành, trọng tâm thông thường xuất hiện tại trong những bài bác đua, bài bác đánh giá đem kèm cặp đáp án nhập nội dung bài viết sau đây. Những bài bác luyện này không những chung học viên tập luyện tài năng ngôn từ mà còn phải cách tân và phát triển tài năng suy nghĩ và tư duy.

Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 1: Biến thay đổi những kể từ ở dạng đối chiếu rộng lớn và ngược lại

Tính từ So sánh hơn
1. rich 1. ______
2. ______ 2. fatter
3. large 3. ______
4. heavy 4. ______
5. ______ 5. worse
6. far 6. ______
7. expensive 7. ______
8. ______ 8. older
9. intelligent 9. ______

Đáp án:

123456789
richerfatlargerheavierbadfurthermore expensiveoldmore intelligent

Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 2: Hoàn trở nên câu ở dạng đối chiếu hơn

 1. My sister is _____ (old) mạ.
 2. Cars are _____ (fast) bicycles.
 3. 0/10 is_____ (bad) 1/10.
 4. The River Nile is _____  (long) the River Thames.
 5. Egypt is _____  (hot) Scotland.
 6. The cinema is _____  (expensive) the swimming pool.

Đáp án:

123456
older thanfaster thanworse thanlonger thanhotter thanmore expensive than
Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6

Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 3: Hoàn trở nên văn phiên bản với dạng đối chiếu hơn

Hi! I’m Stacey and this is my family. My dad is Alan and my mum is Clare. I’ve got two brothers, Harry and Nathan, and a sister, Milly. Harry is 18 and Nathan is 16. Harry is 1.(old) _____ than vãn Nathan, but Nathan is tall for his age. Harry is 2.(small) _____  than vãn him, but he’s got 3.(big)_____  ears! My sister is 16, too. I’m only 12, sánh I’m 4.(young) _____ than vãn all of them, but I think they aren’t very intelligent. I’m much 5.(intelligent)_____  ! And I’m 6.(good) _____ at the piano than vãn my sister, too. My dad’s brother, Uncle John, has got a lot of money – he’s 7.(rich)_____  than vãn my dad. His xế hộp was 8.(expensive)_____  than vãn our xế hộp. It’s very fast!

Xây dựng kỹ năng và kiến thức Anh ngữ vững chãi nằm trong cỗ khả năng mượt hơn hẳn tạo thành ngôi nhà chỉ đạo trẻ em sau này tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Đáp án:

Xem thêm: mẫu hợp đồng thuê nhà

12345678
oldersmallerbiggeryoungermore intelligentbetterrichermore expensive

Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 4: Chọn phương án đúng

 1. My sister thinks she’s intelligent / more intelligent than vãn mạ, but I don’t agree!
 2. Do you think the Harry Potter films are more good / better than vãn the books?
 3. I think Despicable Me 2 was funnier / funnyer than vãn Despicable Me 1.
 4. Is Angelina Jolie more old / older than vãn Sandra Bullock?
 5. Who is nicer / more nice, Kate or Alice?

Đáp án:

12345
more intelligentbetterfunnieroldernicer

Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 5: Có lỗi sai trong những câu, gạch men bên dưới lỗi sai và sửa lại

 1. Sharon is more kind than vãn Kate.
 2. I think Despicable Me 2 was funnyer than vãn Despicable Me 1.
 3. Dad has many science books than vãn mạ, sánh borrow one of his books vĩ đại take on vacation.
 4. Lan got few marks in the test than vãn Hung.
 5. New York is farer from Istanbul than vãn Paris.

Đáp án: 

1more kind → kinder
2funnyer → funnier
3many → more
4few → fewer
5farer → farther

Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 6: Bài luyện nâng cao

Yêu cầu: Hoàn trở nên câu bằng phương pháp dùng cấu hình đối chiếu hơn

 1. Health and happiness are (important) ____________ than vãn money.
 2. We always go camping when we go on holiday. It’s much (cheap) ____________ than vãn staying in a khách sạn.
 3. I lượt thích the countryside. It’s (healthy) ____________and (peaceful) ____________ living in a thành phố.
 4. I spent (little money)____________ than vãn you.
 5. I know him (well)____________ than vãn anyone else.
 6. The weather is (warm) ____________today than vãn it was yesterday.
 7. My house is (far____________ from here than vãn yours.
 8. My toothache is (painful) ____________ than vãn it was yesterday.
 9. Sorry, I’m late. It took mạ (long) ____________ vĩ đại get there than vãn I expected.
 10. Jim is (hard-working)____________ than vãn Tom.

Đáp án: 

1more important
2cheaper
3healthier / more peaceful
4less money
5better
6warmer
7farther
8more painful
9longer
10more hard-working

Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 7: Bài luyện nâng cao

Yêu cầu: Chọn đáp án đúng trong những ngoặc

 1. The more I talk, the (more/ most) she hates mạ.
 2. Jane’s younger sister is still at school. Her (elder/ older) sister is a doctor.
 3. You’re standing too near mạ. Can you move a bit (further/ farther) away from me?
 4. If you need any (further/ father) information, please liên hệ mạ.
 5. You can buy (more expensive/ the most expensive) camera if you lượt thích. I’ve just won a lottery.

