bài 71 em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 71 : Em ôn lại những gì vẫn học tập phần hoạt động và sinh hoạt thực hành thực tế trang 39, 40 sách VNEN toán lớp 5 với điều giải dễ dàng hiểu

Tổng phù hợp đề thi đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và điều giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: bài 71 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đem :

a) Chiều nhiều năm 2,5m, chiều rộng lớn 1,1m và độ cao 0,5m ;

b) Chiều nhiều năm 3m, chiều rộng lớn 15dm và độ cao 9dm.

Phương pháp giải:

Đổi những độ cao thấp về nằm trong đơn vị chức năng đo rồi vận dụng những công thức:

- Diện tích xung xung quanh = chu vi đáy × chiều cao;

- Diện tích toàn phần = diện tích S xung xung quanh + diện tích S nhì lòng.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

          (2,5 + 1,1) × 2 = 7,2 (m)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật này đó là :

          7,2 × 0,5 = 3,6 (m2)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

          2,5 × 1,1 = 2,75 (m2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là :

         3,6 + 2,75 × 2 = 9,1(m2)

b) Đổi: 15dm = 1,5m ;  9dm= 0,9m

Chu vi mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

          (3 + 1,5) × 2 = 9 (m)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật này đó là :

           9 × 0,9 = 8,1 (m2)

Diện tích một phía lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là :

           3 × 1,5 = 4,5 (m2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là :

           8,1 + 4,5 × 2 = 17,1(m2)

Quảng cáo

Câu 2

Viết số đo tương thích nhập dù trống trải :

Phương pháp giải:

Xem thêm: bài tập câu hỏi đuôi

Áp dụng những công thức:

- Diện tích xung xung quanh = chu vi lòng × chiều cao;

- Diện tích toàn phần =  diện tích S xung xung quanh + diện tích S nhì lòng.

- Chu vi lòng = (chiều nhiều năm + chiều rộng) × 2

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Một hình lập phương đem cạnh 5cm. Nếu cạnh hình lập phương vội vàng lên 4 lượt thì diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của chính nó vội vàng lên từng nào lần? Vì sao?

Phương pháp giải:

- Tính cạnh của hình lập phương mới nhất.

- Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của từng hình rồi đối chiếu thành phẩm với nhau:

+ Diện tích xung xung quanh = diện tích S một phía × 4 = cạnh × cạnh × 4.

+ Diện tích toàn phần = diện tích S một phía × 6 = cạnh × cạnh × 6.

Lời giải chi tiết:

Độ nhiều năm cạnh của hình lập phương mới nhất là :

            5 × 4 = đôi mươi (cm)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương ban sơ là :

           5 × 5 × 4 = 100 (cm2)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương mới nhất là :

           20 × đôi mươi × 4 = 1600 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương ban sơ là :

           5 × 5 × 6 = 150 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương mới nhất là: 

           20 × đôi mươi × 6 =2400 (cm2)

Mà : 1600 : 100 = 16 ;     2400 : 150 = 16.

Vậy nếu cạnh hình lập phương vội vàng lên 4 lượt thì diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của chính nó vội vàng lên 16 lượt.

 Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

  • B. Hoạt động phần mềm - Bài 71 : Em ôn lại những gì vẫn học tập

    Giải Bài 71 : Em ôn lại những gì vẫn học tập phần hoạt động và sinh hoạt phần mềm trang 40 sách VNEN toán lớp 5 với điều giải dễ dàng hiểu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.