anh 9 unit 3 getting started

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1 a

Bạn đang xem: anh 9 unit 3 getting started

Video chỉ dẫn giải

Task 1. Listen and read.

(Nghe và phát âm.)

"She's been a bit tense lately..."

Amelie: Hi Phuc! Where’s Mai? Isn’t she coming?

Phuc: She said she was too tired and didn’t want to tát go out. She’s been staying up late studying for the exam.

Nick: Does she need to tát be that stressed out?

Phuc: Maybe not. But my parents always expect her to tát get good grades and she doesn’t want to tát disappoint them. They want her to tát go to tát a top college and study medicine.

Amelie: Really? She told mạ she wanted to tát be a designer…

Phuc: Yes, that’s why she’s been a bit tense lately. She doesn’t know what to tát vì thế. Her parents said design graduates wouldn’t find jobs easily and they wanted her to tát get a medical degree.

Amelie: Oh, I understand. Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes…

Nick: Anyway, Mai needs to tát take a break. I’ll Điện thoại tư vấn and ask her if she wants to tát go and see a film with us tomorrow.

Phuc: Oh, I doubt it... She’s already fully booked for the weekend with her maths class, English class, judo class, and music lesson!

a. Find the OPPOSITE of the following words in the conversation 

(Tìm kể từ trái khoáy nghĩa với những kể từ sau trong khúc thoại.)

1. to tát go to tát bed early

______

2. to tát be relaxed

______

3. bad exam results

______

4. to tát make someone happy

______

5. to tát work continuously

______

6. to tát have no plans

______

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại: 

Amelie: Chào Phúc! Mai đâu rồi? Cô ấy không tới à? 

Phúc: Cô ấy cô ấy khá mệt nhọc và không thích ra phía bên ngoài. Cô ấy cần thức khuya nhằm ôn thi đua.

Nick: Có nhất thiết cần áp lực đè nén vậy không? 

Phúc: Không. Nhưng phụ huynh của cô ý ấy luôn luôn ham muốn cô ấy đạt điểm trên cao và cô ấy thì không thích phụ thân u tuyệt vọng. Họ ham muốn Mai đỗ ngôi trường ĐH phổ biến và học tập ngành nó. 

Amelie: Thật chứ? Cô ấy bảo bản thân là ham muốn phát triển thành một mái ấm kiến thiết. 

Phúc: Đúng rồi. Đó là lí vì thế vì sao mùa thời gian gần đây Mai khá stress. Cô ấy ko biết cần làm cái gi. Thầy u cô ấy thưa chất lượng tốt nghiệp ngành kiến thiết khó khăn tìm kiếm ra việc và chúng ta ham muốn cô ấy lấy được tấm vì như thế ngành nó. 

Amelie: Ồ bản thân hiểu. Thỉnh phảng phất bản thân ước là phụ huynh hoàn toàn có thể đặt điều chúng ta vô địa điểm của tớ. 

Nick: Dầu sao thì Mai cũng cần phải nghỉ dưỡng. Mình tiếp tục gọi cho tới Mai căn vặn coi cô ấy cũng muốn chuồn coi với bọn chúng bản thân ngày mai không?

Phúc: Mình e là ko. Hình như Mai kín lịch học tập vào ngày cuối tuần lớp học tập Toán, Tiếng Anh, judo và lớp học tập nhạc nữa. 

Lời giải chi tiết:

1. to tát stay up late

(đi ngủ sớm >< thức muộn)

2. to tát be relaxed / to tát be stressed out

(thư giãn >< bị căng thẳng)

3. good grades

(kết trái khoáy thi đua tệ >< điểm tốt)

4. to tát disappoint someone

(làm ai cơ niềm hạnh phúc >< thực hiện ai cơ thất vọng)

5. to tát take a break

(tiếp tục thao tác làm việc >< nghỉ ngơi ngơi)

6. to tát be fully booked

(không kế hoạch >< được sẵn sàng đẫy đủ)

Quảng cáo

Bài 1 b

b. Choose the best answer 

(Chọn đáp án đích nhất.)

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie?

A. She doesn't lượt thích playing badminton.

B. She is late.

C. She wants to tát stay at home page.

2. Why is Mai working very hard for the exam?

A. She failed the last exam.

B. She wants her parents to tát be proud of her.

C. She wants to tát compete with her classmates.

3. How is Mai feeling now?

A. Confident and tired

B. Tense and disappointed

C. Tired and stressed

4. What vì thế Mai's parents want her to tát be?

A. A medical doctor

B. A designer

C. A musician

5. What does Mai want to tát be?

A. A medical doctor

B.  A designer

C. A musician

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying to tát do? 

