anken có công thức tổng quát là

Định nghĩa đúng mực định nghĩa Anken và những lý thuyết cơ phiên bản nhất như: công thức cấu trúc, cơ hội gọi thương hiệu của Anken và những đặc thù chất hóa học của chính nó như quy tắc nằm trong, trùng khớp và phản xạ oxi hoá.

1. Anken là gì?

 • Anken (olefin) là những hidrocacbon ko no, mạch hở và nhập phân tử của chính nó sở hữu có một links song C=C còn sót lại thì toàn bộ đều là links đơn.

  Bạn đang xem: anken có công thức tổng quát là

 • Công thức giản dị và đơn giản nhất của hợp ý hóa học nhập sản phẩm Anken là CH2=CH2.

Anken là hợp ý chất

2. Công thức cấu trúc và cơ hội gọi thương hiệu của Anken

2.1. Công thức tổng quát

CTTQ: CnH2n

2.2. Cách gọi thương hiệu của những Anken

Có nhị cơ hội gọi thương hiệu anken: thương hiệu thường thì và thương hiệu thay cho thế.

2.2.1. Tên thông thường

Tên thường thì là tên gọi Ankan sở hữu nằm trong số nguyên vẹn tử cacbon lúc đầu, tiếp sau đó thay đổi đuôi -an trở nên đuôi -ilen.

Ví dụ: CH2=CH2: etilen

2.2.2. Tên thay cho thế

Tên thay cho thế là tên gọi được hiểu bám theo sự bố trí theo lần lượt là số chỉ địa điểm nhánh - thương hiệu nhánh - số chỉ địa điểm của links song - en

Ví dụ: CH2=CH-CH2-CH3: But-1-en

3. Tính hóa học cơ vật lý của Anken

 • Các anken kể từ C C4 ở dạng khí, kể từ C5 trở lên đường là hóa học lỏng hoặc rắn (ở ĐK thường).

 • Khi phân tử khối tăng thì nhiệt độ chừng sôi, lượng riêng biệt và nhiệt độ nhiệt độ chảy cúng tăng dần dần.

 • Anken nhẹ nhõm rộng lớn nước.

 • Anken không nhiều tan nội địa, tan được nhập một số trong những dung môi tuy nhiên dễ dàng tan trong những dung môi cơ học như rượu, ete,...

 • Các anken đều không tồn tại color.

Tham khảo tức thì cỗ tư liệu tổ hợp hoàn toàn cỗ kiến thức và kỹ năng và cách thức giải từng dạng bài xích tập dượt nhập đề đua Hóa trung học phổ thông độc quyền của VUIHOC

4. Tính hóa học hoá học tập của Anken

4.1. Phản ứng nằm trong hidro (Anken + H2)

Ta sở hữu phương trình tổng quát mắng của phản xạ nằm trong hidro như sau: 

CnH2n + H$\xrightarrow{Ni,t^{o}}$ CnH2n+2

4.2. Phản ứng nằm trong hợp ý halogen

Phản ứng nằm trong cộng halogen hoặc còn được gọi là phản xạ halogen hoá.

Ta sở hữu phương trình tổng quát mắng của phản xạ nằm trong hợp ý halogen như sau: 

 • Phản ứng với Brom

CH2=CH2+Br2Br-CH2-CH2-Br

Anken làm mất đi color hỗn hợp Brom.

→ Phản ứng này được dùng nhằm nhận thấy Anken.

 • Phản ứng với Clo

CH2=CH+ Cl→ Cl-CH2-CH2-Cl

4.3. Phản ứng nằm trong hợp ý Hiđro halogenua

 • Anken + HCl

CH2=CH+ HCl → CH3-CH2Cl

Chú ý: Đồng đẳng của etilen khi phản xạ sẽ tạo nên rời khỏi lếu láo hợp ý những thành phầm nhập cơ thành phầm chủ yếu và thành phầm phụ. 

