bài 113 em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 113 : Em ôn lại những gì vẫn học tập phần sinh hoạt thực hành thực tế trang 130, 131 sách VNEN toán lớp 5 với tiếng giải dễ dàng hiểu

Tổng thích hợp đề ganh đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và tiếng giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: bài 113 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

a) Đọc vấn đề và thưa cho chính mình biết vấn đề cho thấy thêm gì, vấn đề chất vấn gì ?

Trong hình sau đây, diện tích S của hình tứ giác ABED to hơn diện tích S của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện tích S của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích S của hình tam giác BEC và diện tích S hình tứ giác ABED là \(\dfrac{2}{3}\).

b) Thảo luận cơ hội giải vấn đề.

c) Giải vấn đề và ghi chép vô vở.

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích tam giác BEC và diện tích S tứ giác ABED theo hình thức toán lần nhì số lúc biết hiệu và tỉ số. 

(vẽ sơ trang bị biểu thị diện tích S tam giác BEC bao gồm 2 phần và diện tích S tứ giác ABED bao gồm 3 phần như thế)

- Diện tích hình tứ giác ABCD \(=\) diện tích tam giác BEC \(+\) diện tích S tứ giác ABED.

Lời giải chi tiết:

a) Bài toán cho thấy thêm :

- Diện tích tứ giác ABED to hơn diện tích S tam giác BEC là 13,6cm2.

- Tỉ số diện tích S của hình tam giác BEC và tứ giác ABED là \(\dfrac{2}{3}\).

Bài toán chất vấn : Tính diện tích S tứ giác ABCD.

c) Ta sở hữu sơ trang bị :

Theo sơ trang bị, hiệu số phần cân nhau là :

              3 – 2 = 1 (phần)

Diện tích hình tam giác BEC là :

             13,6 : 1 × 2 = 27,2 (cm2)

Diện tích tứ giác ABED là :

             13,6 + 27,2 = 40,8 (cm2)

Diện tích tứ giác ABCD là :

             27,2 + 40,8 = 68 (cm2)

                             Đáp số : 68cm2.

Quảng cáo

Câu 2

Lớp 5A sở hữu 28 học viên. Số học viên nam giới bằng \(\dfrac{3}{4}\) số học viên phái nữ. Hỏi số học viên phái nữ rộng lớn số học viên nam giới từng nào em ?

Phương pháp giải:

- Tìm số học viên và số học viên phái nữ theo hình thức toán lần nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số tê liệt.

- Số học viên phái nữ rộng lớn số học viên nam giới = Số học viên phái nữ - Số học viên nam giới.

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ trang bị :

Theo sơ trang bị, tổng số phần cân nhau là : 

            3 + 4 = 7 (phần)

Lớp 5A sở hữu số học viên nam giới là : 

            28 : 7 × 3 = 12 (học sinh)

Lớp 5A sở hữu số học viên phái nữ là :

            28 – 12 = 16 (học sinh)

Số học viên phái nữ rộng lớn số học viên nam giới là :

            16 – 12 = 4 (học sinh)

                        Đáp số: 4 học viên.

Câu 3

Một xe hơi cứ cút được 100km thì dung nạp 12 lít xăng. Ô tô này đã cút được quãng lối 330km thì dung nạp không còn từng nào lít xăng ?

Phương pháp giải:

Giải vấn đề theo hình thức toán rút về đơn vị:

- Tìm số lít xăng dung nạp Khi cút 1km = số lít xăng dung nạp Khi cút 100km : 100.

- Số lít xăng dung nạp Khi cút 330km = số lít xăng dung nạp Khi cút 1km × 330.

Lời giải chi tiết:

Ô tô cút 1km thì dung nạp không còn số lít xăng là :

            12 : 100 = 0,12 (lít xăng)

Ô tô tê liệt cút được quãng lối 330km thì dung nạp không còn số lít xăng là :

            0,12 × 330 = 39,6 (lít xăng)

                         Đáp số: 39,6 lít xăng.

Câu 4

Một ngôi trường sở hữu 1138 học viên, vô tê liệt số học viên phái nữ thấp hơn số học viên nam giới là 92 học viên. Tính số học viên nam giới, số học viên phái nữ của ngôi trường tê liệt.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức lần nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó:

                Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;

                Số bé xíu = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

Số học viên nam giới của ngôi trường là :

            (1138 + 92) : 2 = 615 (học sinh)

Số học viên phái nữ của ngôi trường là:

Xem thêm: trong các máy sau máy nào thu sóng điện từ do đài phát thanh phát ra

            1138 – 615 = 523 ( học tập sinh)

                   Đáp số : Nam : 615 học viên ;

                                  Nữ 523 học viên.

