3 trận đá của xanh trích

6.4K Likes, 84 Comments. TikTok video clip from Hungle196868 (@hungle196868): "#gà_chọi_việt_nam #gà @hungle192828 #thomo". truyền nhân của xanh lơ trích sừng trấn thủ thomoCậu Cả - XAVI Phạm.

#gà_chọi_việt_nam #gà @hungle192828 #thomo

Bạn đang xem: 3 trận đá của xanh trích

11.6K Likes, 122 Comments. TikTok video clip from Viễn Cần Thơ Marketing Gà Đá (@vienvision): "Trả lời nói @vanhung116 Huyền thoại Thomo, Danh Kê Xanh Mồng Trích Trấn Thủ Bồ Thomo của bằng hữu phía trên. #gathomo #gadonvietnam #gadon #gamyhatch #gada #chienke #dautruongthomovision #ngucocgada #VisionVN #thomo67 #thomo #gathomo999 #gamynhap #gamy #?gachoii❤️❤️vietnam @Viễn Cần Thơ Marketing Gà Chọi @Viễn Cần Thơ Marketing Gà Chọi @Viễn Cần Thơ Marketing Gà Chọi". HUYỀN THOẠI THOMOnhạc nền - Viễn Cần Thơ Marketing Gà Chọi - Viễn Cần Thơ Marketing Gà Đá.

Trả lời nói @vanhung116 Huyền thoại Thomo, Danh Kê Xanh Mồng Trích Trấn Thủ Bồ Thomo của bằng hữu phía trên. #gathomo #gadonvietnam #gadon #gamyhatch #gada #chienke #dautruongthomovision #ngucocgada #VisionVN #thomo67 #thomo #gathomo999 #gamynhap #gamy #?gachoii❤️❤️vietnam @Viễn Cần Thơ Marketing Gà Chọi @Viễn Cần Thơ Marketing Gà Chọi @Viễn Cần Thơ Marketing Gà Chọi

668 Likes, TikTok video clip from Ngô Khánh Nam (@nkn19101999): "#xanhmongtrich #thomo999 #xanhtrichthomo". nhạc nền - Gà Danh Thomo - user76083959290.

#xanhmongtrich #thomo999 #xanhtrichthomo

3.7K Likes, 21 Comments. TikTok video clip from Ðaṭ Trần (@dattran.6368): "Xanh trích đá tớ ơi đứng ăn tiết #gaxanhtrich #xanhtrichthomo #aexemvui🐓🌾🌾 #thomo #anhcop #ga #dangcap". nhạc nền - Ðaṭ Trần.

Xanh trích đá tớ ơi đứng ăn tiết #gaxanhtrich #xanhtrichthomo #aexemvui🐓🌾🌾 #thomo #anhcop #ga #dangcap

3.1K Likes, 136 Comments. TikTok video clip from Nhớ Nè (@nhovivu96): "Ghé ngôi nhà thăm hỏi idol #xuhuong2023". nhạc nền - Nhớ Nè.

Ghé ngôi nhà thăm hỏi idol #xuhuong2023

Kể về xanh lơ trích của a . Cọp hội chứng lưu giữ thomo #xanhchich_huyềnthoai#tintucvov

833 Likes, TikTok video clip from Mít Trà Cú (@mittracu.84): "Anh Ba Cọp mặc dù ở cỗ môn nào là , Anh đều nhiệt tình không còn bản thân #xanhmongtrich #traigamitracu #seagames2023 #thomo #gada #fyp #xh #mittracu❤️ #mittracu84 #anhbacopthomo #fyp". nhạc nền - Mít Trà Cú.

Anh Ba Cọp mặc dù ở cỗ môn nào là , Anh đều nhiệt tình không còn bản thân #xanhmongtrich #traigamitracu #seagames2023 #thomo #gada #fyp #xh #mittracu❤️ #mittracu84 #anhbacopthomo #fyp

3.9K Likes, 68 Comments. TikTok video clip from Đam Mê Gà 🐓 (@ga.daneko): "Trả lời nói @Quạ Đen  Xanh Trích trấn lưu giữ Thomo của em phía trên - gà tiếp theo sau là gì nhỉ 😃#gà_chọi_việt_nam #xanhtrichthomo #gàchọi #xuhuong #trending #gàchiến". Xanh Mồng Trích Trấn Giữ THOMOnhạc nền - Đam Mê Gà 🐓.

