ancol có tác dụng với naoh không

Câu hỏi:

30/10/2019 44,975

Bạn đang xem: ancol có tác dụng với naoh không

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

C2H5OH + CuO to CH3CHO + Cu + H2O

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

C2H5OH + HCOOH H2SO4dac,to HCOOC2H5 + H2O

C2H5OH + NaOH ko phản xạ.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khối lượng glixerol nhận được Khi đun rét 2,225 kilogam hóa học bự (loại tristearin) sở hữu chứa chấp 20% tạp hóa học với hỗn hợp NaOH (coi như phản xạ xẩy ra trả toàn) là

A. 0,184 kg

B. 1,780 kg

C. 0,890 kg

D. 1,840 kg

Câu 2:

Những phù hợp hóa học này tại đây sở hữu đồng phân hình học tập (cis-trans)?

CH3CH=CH2 (I);

CH3CH=CHCl (II);

CH3CH=C(CH3)2 (III);

C2H5-C(CH3)=C(CH3)-C2H5 (IV);

C2H5-C(CH3)=CCl-CH3 (V).

A. (III), (IV)

B. (I), (IV), (V)

C. (II), (IV), (V)

D. (II), (III), (IV), (V)

Câu 3:

Cho m gam lếu láo phù hợp X bao gồm phenol và etanol phản xạ trọn vẹn với natri (dư), nhận được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt không giống, nhằm phản xạ trọn vẹn với m gam X cần thiết 100 ml hỗn hợp NaOH 1M. Giá trị của m là

Xem thêm: na2co3 có kết tủa không

A. 7,0

B. 14,0

C. 21,0

D. 10,5

Câu 4:

Cho một mẩu natri nhập ống thử đựng phenol rét chảy, thấy

A. sủi lớp bọt do khí tạo ra.

B. màu sắc hồng xuất hiện nay.

C. thông hơi gold color.

D. sở hữu kết tủa white.

Câu 5:

Cho neopentan thuộc tính với Cl2 theo dõi tỉ lệ thành phần số mol 1 : 1, số thành phầm monoclo tối nhiều nhận được là

A. 1

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 6:

Hỗn phù hợp X bao gồm ancol etylic, axit axetic và metyl fomat. Lấy m gam lếu láo phù hợp X chia thành nhị phần đều bằng nhau. Phần một đem nhen nhận được 11,44 gam CO2. Phần nhị phản xạ không còn với 4,48 gam KOH. Khối lượng của ancol etylic nhập m gam X là

A. 0,656 gam

B. 4,600 gam

C. 0,828 gam

Xem thêm: các dạng toán lớp 2

D. 2,300 gam