anh 9 unit 2 looking back


3. Complete each sentence with the word given, using comparison. Include any other necessary words. Hoàn trở thành câu với những kể từ đang được mang đến, dùng cấu hình đối chiếu.

Tổng thích hợp đề đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: anh 9 unit 2 looking back

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Task 1. Complete the word webs with nouns and adjectives connected with the thành phố. 

(Hoàn trở thành mạng kể từ với những danh kể từ và tính kể từ tương quan cho tới thành phố Hồ Chí Minh.)

Lời giải chi tiết:

Nouns: skyscraper, dweller, index, asset, metro, traffic jam, urban sprawl, shopping mall, gallery, cinema, recreational facilities.

(Các danh từ: căn nhà chọc trời, người dân, chỉ số, gia tài, tàu năng lượng điện ngầm, kẹt xe pháo, khu đô thị to lớn, trung tâm sắm sửa, chống trưng bày, rạp chiếu phim, hạ tầng vui chơi giải trí.)

Adjectives: cosmopolitan, metropolitan, multicultural, urban, downtown, populous, livable, modern, polluted.

(Các tính từ: quốc tế, khu đô thị, nhiều văn hóa truyền thống, trở thành thị, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đông đúc dân, nên sống, tiến bộ, ô nhiễm và độc hại.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2.  Put one word from the box in each gap.

(Điền 1 kể từ vô bảng vô vị trí trống rỗng.)

noisy                 full                crowded                  bored                  fabulous               urban           fascinating

A big thành phố is full of life. City life is more modern and (1) ________ than vãn elsewhere. It is usually very busy and (2) ________, even at night.

Life in a big thành phố starts early in the morning. Soon the roads are (3) ________of vehicles. School children in their uniforms can be seen on the pavement, walking or waiting for buses. People rush lớn work. With every passing hour, the traffic goes on increasing. The shops and the market places remain (4) ________ till the evening hours.

Certainly (5) ________ life has certain charms. It offers great opportunities and challenges, especially for the young. There are lots of things lớn bởi, and facilities are well developed. There are (6) ________ places for amusement and recreation. One never feels (7) ________ in a thành phố.

Phương pháp giải:

- fascinating (adj): hấp dẫn

- noisy (adj): ồn ào

- full of N: chan chứa, nhiều ...

- crowded (Adj): đông đúc đúc

- urban (adj): thuộc sở hữu trở thành thị

- fabulous (adj): tuyệt vời

- bored (adj): nhàm chán

Lời giải chi tiết:

1. fascinating

2. noisy

3. full

4. crowded

5. urban

6. fabulous

7. bored

A big thành phố is full of life. City life is more modern and (1) fascinating than elsewhere. It is usually very busy and (2) noisy, even at night.

Life in a big thành phố starts early in the morning. Soon the roads are (3) full of vehicles. School children in their uniforms can be seen on the pavement, walking or waiting for buses. People rush lớn work. With every passing hour, the traffic goes on increasing. The shops and the market places remain (4) crowded till the evening hours.
Certainly (5) urban life has certain charms. It offers great opportunities and challenges, especially for the young. There are lots of things lớn bởi, and facilities are well developed. There are (6) fabulous places for amusement and recreation. One never feels(7) bored in a thành phố.

Tạm dịch:   

Một thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn luôn luôn linh động, tràn trề mức độ sinh sống. Cuộc sinh sống thành phố Hồ Chí Minh tiến bộ rộng lớn và mê hoặc rộng lớn những điểm không giống. Nó thông thường vô cùng tất bật và tiếng ồn, trong cả vô đêm tối. 

Cuộc sinh sống ở một thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn chính thức kể từ sáng sủa sớm. Chẳng bao nhiêu chốc những con phố đang được chan chứa xe pháo. Học sinh đem đồng phục hoàn toàn có thể được phát hiện ra bên trên vỉa hè, đi dạo hoặc hóng xe pháo buýt. Mọi người vội vàng đi làm việc. Với từng giờ trôi qua loa, lưu rất nhiều người càng ngày càng tăng. Các siêu thị và quần thể chợ vẫn còn đấy nhộn nhịp đến tới giờ tối.

Chắc chắn cuộc sống thường ngày trở thành thị với những đường nét hấp dẫn chắc chắn. Nó mang tới những thời cơ và thử thách rộng lớn, nhất là mang đến người trẻ tuổi. Có thật nhiều loại nhằm thực hiện, và những hạ tầng được cách tân và phát triển chất lượng. Có những điểm sung sướng nghịch ngợm vui chơi giải trí tuyệt hảo. Một người ko lúc nào cảm nhận thấy buồn ngán vô một thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Complete each sentence with the word given, using comparison. 