A. Understand Mai's situation and help her feel better.

B. Make Mai feel left out.

C. Find somebody else to tát replace Mai for the badminton.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Tại sao Mai ko đang được nghịch ngợm cầu lông với Phúc , Nick và Amelie?

A. Cô ấy ko mến nghịch ngợm cầu lông.

B. Cô ấy bị muộn.

C. Cô ấy ham muốn trong nhà.

2. Tại sao Mai đang được học tập siêng năng cho tới kì thi?

A. Cô ấy trượt kỳ thi đua trước. 

B. Cô ấy ham muốn phụ huynh cô ấy kiêu hãnh về cô ấy.

C. Cô ấy ham muốn giành giật tài với chúng ta vô lớp.

3. Bây giờ Mai cảm nhận thấy thế nào?

A. Tự tin tưởng và mệt nhọc mỏi

B. Căng trực tiếp và thất vọng

C. Mệt mỏi và căng thẳng

4. Bố u của Mai ham muốn cô ấy phát triển thành gì?

A. Dược sĩ

B. Nhà thiết kế

C. Nhạc sĩ

5. Mai ham muốn thực hiện nghề nghiệp gì?

A. Dược sĩ

B. Nhà thiết kế

C. Nhạc sĩ

6. Phúc, Nick, và Amelie đang được nỗ lực thực hiện gì?

A. Hiểu biểu hiện của Mai và canh ty cô ấy cảm nhận thấy chất lượng tốt rộng lớn.

B. Làm Mai cảm nhận thấy quá thải.

C. Tìm ai cơ không giống để thay thế thế Mai nghịch ngợm cầu lông.

Lời giải chi tiết:

1. C   2. B  3. C
4. A 5. B 6. A

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie ? => C. She wants to tát stay at home page. 

(Tại sao Mai ko nghịch ngợm cầu lông với Phúc, Nick và Amelie? => C. Cô ấy ham muốn trong nhà.)

2. Why is Mai working very hard for the exam? => B. She wants her parents to tát be proud of her. 

(Tại sao Mai rất chăm chỉ chỉ cho tới kỳ thi? => B. Cô ấy ham muốn phụ huynh cô ấy kiêu hãnh về cô ấy.)

Xem thêm: đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại

3. How is Mai feeling now? => C. Tired and stressed

(Cảm giác của Mai giờ đây như vậy nào? => C. Mệt mỏi và căng thẳng)

4. What vì thế Mai's parents want her to tát be? => A. A medical doctor

(Bố u Mai ham muốn cô ấy phát triển thành người như vậy nào? => A. Một chưng sĩ nó khoa)

5. What does Mai want to tát be? => B. A designer

(Mai ham muốn phát triển thành người như vậy nào? => B. Một mái ấm thiết kế)

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying to tát do? => A. Understand Mai's situation and help her feel better.

(Phúc, Nick và Amelie đang được nỗ lực thực hiện gì? => A. Hiểu thực trạng của Mai và canh ty cô ấy cảm nhận thấy chất lượng tốt rộng lớn.)

Bài 1 c

c. What vì thế you think Amelie means when she says, ‘Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes? 

(Bạn nghĩ về gì về Amelie khi cô ấy thưa " Thỉnh phảng phất bản thân ước là phụ huynh hoàn toàn có thể đặt điều chúng ta vô địa điểm của mình?") 

Lời giải chi tiết:

Amelie wishes her parents could put themselves in her situation to tát better understand her. 

(Amelie ước phụ huynh của cô ý ấy hoàn toàn có thể đặt điều bản thân vô trường hợp của cô ý ấy nhằm hiểu cô ấy rộng lớn.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more than vãn one word may be suitable. 

(Điền kể từ vô vị trí trống không. Một số tình huống hoàn toàn có thể dùng nhiều hơn thế nữa 1 phen.)

tense               frustrated                 delighted                confident              relaxed                       worried

depressed           calm                  stressed

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt ___________. Now that she has done well in the exam she is feeling much more ___________.

2. My mother is a strong person. She stays ___________ even in the worst situations.

3. Linh is feeling a bit ___________ about her study. She's failed the exam once again!

4. I think taking a speech class is a good idea if you want to tát be more ___________.

5. Emma is feeling ví ___________ with her fashionable new hairstyle.

6. Phuc, Nick, and Amelie feel ___________. They want to tát help Mai but don't know what they can vì thế for her.

Phương pháp giải:

- tense (adj): căng thẳng

- frustrated (adj): bực bội

- delighted (adj): hài lòng

- confident (adj): tự tin             

- relaxed (adj): thư giãn

- worried (adj): lo lắng

- depressed (adj): chán nản

- calm (adj): bình tĩnh

- stressed (adj): bị áp lực

Lời giải chi tiết:

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt worried/tense/stressed. Now that she has done well in the exam she is feeling much more relaxed/confident.