CH3-CH=CH+ HCl → CH3-CHCl-CH3 (spc) + CH3-CH2-CH2-Cl (spp)

 • Anken + HBr

CH2=CH2+HBr → CH3-CH2-Br

Chú ý: 

 • Phản ứng dễ dàng dần dần bám theo sản phẩm HCl, HBr, HI. 

 • Phản ứng nằm trong HX nhập anken bất đối dẫn đến lếu láo hợp ý bao gồm nhị thành phầm.

 • Đối với những anken không giống bất đối xứng khi nằm trong HX tiếp tục tuân bám theo quy tắc Maccopnhicop. 

Quy tắc Maccopnhicop được hiểu rằng ưu tiên nằm trong nhập nguyên vẹn tử Cacbon bậc thấp hơn trước đây còn so với nguyên vẹn tử hoặc group nguyên vẹn tử X ưu tiên nằm trong nhập nguyên vẹn tử Cacbon sở hữu bậc cao hơn nữa nhập phản xạ nằm trong HX nhập links bội thì nguyên vẹn tử H.

4.4. Phản ứng nằm trong hợp ý H2O (đun rét, sở hữu axit loãng xúc tác)

4.4.1. Phản ứng nằm trong hợp ý nước của Etilen:

CH2=CH2+H2O $\xrightarrow{H^{+}_{loang},t^{o}}$ CH3-CH2-OH

4.4.2. Các đồng đẳng của Etilen

CH3-CH=CH2+H2O → CH3-CHOH-CH(spc)

                                       +CH3-CH2-CH2-OH (spp)

Chú ý: Đối với những anken không giống bất đối xứng khi nằm trong H2O cũng tuân bám theo quy tắc Maccopnhicop: Nhóm -OH thi công nhập C bậc cao.

4.5. Phản ứng trùng hợp

 • Với ĐK sở hữu xúc tác, đun rét, áp suất cao.

n$_{CH_{2}}$ = CH2 $\xrightarrow{p,xt,t^{o}}$ (-CH2-CH2-)n (Polietylen hoặc PE)

$n_{CH_{2}}=CH-CH_{3} \xrightarrow{p,xt,t^{o}} (-CH_{2}-CH(CH_{3})-)_{n}$ (Polipropilen hoặc PP)

 • Sơ đồ gia dụng phản xạ trùng hợp: nA $\xrightarrow{p,xt,t^{o}}$ (B)n

 • Vậy quy trình nằm trong hợp ý liên tục nhiều phân tử nhỏ như là nhau hoặc tương tự động nhau tạo ra trở nên phân tử lớn(hợp hóa học cao phân tử) được gọi là phản xạ trùng khớp. 

4.6. Phản ứng oxi hoá

4.6.1. Phản ứng lão hóa ko trả toàn

 • Phản ứng  oxi hoá ko trọn vẹn của Anken tạo ra trở nên ancol nhiều chức sở hữu 2 group -OH hoặc đứt mạch C khu vực nối tạo ra trở nên anđehit hoặc axit.

 • Anken + KMnO4 ⇒ Dung dịch dung dịch tím bị thất lạc color vị Anken .

 • Tổng quát:

2CnH2n + 2KMnO+ 4H2O → 3CnH2n(OH)+ 2KOH + 2MNO2

 • Nhận xét: tớ hoàn toàn có thể dùng hỗn hợp dung dịch tím nhằm nhận thấy Anken vì thế nó làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím. 