(Hoàn trở thành câu với những kể từ đang được mang đến, dùng cấu hình đối chiếu.)

1. The last exhibition was not __________ this one. (INTERESTING)

2. This thành phố is developing__________ in the region. (FAST)

3. Let's take this road. It is__________ way lớn the thành phố. (SHORT)

4. I was disappointed as the film was__________ than vãn I had expected. (ENTERTAINING)

5. You're not a safe driver! You should drive__________. (CAREFULLY)

Lời giải chi tiết:

1. The last exhibition was not as interesting as this one. 

(Cuộc triển lãm trước ko thú vị như cuộc triển lãm này.)

Giải thích: be not as adj as: cấu hình đối chiếu ko ngang bằng 

2. The thành phố is developing the fastest in the region. 

(Thành phố này đang được cách tân và phát triển nhanh nhất có thể đối với điểm.)

Giải thích: sử dụng cấu hình đối chiếu nhất với trạng kể từ ngắn: V + the adv-est

3. Let's take this road. It is the shortest way lớn the thành phố. 

(Hãy lên đường đàng này. Đây là con phố sớm nhất cho tới thành phố Hồ Chí Minh.)

Giải thích: sử dựng đối chiếu nhất với tính từ: be + the + adj-est + N

4. I was disappointed as the film was less entertaining than I had expected.

(Tôi thực sự tuyệt vọng với bộ phim truyền hình, vì như thế nó ko vui chơi giải trí như tôi chờ mong.)

Giải thích: dựa vô ngữ nghĩa và cấu hình đối chiếu tầm thường rộng lớn với less: be + less + adj

5. You're not a safe driver! You should drive more carefully.

(Bạn là 1 trong những tài xế ko an toàn và tin cậy. quý khách hàng nên tài xế cảnh giác rộng lớn.)

Giải thích: so sánh rộng lớn với trạng từ: V+ more + adv

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Complete each space with a phrasal verb from the list. Change the khuông of the verb if neccessary.

(Hoàn trở thành vị trí trống rỗng với những cụm động kể từ vô list. Thay thay đổi dạng của động kể từ nếu như cần thiết.)

cheer up          get over      turn back      find out      turn down       go on 

1. She ________ his invitation lớn the buổi tiệc ngọt and now he's really upset.

2. What's ________ in the street over there? Open the door!

3. Lots of fruit and vegetables will help you ________ your cold.

4. My brother was ________ with a trip lớn the zoo.

5. The road was jammed, ví we had lớn _______ and find an alternative route.

6. I have ________ about a fabulous place where we can go for a picnic this weekend.

Phương pháp giải:

- turn down: kể từ chối

- go on: tiếp tục

- get over: vượt lên, khỏi

- cheer up: sung sướng lên

- turn back: tảo lại

- find out : thăm dò ra

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: hằng đẳng thức mũ 3

1. She turned down his invitation lớn the buổi tiệc ngọt and now he's really upset.

(Cô ấy kể từ chối điều chào cho tới buổi tiệc và giờ đây anh tớ thực sự tức dỗi.)

Giải thích: Diễn mô tả một sự khiếu nại xẩy ra vô vượt lên trên khứ nên dùng thì vượt lên trên khứ đơn

2. What's going on  in the street over there? Open the door.

(Có chuyện gì đang được ra mắt ở cơ. Mở cửa ngõ đi ra lên đường.)

Giải thích: What's going on: chuyện gì đang được thao diễn ra

3. Lots of fruit and vegetables will help you get over your cold.

(Có nhiều loại rau quả và trái cây hoàn toàn có thể giúp đỡ bạn ngoài cảm ổm.)

Giải thích: cấu trúc help + O + động kể từ vẹn toàn thể

4. My brother was cheered up with a trip lớn the zoo. 

(Em trai tôi đang được sung sướng lên nhiều với chuyện đi dạo cho tới sở thú.)

Giải thích: cấu trúc thụ động thì vượt lên trên khứ đơn S + were/ was + Ved/V3

5. The road was jammed, ví we had to turn back and find an alternative route.

(Con đàng hiện giờ đang bị tắc, nên bọn chúng toi cần quay trở lại và thăm dò đàng không giống.)