Đáp án:

12345
moreelderfartherfurtherthe most expensive
Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6

Tham khảo khóa đào tạo Young Leader, khóa đào tạo Anh ngữ dành riêng cho học viên cấp cho 2

Để kiến thiết nền tảng vững chãi cho việc thành công xuất sắc nhập sau này của con trẻ, quý bậc bố mẹ nên góp vốn đầu tư Anh ngữ cho những con cái ngay lập tức kể từ lúc này. Young Leaders (11 – 15 tuổi) Anh ngữ thiếu hụt niên dành riêng cho những em học viên ở cấp cho trung học cơ sở là khóa đào tạo unique bên trên VN được không ít bố mẹ tin cậy tưởng và sẵn sàng cho tới con trẻ ĐK nhập cuộc.

Khung lịch trình và tư liệu giảng dạy

Với sườn lịch trình học tập được kiến thiết theo đòi chi phí chuẩn chỉnh quốc tế và tư liệu giảng dạy dỗ được biên soạn kể từ những đối tác chiến lược dạy dỗ đáng tin tưởng bên trên toàn thế giới, sau từng cấp cho học tập, học tập viên tiếp tục càng ngày càng cách tân và phát triển và đầy đủ phiên bản đằm thắm, thu thập đầy đủ năng lượng nhằm phát triển thành những chỉ đạo khá nhập sau này. Chương trình học tập bao hàm 3 Lever, từng Lever đạt từng Output đầu ra ví dụ như sau:

 • Pre Young 1-3: Trong quy trình này, học tập viên sẽ tiến hành học tập với giáo trình Time Zones Starter trong phòng xuất phiên bản National Geographic. Chuẩn bị cho những em sự mạnh mẽ và tự tin trong các công việc nhập cuộc lịch trình giờ Anh trung học cơ sở cung ứng kể từ vựng và những ngữ pháp cơ phiên bản quan trọng cho tới lịch trình giờ Anh thiếu hụt niên. Xây dựng hạ tầng vững chãi ngay lập tức kể từ những bước khởi điểm chung học tập viên tiếp cận những khả năng nghe, rằng, hiểu và ghi chép ở tầm mức cơ bản
 • Young Connecting 1-9: Tại Lever này, học tập viên sẽ tiến hành tiếp cận giáo trình Time Zones. Các em đem tài năng hiểu những đoạn văn cụt hoặc nghe, hiểu những cuộc nói chuyện, hội thoại giản dị và đơn giản về những chủ thể thường thì như mái ấm gia đình, phiên bản đằm thắm, ngôi trường học tập, khu vực sung sướng nghịch tặc, sắm sửa, du lịch… Có tài năng ghi chép, trình diễn, mô tả những sự khiếu nại, những hưởng thụ ở tầm mức chừng vừa vặn nên.
 • Young Shinning 1-6: Tại quy trình này, học tập viên sẽ tiến hành giảng dạy dỗ vị giáo trình Oxford Discover Futures. Học viên rất có thể hiểu những đoạn văn lâu năm và nghe hiểu những cuộc thảo luận, hội thoại về những chủ thể tương quan cho tới môi trường thiên nhiên sinh sống, văn hóa truyền thống, âm thanh và vương quốc. Có tài năng ghi chép, thể hiện tại ý kiến, trình diễn chủ ý và mô tả kinh nghiệm tay nghề, sự kiện…và bàn luận về một vài chủ thể phức tạp nhập phạm vi nắm rõ.

Phương pháp học tập dữ thế chủ động kích ứng đam mê

Áp dụng cách thức học tập dữ thế chủ động, chung khơi dậy sự tò mò mẫm, yêu thương quí tìm hiểu của học tập viên, nhằm những em tự động tập luyện tính dữ thế chủ động nhập tiếp thu kiến thức, học tập thâm thúy ghi nhớ lâu và phần mềm hiệu suất cao.

 • Khơi mở: Liên tục bịa đặt thắc mắc về nội dung tiếp thu kiến thức khơi dậy sự tò mò mẫm của học tập viên
 • Tìm hiểu: Tìm hiểu kỹ năng và kiến thức bằng phương pháp để ý và hiểu hiểu sinh động
 • Sáng tạo: Tự lên ý tưởng phát minh, kích ứng phát minh trải qua những dự án công trình học tập tập
 • Thảo luận: Chia sẻ ý kiến cá thể, không ngừng mở rộng thêm thắt tầm nhìn và thu nhận ý tưởng phát minh khác
 • Đúc kết: Làm thân quen với việc thuyết trình, trình diễn ý kiến của cá nhân

Hệ sinh thái xanh tiếp thu kiến thức V-HUB

 • Ứng dụng độc quyền chỉ dành riêng cho những học tập viên bên trên VUS.
 • Hệ thống bài bác luyện được kiến thiết trước và sau từng buổi học tập, chung học tập viên dễ dàng và đơn giản. rèn luyện từng khi, từng điểm. 
 • V-HUB còn là một kênh liên kết đằm thắm ngôi nhà ngôi trường và bố mẹ, chung bố mẹ rất có thể theo đòi dõi tiến trình và thành quả tiếp thu kiến thức của con trẻ bản thân.