4.6.2. Phản ứng cháy (oxi hóa trả toàn)

 • Phương  trình tổng quát: CnH2n + $\frac{3n}{2}$O2 → nCO+ nH2O

 • Chú ý: Phản ứng châm cháy của Anken có: CnH2n + $\frac{3n}{2}$O→ nCO+ nH2O

 • Chú ý: Đặc điểm phản xạ cháy Anken là: n$_{CO_{2}}=n_{H_{2}O}$

5. Điều chế Anken

5.1. Trong chống thí nghiệm

 • Điều chế Anken kể từ tách nước kể từ ancol etylic:

PTTQ: CnH2n+1OH $\xrightarrow{H_{2}SO_{4},\geq17^{o}C}$ CnH2n + H2O

Ví dụ: C2H5OH $\xrightarrow{H_{2}SO_{4},\geq17^{o}C}$ C2H+ H2O

5.2. Trong công nghiệp

 • Ta hoàn toàn có thể pha chế Anken từ các việc thu kể từ mối cung cấp khí chế trở thành dầu lửa.

 • Tách Hkhỏi Ankan:

PTTQ: CnH2n+2$\xrightarrow{Fe,t^{o}C}$ CnH2n + H2

 • Tách HX kể từ dẫn xuất CnH2n+1X

PTTQ: CnH2n+1X + NAOH $\xrightarrow{ancol}$ C$_{n_{H_{2n}}}$ + Na + H2O

 • Từ dẫn xuất đihalogen tách X2 (2 nguyên vẹn tử C ở cạnh nhau gắn kèm với 2 nguyên vẹn tử halogen): 

PPTQ: CnH2nX+ Zn $\xrightarrow{t^{o}}$ CnH2n + ZnBr2

 • Ankin hoặc Ankadien nằm trong H2 sở hữu xúc tác Pd/PbCO3:

PPTQ: CnH2n-2 + H2 → CnH2n

Đăng ký tức thì sẽ được những thầy cô tư vấn và xây đắp trong suốt lộ trình ôn đua hiệu suất cao và thích hợp nhất với phiên bản thân

6. Một số bài xích tập dượt trắc nghiệm về Anken (có đáp án)

Câu 1: Đồng đẳng này trong những đồng đẳng sau của etilen sở hữu %C = 85,71%?

A. Hexilen

B. Butilen

C. Etilen

D. Tất cả những ý trên

Lời giải: Đáp án D. Vì: 

Ta sở hữu công thức công cộng của Anken là CnH2n

%C = $\frac{12n}{14n}$ = 85,71%

Vậy với từng %C luôn luôn vị 85,71%.

Câu 2: Bài cho tới hóa học X sở hữu công thức CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay cho thế của X là?

A. 3- metybut-1-in

B. 3- metybut-1-en

C. 2-metybut-3-en

D. 2-metybut-3-in

Xem thêm: giá trị cực đại là x hay y

Lời giải: Đáp án B

Câu 3: Tên gọi không giống của sản phẩm đồng đẳng anken là:

A. Hidrocacbon ko no

B. Parafin

C. Olefin

D. Hidrocacbon ko bão hoà

Lời giải: Đáp án C

Anken hoặc thường hay gọi là olefin.

Câu 4: Tổng số đồng phân cấu trúc mạch hở ứng với công thức phân tử của C4H8:

A. 5

B. 4

C. 8

D. 3

Lời giải: Đáp án D 

Các đồng phân cấu trúc mạch hở ứng với công thức C4H8 là 

CH2=CH-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH3

CH2=C(CH3)2

Vậy sở hữu 3 đồng phân cấu trúc.

Câu 5: Phản ứng này được dùng tiện nhất lúc phân biệt etan và eten: 

A. Phản ứng với hỗn hợp brom

B. Phản ứng nằm trong hiđro

C. Phản ứng trùng hợp

D. Phản ứng châm cháy

Lời giải: Đáp án A vì thế khi dẫn lếu láo hợp ý khí qua loa hỗn hợp Brom thì khí Etan làm mất đi color hỗn hợp Br, khí etan thì ko phản xạ với dd Br bay thoát ra khỏi hỗn hợp.

CH2=CH+ Br→ CH2Br-CH2Br

Câu 6: Trong những Hiđrocacbon tại đây loại này phản xạ được với hỗn hợp Brom thu được một,2- đibrombutan?

