bài 104 ôn tập về phép cộng phép trừ


Giải Bài 104 : Ôn tập luyện về phép tắc nằm trong, phép tắc trừ phần hoạt động và sinh hoạt thực hành thực tế trang 111, 112, 113, 114 sách VNEN toán lớp 5 với câu nói. giải dễ dàng hiểu

Tổng phù hợp đề thi đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và câu nói. giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: bài 104 ôn tập về phép cộng phép trừ

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Chơi trò nghịch tặc “Hái hoa toán học” :

– Mỗi group cử thay mặt hái một nhành hoa, bên trên ê với ghi phép tắc tính nằm trong, trừ với những số bất ngờ, phân số hoặc số thập phân. Cùng nhau tính và lý giải cơ hội tiến hành.

Ví dụ : 

– Nhóm nào là tính nhanh chóng, đích thị, lý giải mạch lạc tiếp tục thắng cuộc.

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) những số bất ngờ tớ bịa đặt tính sao cho những chữ số ở đứng thảng hàng trực tiếp cột cùng nhau, tiếp sau đó tính theo gót trật tự kể từ nên quý phái trái ngược.

- Muốn nằm trong nhị phân số không giống kiểu số tớ quy đồng kiểu số nhị phân số rồi nằm trong nhị phân số sau thời điểm quy đồng.

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) những số thập phân tớ bịa đặt tính sao cho những chữ số ở đứng thảng hàng trực tiếp cột cùng nhau, vết phẩy trực tiếp nhau, tiếp sau đó tính theo gót trật tự kể từ nên quý phái trái ngược.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ : 

\(\dfrac{3}{8} + \dfrac{9}{5} = \dfrac{{15}}{{40}} + \dfrac{{72}}{{40}} = \dfrac{{87}}{{40}}\)

\(\dfrac{5}{7} - \dfrac{4}{9} = \dfrac{{45}}{{63}} - \dfrac{{28}}{{63}} = \dfrac{{17}}{{63}}\)

Quảng cáo

Câu 2

a) Đọc nội dung sau :

b) Lấy một ví dụ minh họa rồi lý giải mang lại chúng ta nghe.

Phương pháp giải:

Đọc kĩ nội dung nhập bảng rồi tự động lấy ví dụ minh họa.

Lời giải chi tiết:

Lấy ví dụ phép tắc nằm trong :

+) Tính hóa học gửi gắm hoán : a + b = b + a

Ví dụ :      40 + 60 = 60 + 40 = 100

+) Tính hóa học phối hợp  : (a + b) + c = a + (b + c)

Ví dụ: (18 + 25) + 75 = 18 + (25 + 75) = 118

+) Cộng với 0 : a + 0 = 0 + a

Ví dụ: 45 + 0 = 0 + 45 = 45

Lấy ví dụ phép tắc trừ :

+) 3579 – 3579 = 0

+) 1234 – 0 = 1234

Câu 3

Tính:

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) những số bất ngờ tớ bịa đặt tính sao cho những chữ số ở đứng thảng hàng trực tiếp cột cùng nhau, tiếp sau đó tính theo gót trật tự kể từ nên quý phái trái ngược.

- Muốn nằm trong nhị phân số không giống kiểu số tớ quy đồng kiểu số nhị phân số rồi nằm trong nhị phân số sau thời điểm quy đồng.

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) những số thập phân tớ bịa đặt tính sao cho những chữ số ở đứng thảng hàng trực tiếp cột cùng nhau, vết phẩy trực tiếp nhau, tiếp sau đó tính theo gót trật tự kể từ nên quý phái trái ngược.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Tính rồi demo lại (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Muốn demo lại phép tắc trừ tớ hoàn toàn có thể lấy hiệu cùng theo với số trừ, nếu như được sản phẩm là số bị trừ thì phép tắc tính thực hiện đích thị. 

Lời giải chi tiết:

Câu 5

a) Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được \(\dfrac{1}{5}\) thể tích của bể, vòi vĩnh nước loại nhị từng giờ chảy được \(\dfrac{3}{{10}}\) thể tích của bể. Hỏi Khi cả nhị vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập bể nhập một giờ thì được từng nào Phần Trăm thể tích của bể ?

b) Một mảnh đất nền hình chữ nhật với nửa chu vi là 75m, chiều rộng lớn bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều lâu năm. Tính diện tích S mảnh đất nền ê.

Phương pháp giải:

a) - Tính số phần thể tích của bể nhưng mà nhị vòi vĩnh chảy được trong một giờ, tức là tiến hành tính  \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} \).

- Đổi sản phẩm vừa phải tìm kiếm được bên dưới dạng tỉ số Phần Trăm.

b) - Tìm chiều lâu năm, chiều rộng lớn theo gót vấn đề mò mẫm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số ê.

- Tính diện tích S tớ lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

a) Mỗi giờ cả nhị vòi vĩnh nằm trong chảy được số phần thể tích của bể là :

              \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} =  \dfrac{5}{10}\) (thể tích của bể)

               \(\dfrac{5}{10}=0,5 =  50\%\)  

                          Đáp số: \(50\%\) thể tích bể.

b) Ta với sơ đồ gia dụng :

Theo sơ đồ gia dụng, tổng số phần đều nhau là :

3 + 2 = 5 (phần)

Xem thêm: phân tích bài ai đã đặt tên cho dòng sông

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là : 

75 : 5 × 2 = 30 (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là :

75 – 30 = 45 (m)

Diện tích hình chữ nhật là :

45 × 30 = 1350 (m2)

Đáp số : 1350m2.