Giải thích: cấu trúc have to/ has to/ had lớn + động kể từ vẹn toàn thể

6. I have found out about a fabulous place  where we can go for a picnic this weekend.

(Tôi đang được thăm dò đi ra một vị trí thú vị điểm nhưng mà hoàn toàn có thể lên đường dã nước ngoài vô vào buổi tối cuối tuần này.)

Giải thích: cấu trúc thì lúc này hoàn thiện S + have/has + Ved/V3

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Rewrite each sentence ví that it has a similar meaning and contain the word in capitals.

(Viết lại câu sao mang đến nghĩa không bao giờ thay đổi và với dùng những kể từ in hoa.)

1. Don't leave the lights on when you leave the classroom. (OFF)

(Đừng nhằm đèn sáng sủa khi chúng ta rời ngoài lớp học tập.)

2. Mai spent her childhood in a small town in the south. (UP)

(Mai đang được trải qua loa thời thơ ấu của tôi ở một thị xã nhỏ ở phía phái mạnh.)

3. Kathy checked the restaurant on her mobile phone. (LOOKED)

(Kathy đang được đánh giá nhà hàng quán ăn bên trên điện thoại cảm ứng thông minh địa hình của cô ý ấy.)

4. My grandmother has recovered from her operation. (GOT)

(Bà tôi đang được phục hồi sau ca phẫu thuật.)

5. We are really expecting lớn see you again with pleasure. (LOOK)

(Chúng tôi thực sự chờ mong được hội ngộ các bạn với thú vui.)

Lời giải chi tiết:

1. Turn off the lights when you leave the classroom. 

(Hãy tắt đèn khi chúng ta rời ngoài lớp học tập.)

2. Mai grew up in a small town in the south.

(Mai vững mạnh ở một thị xã nhỏ ở phía phái mạnh.)

3. Kathy looked up the restaurant on her mobile phone.

(Kathy đang được tra cứu giúp nhà hàng quán ăn bên trên điện thoại cảm ứng thông minh địa hình của cô ý ấy.)

4. My grandmother has got over her operation.

(Bà tôi đang được phục sinh sau ca phẫu thuật.)

5. We are looking forward lớn seeing you again.

(Chúng tôi thực sự chờ mong hội ngộ các bạn.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

Task 6. Work in two teams. The first team gives the name of a thành phố or town in Viet Nam. The other team says any man-made or natural attractions that it is famous for. Then switch. The team with the most items wins.

(Làm việc theo đòi 2 group. Nhóm thứ nhất thể hiện thương hiệu của một thành phố Hồ Chí Minh hoặc thị xã. Nhóm còn sót lại phát biểu bất kể một điểm du ngoạn đương nhiên hoặc tự tạo phổ biến và ngược lại. Nhóm với nhiều hơn thế là group thắng.) 

Lời giải chi tiết:

City

(Thành phố)

Famous attractions

(Các điểm du ngoạn nổi tiếng)

Bac Ninh

(Bắc Ninh)

Dam pagoda, Phat Tich pagoda, Eight Kings of Ly empire Temple,…

(Chùa Dạm, miếu Phật Tích, đền rồng thờ Tám vị vua căn nhà Lý,…)

Ha Noi

(Hà Nội)

Ngoc Son temple, Ha Noi museum, Hoan Kiem lake,…

(đền Ngọc Sơn, kho lưu trữ bảo tàng thủ đô hà nội, hồ nước Hoàn Kiếm,...)

Hoa Binh

(Hòa Bình)

Kim Boi hot spring, Mai Chau valley

(suối khoáng rét Kim Bôi, thung lũng Mai Châu)

Lam Dong

(Lâm Đồng)

Xuan Huong lake, Gougah waterfall

(hồ Xuân Hương, thác Gougah)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Project Unit 2 Trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

  Tổng thích hợp bài xích tập dượt phần Project Trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

 • Skills 2 Unit 2 trang 23 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  Tổng thích hợp bài xích tập dượt phần Skills 2 Trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

 • Skills 1 Unit 2 trang 22 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  Tổng thích hợp bài xích tập dượt phần Skills 1 Trang 22 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

 • Communication Unit 2 trang 21 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  Tổng thích hợp những bài xích tập dượt phần Communication Trang 21 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

 • A Closer Look 2 Unit 2 trang 19 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  Tổng thích hợp những bài xích tập dượt phần A closer look 2 Trang 19 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới nhất - Xem ngay

Xem thêm: nguyên tử khối của bari

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định hùn học viên lớp 9 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.