A. But-1-en

B. But-2-en

C. 2-metylpropen

D. Butan

Lời giải: Đáp án A vì thế :

CH2=CH-CH2-CH+ Br → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

(But-1-en)                                            (1,2-đibrombutan)

Câu 7: Để khử trọn vẹn 200ml hỗn hợp KMnO0,2M tạo ra trở nên hóa học rắn black color cần thiết V(lít) C2H4(đktc). V có mức giá trị là:

A. 1,344

B. 4,480

C. 2,240

D. 2,688

Lời giải: Đáp án A

Ta sở hữu phương trình: 

3C2H+ 2KMnO+ 4H2O3 → C2H4(OH)+ 2MnO2(đen) + 2KOH

n$_{KMnO_{4}}$ = 0,2.0,2 = 0,04 mol

Theo phương trình bên trên tớ có: 

n$_{C_{2}H_{4}}$ = $\frac{3}{2}$n$_{KMnO_{4}}$=32.n$_{KMnO_{4}}$ = 32.0,04 = 0.06 mol

V = 0,06.22,4 = 1,344 lít

Câu 8: Thu được một tấn polietilen khi tiến hành phản xạ trùng khớp m tấn etilen với hiệu suất phản xạ vị 80%:

A. 2

B. 0,8

C. 1,8

D. 1,25

Lời giải: Đáp án D vì

metilen(lý thuyết) = mpolietilen = 1 tấn (Bảo toàn khối lượng)

→ metilen thực tế = 1.10080 = 1,25 tấn

Câu 9: Cho lếu láo hợp ý X bao gồm propen và một anken đồng đẳng không giống. Thực hiện nay phản xạ châm cháy trọn vẹn 1 mol lếu láo hợp ý X thì cần phải có 4,75 mol O2. Vậy anken còn sót lại nhập X hoàn toàn có thể là:

A. Eten

B. Propan

C. Buten

D. Etan

Lời giải: Đáp án C

CnH2n + $\frac{3n}{2}$O2\xrightarrow{t^{o}}$ nCO+ nH2O

1              4,75 mol

1.$\frac{3n}{2}$ = 4,75

 n = 3,17

Vậy hóa học còn sót lại nên sở hữu > 3C (vì Hỗn hợp ý chứa chấp propen sở hữu 3C)

Dựa nhập đáp án lựa chọn C4H8

Câu 10: Xác toan CTCT của hóa học X biết khi tiến hành thực nghiệm châm cháy trọn vẹn 10ml hiđrocacbon X mạch hở nhận được 40ml COở nằm trong ĐK nhiệt độ chừng, áp suất. sành hóa học X sở hữu cấu trúc mạch phân nhánh và sở hữu kĩ năng thất lạc color dd Brom. 

Lời giải: 

10ml X → 40ml CO2

Số C nhập X = $\frac{V_{CO_{2}}}{V_{X}}$ = 4

Bài cho tới hóa học X làm mất đi color hỗn hợp Brom nên suy rời khỏi X ko no và mạch hở, sở hữu 4C 

Vậy X là (CH3)2C = CH2

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng trong suốt lộ trình học tập kể từ thất lạc gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập bám theo sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks chung bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Xem thêm: from the top of the cathedral tower there are some spectacular of the surrounding countryside

Đăng ký học tập demo không lấy phí ngay!!

Bài ghi chép bên trên vẫn tổ hợp những lý thuyết cần thiết của anken hóa 11 như công thức cấu trúc, cơ hội gọi thương hiệu, đặc thù cơ vật lý, đặc thù hoá học tập, cùng theo với này là những ví dụ ví dụ về những dạng bài xích về Anken. Mong rằng với nội dung bài viết này, những em tiếp tục thực hiện chất lượng những dạng bài xích tập dượt của Anken. Và để sở hữu thành phẩm tốt nhất có thể, những em học viên nhớ là truy vấn nền tảng Vuihoc.vn và ĐK thông tin tài khoản nhằm luyện đề tức thì thời điểm hôm nay nhé!