Câu 6

a) \(\dfrac{2}{5} + \dfrac{3}{4}\,\,;\)                       \(\dfrac{7}{{12}} - \dfrac{2}{7} + \dfrac{1}{{12}}\,\,;\)               \(\dfrac{{}}{{}}\) \(\dfrac{{12}}{{17}} - \dfrac{5}{{17}} - \dfrac{4}{{17}}\)

b) \(675,39 + 342,14;\)                        \(563,87 + 403,13 – 328,35\)

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ mất phép tắc nằm trong và phép tắc trừ thì tính thứu tự kể từ trái ngược quý phái nên.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{2}{5} + \dfrac{3}{4} = \dfrac{8}{{20}} + \dfrac{{15}}{{20}} = \dfrac{{23}}{{20}}\,\,;\)

+) \(\dfrac{7}{{12}} - \dfrac{2}{7} + \dfrac{1}{{12}}\,\, = \dfrac{7}{{12}} + \dfrac{1}{{12}} - \dfrac{2}{7}\)

\( = \dfrac{8}{{12}} - \dfrac{2}{7} = \dfrac{2}{3} - \dfrac{2}{7} = \dfrac{{14}}{{21}} - \dfrac{6}{{21}}\)\( = \dfrac{8}{{21}};\)

+) \(\dfrac{{12}}{{17}} - \dfrac{5}{{17}} - \dfrac{4}{{17}} = \dfrac{7}{{17}} - \dfrac{4}{{17}} \)\(= \dfrac{3}{{17}}\)

b) \(675,39 + 342,14 = 1017,53;\)

+) \(563,87 + 403,13 \,– 328,35\) \(= 967-328,35= 638,65\)

Câu 7

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất : 

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc thù gửi gắm hoán và phối hợp của phép tắc nằm trong nhằm group những số với tổng là số tròn xoe trăm, tròn xoe ngàn ... hoặc group những phân số, số thập phân với tổng là số bất ngờ.

Lời giải chi tiết:

Câu 8

a) Không thẳng thực hiện phép tắc tính, em Dự kiến sản phẩm tìm \(x\) :

   \(x\) + 7,08 = 7,08                 \(\dfrac{3}{5} + x = \dfrac{6}{{10}}\)

b) Tìm \(x\) :

   \(x\) + 3,72 = 8,16            \(x\) – 0,25 = 3,148

Phương pháp giải:

a) sít dụng tính chất: Số \(0\) cùng theo với số nào thì cũng tự chủ yếu số ê.

b) sít dụng những quy tắc :

- Muốn mò mẫm số hạng chưa chắc chắn tớ lấy tổng trừ chuồn số hạng vẫn biết.

- Muốn mò mẫm số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) + 7,08 = 7,08        

     \(x\) = 0 (vì 0 cùng theo với số nào thì cũng tự chủ yếu số đó).

+) \(\dfrac{3}{5}+ x = \dfrac{6}{10}\) 

Ta có :  \(\dfrac{6}{10} =\dfrac{6:2}{10:2}= \dfrac{3}{5}\)

Từ ê tớ với : \(\dfrac{3}{5} + x = \dfrac{3}{5}\).

Suy rời khỏi \(x = 0\), vì như thế \(0\) cùng theo với số nào thì cũng tự chủ yếu số ê.

b) Tìm \(x\) : 

Câu 9

Giải vấn đề :

Một xã với 540,8 ha khu đất trồng lúa. Diện tích khu đất trồng hoa thấp hơn diện tích S khu đất trồng lúa 385,5ha. Tính tổng diện tích S khu đất trồng lúa và trồng hoa của xã ê.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S khu đất trồng hoa tớ lấy diện tích S khu đất trồng lúa trừ chuồn 385,5ha.

- Tính tổng diện tích S khu đất trồng lúa và trồng hoa của xã ê tớ lấy diện tích S khu đất trồng lúa cùng theo với diện tích S khu đất trồng hoa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Trồng lúa: 540,8 ha

Trồng hoa: thấp hơn 385,5 ha

Tổng diện tích S: ...ha?

Bài giải

Diện tích khu đất trồng hoa là :

            540,8 – 385,5 = 155,3 (ha)

Tổng diện tích S khu đất trồng lúa và trồng hoa của xã này đó là :

             540,8 + 155,3 = 696,1 (ha)

                                  Đáp số : 696,1ha.

 Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

  • B. Hoạt động phần mềm - Bài 104 : Ôn tập luyện về phép tắc nằm trong, phép tắc trừ

    Giải Bài 104 : Ôn tập luyện về phép tắc nằm trong, phép tắc trừ phần hoạt động và sinh hoạt phần mềm trang 114 sách VNEN toán lớp 5 với câu nói. giải dễ dàng hiểu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: con gì sinh ra đạo đức đã không tốt

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.