axit amino axetic tác dụng được với dung dịch

Câu hỏi:

19/02/2020 65,850

Bạn đang xem: axit amino axetic tác dụng được với dung dịch

B. NaOH.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn B.

Amino axit sở hữu tính lưỡng tính nên tính năng được với axit và bazơ.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản ứng: A + B  C. Nồng phỏng ban sơ của A là 0,12 mol/l; của B là 0,1 mol/l. Sau 10 phút, độ đậm đặc của B hạ xuống còn 0,078 mol/l. Nồng phỏng còn sót lại (mol/1) của hóa học A là:

A. 0,042 mol/l.

B. 0,098 mol/l.

C. 0,02 mol/l.

D. 0,034 mol/l.

Câu 2:

Một loại nước chứa đựng nhiều Ca(HCO3)2, NaHCO3 là:

A. Nước cứng trong thời điểm tạm thời.

B. Nước cứng vĩnh cửu.

C. Nước mượt.

D. Nước cứng toàn phần.

Câu 3:

Đ loại khí CO2 sở hữu lộn vô láo hợp CO ta sử dụng cách thức nào là sau đây?

A. Cho qua quýt hỗn hợp HCl.

B. Cho qua quýt hỗn hợp H2O.

Xem thêm: phân tích bài ai đã đặt tên cho dòng sông

C. Cho qua quýt hỗn hợp Ca(OH)2.

D. Cho láo phù hợp qua quýt Na2CO3.

Câu 4:

Quá trình làm mòn vỏ mạn tàu thuỷ (chế tạo nên kể từ thép cacbon) ở điểm mạn tàu xúc tiếp với nước đại dương và không gian là quy trình ăn mòn:

A. sắt kẽm kim loại.

B. hoá học.

C. điện hoá.

D. cacbon.

Câu 5:

Công dụng nào là tại đây không phải của NaCl?

A. Làm phụ gia.

B. Điu chế Cl2, HCl, nước Javen.

C. Khử chua mang lại khu đất.

D. Làm dịch truyền vô nó tế.

Câu 6:

Quặng nào là tại đây chứa chấp oxit sắt?

A. Đolomit.

B. Xiđerit.

C. Hematit.

Xem thêm: đề thi toán thpt quốc gia 2022

D. Boxit.