Câu 5

10 người thực hiện kết thúc một việc làm nên thất lạc 9 ngày. Nay mong muốn thực hiện kết thúc việc làm tê liệt trong khoảng 5 ngày thì nên từng nào người? (năng suất thao tác của từng người là như nhau)

Phương pháp giải:

Đây là dạng toán về mối liên hệ tỉ trọng. Ta hoàn toàn có thể giải vì như thế 2 cơ hội :

Cách 1 : Phương pháp rút về đơn vị chức năng.

Cách 2 : Phương pháp lần tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

9 ngày :  10 người

5 ngày : … người ?

Cách 1:

Muốn thực hiện kết thúc việc làm tê liệt trong một ngày thì nên số người là :

            10 × 9 = 90 (người)

Muốn thực hiện kết thúc việc làm tê liệt trong khoảng 5 ngày thì nên số người là :

            90 : 5 = 18 (người)

                        Đáp số: 18 người.

Cách 2:

9 ngày bộp chộp 5 ngày số thứ tự là:

            9 : 5 = 1,8 (lần)

Muốn thực hiện kết thúc việc làm tê liệt trong khoảng 5 ngày thì nên số người là :

            10 × 1,8 = 18 (người)

                        Đáp số: 18 người.

Câu 6

Có phụ thân group trồng rừng, group 1 trồng được 1356 cây, group 2 trồng được thấp hơn group một là 246 cây, group 3 trồng được bằng \(\dfrac{1}{3}\) tổng số km của group 1 và group 2. Hỏi khoảng từng group trồng được từng nào cây?

Phương pháp giải:

- Tìm số km group 2 trồng tớ lấy số km group trồng được trừ cút 246 cây.

- Tìm số km group 2 trồng tớ lấy tổng số km của group 1 và group 2 trồng được phân chia mang đến 3.

- Tìm số km khoảng từng group trồng được tớ lấy tổng số km phụ thân group trồng được phân chia mang đến 3.

Lời giải chi tiết:

Số cây group 2 trồng được là :

            1356 – 246 = 1110 (cây)

Số cây group 3 trồng được là :

            (1356 + 1110) : 3 = 822 (cây)

Trung bình từng group trồng được số km là :

     (1356 + 1110 + 822) : 3 = 1096 (cây)

                                Đáp số: 1096 cây.

 Loigiaihay.com

Câu 1

Một xã lúc bấy giờ sở hữu 5000 dân. Tỉ lệ tăng số lượng dân sinh thường niên là cứ 1000 người thì gia tăng 18 người. Hỏi sau 1 năm số dân của xã tê liệt sở hữu toàn bộ từng nào người?

Phương pháp giải:

Giải vấn đề theo đuổi cách thức lần tỉ số.

Lời giải chi tiết:

5000 dân bộp chộp 1000 số lượng dân sinh thứ tự là

    5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã tê liệt tăng sau một năm là

    18 x 5 = 90 (người)

Sau 1 năm số dân của xã tê liệt sở hữu toàn bộ số người là

     5000 + 90 = 5090 (người)

                     Đáp số: 5090 người

Câu 2

Em tự động đặt điều một vấn đề nằm trong dạng toán về mối liên hệ tỉ trọng rồi giải vấn đề tê liệt.

Phương pháp giải:

Em nêu vấn đề về mối liên hệ tỉ trọng ròi giải vấn đề.

Lời giải chi tiết:

Bài toán: Em và chị nằm trong cút mua sắm vở. Em mua sắm 10 quyển nên trả 50 000 đồng, chị gái nên trả 80000 đồng. Hỏi chị mua sắm từng nào quyển vở?

Bài giải

Một quyển vở có mức giá là 

50000 : 10 = 5000 (đồng)

Chị gái mua sắm số quyển vở là

80000 : 5 = 16 (quyển)

Đáp số: 16 quyển vở


Bình luận

Chia sẻ

  • B. Hoạt động phần mềm - Bài 113 : Em ôn lại những gì vẫn học tập

    Giải Bài 113 : Em ôn lại những gì vẫn học tập phần sinh hoạt phần mềm trang 131 sách VNEN toán lớp 5 với tiếng giải dễ dàng hiểu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: ứng dụng trên thiết bị di động

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.