(Thu tiếp tục học hành rất chăm chỉ chỉ cho tới kỳ thi đua, tuy nhiên cô vẫn cảm nhận thấy phiền lòng / stress / áp lực đè nén. Bây giờ cô ấy đã từng chất lượng tốt vô kỳ thi đua cô ấy cảm nhận thấy tự do thoải mái / thoải mái tự tin rất là nhiều.)

2. My mother is a strong person. She stays calm even in the worst situations. 

(Mẹ tôi là 1 trong người mạnh mẽ và uy lực. Mẹ luôn  điềm đạm trong cả trong mỗi trường hợp tệ hại nhất.)

3. Linh is feeling a bit depressed/frustrated about her study. She’s failed the exam once again!

(Linh cảm nhận thấy ngán chán nản / tuyệt vọng về sự việc học tập của tớ. Cô ấy tiếp tục thất bại vô kỳ thi đua một phen nữa!)

4. I think taking a speech class is a good idea if you want to tát be more confident/relaxed/calm

Tôi nghĩ về nhập cuộc lớp học tập thưa là 1 trong phát minh hoặc nếu như bạn thích thoải mái tự tin rộng lớn / thư giãn và giải trí / điềm đạm.)

5. Emma is feeling so delighted/confident with her fashionable new hairstyle.  

(Emma cảm nhận thấy đặc biệt thỏa mãn/ thoải mái tự tin với loại tóc năng động mới mẻ của tớ.)

6. Phuc, Nick, and Amelie feel frustrated/worried. They want to tát help Mai but don’t know what they can vì thế for her.

(Phúc, Nick, và Amelie cảm nhận thấy tuyệt vọng / phiền lòng. Họ ham muốn canh ty Mai tuy nhiên chúng ta ko biết chúng ta hoàn toàn có thể làm cái gi cho tới cô ấy.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Match the statements with the functions.

(Nối những câu sau với ý nghĩa sâu sắc của chính nó.)

give advice to tát someone                 encourage someone                             emphathise with someone                  assure someone

1. ‘Go on! I know you can vì thế it!’

_______________

2. ‘If I were you, I would (get some sleep).’

_______________

3. ‘You must have been really disappointed.’

_______________

4. ‘Stay calm. Everything will be alright.’

_______________

5. ‘I understand how you feel.’

_______________

6. ‘Well done! You did a really great job!’

_______________

Lời giải chi tiết:

1. ‘Go on! I know you can vì thế it!’

('Tiến lên! Tôi biết chúng ta cũng có thể thực hiện được!') 

encourage someone

(khuyến khích ai đó)

2. ‘If I were you, I would (get some sleep).’

('Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục ngủ nhiều một ít.') 

give advice to tát someone

(đưa tiếng răn dạy cho tới ai đó)

3. ‘You must have been really disappointed.’

('Bạn chắc rằng thực sự thất vọng')

empathise with someone

(đồng cảm với ai đó)

4. ‘Stay calm. Everything will be alright.’

('Giữ điềm đạm. Mọi loại tiếp tục ổn định thôi')

assure someone

(đảm bảo với ai đó)

5. ‘I understand how you feel.’

('Tôi hiểu cảm xúc của người tiêu dùng thế nào')

empathise with someone

(đồng cảm với ai đó)

6. ‘Well done! You did a really great job!’

('Làm chất lượng tốt lắm! quý khách hàng đã từng thực sự tốt!')

encourage someone

(khuyến khích ai đó)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. How vì thế you feel today?

(Hôm nya các bạn thấy thế nào?)

Work in pairs. Tell your friend how you today and what has happened that made feel that way. Your friend responds to tát using one statement from the box in 3.

(Làm việc theo đuổi cặp. Nói cho mình của người tiêu dùng nghe thời điểm ngày hôm nay các bạn thế nào là và chuyện gì thực hiện các bạn cảm xúc vì vậy. quý khách hàng của người tiêu dùng vấn đáp bằng phương pháp dùng 1 trong số những câu trong  bài xích 3.)

A: Today, I feel happy and motivated. My English teacher gave mạ 10 marks for my test.

(Hôm ni tớ cảm nhận thấy đặc biệt mừng. Cô giáo Tiếng Anh cho tới tớ 10 điểm vô bài xích thăm dò tra đấy.)

B: Well done! You did a really great job!

(Tuyệt vời! Cậu thực sự đã từng đặc biệt tốt!)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Xem thêm: đề thi ngữ văn thpt quốc gia 2022

7.

8. 

9.