Giáo viên và trợ giảng đem trình độ chuyên môn cao

 • Với sĩ số tinh ma gọn gàng, từng lớp học tập những em sẽ tiến hành tối nhiều hóa thời hạn tiếp thu kiến thức cùng theo với những nghề giáo phiên bản xứ.
 • Có thêm thắt sự tương hỗ kể từ trợ giảng tiếp tục đáp ứng việc giảng dạy dỗ và chở che học tập viên được triển khai một cơ hội chi tiết, chu đáo, thâm thúy sát.

Đội ngũ nhân viên cấp dưới chở che học tập viên sát sao, chu đáo

 • Trong 1 khóa đào tạo, ASA Care tiếp tục vấn đề kế hoạch tình hình tiếp thu kiến thức qua loa điện thoại cảm ứng nhập vào giữa kỳ và cuối kỳ
 • Theo dõi và thông tin tình hình chuyên nghiệp cần thiết ngay lập tức nhập buổi học
 • Học viên thông thường xuyên được tạo thân quen với dạng bài bác đua KET, PET
 • Học viên được ĐK đua KET, PET và nhập cuộc ôn không tính tiền bên trên Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS.
Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6

VUS – Hệ thống Anh ngữ đạt ghi nhận unique dạy dỗ và giảng dạy đạt chuẩn chỉnh quốc tế vị NEAS

VUS kiêu hãnh là trung tâm giảng dạy Anh ngữ trước tiên bên trên VN đem con số học tập viên đạt những chứng từ giờ Anh quốc tế tối đa lên đến mức 180.918 em, nằm trong với việc gửi gắm và tin cậy tưởng của rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình Việt. 

Xem thêm: hình học không gian lớp 11

 • Tính đến giờ với khối hệ thống rộng lớn 70 cơ sở bên trên toàn nước bên trên những TP. Hồ Chí Minh trung tâm, Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS đang được không ngừng nghỉ cách tân và phát triển với ước muốn mang tới môi trường thiên nhiên tiếp thu kiến thức Anh ngữ unique, linh động cho tới chúng ta trẻ em từng toàn nước.
 • Với rộng lớn 2700+ nghề giáo và trợ giảng đảm bảo chất lượng, tay nghề cao được tuyển chọn lựa chọn trải qua tiến độ gắt cao và không ngừng nghỉ cách tân và phát triển chuyên môn nhằm tiếp bước tạo nên thêm thắt những mới học tập viên xuất sắc ưu tú. 
 • 100% những nghề giáo đều phải sở hữu vị CN trở lên trên và vị giảng dạy dỗ giờ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA hoặc tương tự TEFL. Hình như, 100% quản lý và vận hành unique giảng dạy dỗ vị thạc sỹ hoặc TS nhập giảng dạy ngôn từ Anh.
 • Là trung tâm Anh ngữ trước tiên liên minh với những đơn vị chức năng dạy dỗ số 1 toàn cầu như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,… mang tới cho tới học tập viên những cỗ giáo trình unique, đạt chuẩn chỉnh quốc tế.
 • Đối tác kế hoạch hạng nấc Vàng, hạng nấc tối đa của Cambridge University Press & Assessment.
 • Đối tác kế hoạch hạng Platinum, hạng nấc tối đa của British Council – Hội đồng Anh.

Với ước muốn mang tới cho những em môi trường thiên nhiên tiếp thu kiến thức ngôn từ đạt chuẩn chỉnh quốc tế, VUS vẫn đang được không ngừng nghỉ nỗ lực và cách tân và phát triển nhằm tăng cấp unique giảng dạy dỗ và giảng dạy, chung chuẩn bị những hành trang vững chãi, lẹo cánh cho tới chúng ta học tập viên lại gần rộng lớn với sau này tươi tỉnh sáng sủa.

Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn thông thường xuất hiện tại phong phú và đa dạng trong những kỳ đua giờ Anh. Do cơ nếu như những em học viên ko nắm rõ lý thuyết, rất có thể dẫn theo những sơ sót ko ước muốn và tác động cho tới thành quả đua của những em. Hãy thông thường xuyên ôn luyện kỹ năng và kiến thức và thực hành thực tế những bài tập so sánh hơn lớp 6 tận tường nhằm đạt được điểm trên cao như yêu cầu của tớ những em nhé! Theo dõi VUS nhằm update nhiều kỹ năng và kiến thức Anh ngữ có lợi thường ngày.

Có thể phụ huynh quan tiền tâm:

 • Tổng hợp lý và phải chăng thuyết và bài bác luyện thì thời điểm hiện tại đơn lớp 6 đem đáp án
 • Tổng hợp lý và phải chăng thuyết và bài bác luyện giới kể từ lớp 6 đem đáp án chi tiết
 • Tổng hợp ý những dạng bài bác luyện thì thời điểm hiện tại hoàn thiện lớp 6 đem đáp án