Trả lời nói @Quạ Đen Xanh Trích trấn lưu giữ Thomo của em phía trên - gà tiếp theo sau là gì nhỉ 😃#gà_chọi_việt_nam #xanhtrichthomo #gàchọi #xuhuong #trending #gàchiến

Có lẻ chúng ta quên lãng khét cọp bị bao phủ lấp vì thế xanh lơ trích !!!#gadanhthomo #xuhuongtiktok

146 Likes, TikTok video clip from Trai ga mien phái nam (@traigamiennam1): "Xanh mồng trích, trấn lưu giữ thomo bất bại. tượng đài thomo #xanhmongtrich #thomo #ga #gada #traigamiennam1 #gadamiennam1". Một Giấc Phiêu Bồng (Remix) - Chu Thúy Quỳnh & NH4T Remix.

Xanh mồng trích, trấn lưu giữ thomo bất bại. tượng đài thomo #xanhmongtrich #thomo #ga #gada #traigamiennam1 #gadamiennam1

233 Likes, TikTok video clip from Kỳ Gà Tây 67 (@kygatay_bi_mat_nick): "Cọp Trấn Giữ Thomo và Uống Máu Đối Thủ #gadathomo #xanhtrichthomo #xuhuong". nhạc nền - Kỳ Trân Duyên - Kỳ Gà Tây 67.

Cọp Trấn Giữ Thomo và Uống Máu Đối Thủ #gadathomo #xanhtrichthomo #xuhuong

2K Likes, 39 Comments. TikTok video clip from AZ688.COM (@az688com): "Khi Anh Sỹ Tiến bật mý kín vì sao Lão Ngoan Đồng bị đuỗi ngoài ý trung nhân 999#xanhmongtrich #anhbacopthomo #mittracu #lãongoanđồng #bồ999 #tructiepthomo #az688 #gà_chọi_việt_nam". nhạc nền - Reency Ngô.

Khi Anh Sỹ Tiến bật mý kín vì sao Lão Ngoan Đồng bị đuỗi ngoài ý trung nhân 999#xanhmongtrich #anhbacopthomo #mittracu #lãongoanđồng #bồ999 #tructiepthomo #az688 #gà_chọi_việt_nam

13.4K Likes, 45 Comments. TikTok video clip from Ngũ Cốc Gà Đá COMBAT -Gold- (@dautruongthomovision): "Huyền thoại Xanh Trích bất bại chấn lưu giữ ý trung nhân Thomo #gatre #gadavn". nhạc nền - dautruongthomovision - Ngũ Cốc Gà Đá COMBAT -Gold-.

Huyền thoại Xanh Trích bất bại chấn lưu giữ ý trung nhân Thomo #gatre #gadavn

29.5K Likes, 367 Comments. TikTok video clip from Nghĩa Gà (@nghiaga62thomo): "Con của Huyền thoại xanh lơ trích thời điểm ngày hôm nay rớt cái loại 4 bên trên ý trung nhân 67 quá không mong muốn (trận 28) #xanhtrichthomohuyenthoai #gada67". nhạc nền - Nghĩa Gà.

Con của Huyền thoại xanh lơ trích thời điểm ngày hôm nay rớt cái loại 4 bên trên ý trung nhân 67 quá không mong muốn (trận 28) #xanhtrichthomohuyenthoai #gada67

Ba Cọp Tho-mo - Người dẫn đến kẻ trấn thủ Xanh Mồng Trích #xuhuong #foryou #tiktok #tiktok #fy #fyb #thomo #trinhminhphuc #phucbarcelona #phucbinhduong #mittracu #hungcantho

6.3K Likes, 46 Comments. TikTok video clip from ░▒▓█ Μ𝓲𝐍Ħ 𝐕ũ █▓▒░ ✅ (@minhvuly138): "Kể về xanh lơ trích của a . Cọp hội chứng lưu giữ thomo #xanhchich_huyềnthoai#tintucvov". nhạc nền - 𝙼𝚒𝚗𝚑 𝚟𝚞̃ - ░▒▓█ Μ𝓲𝐍Ħ 𝐕ũ █▓▒░ ✅.

Kể về xanh lơ trích của a . Cọp hội chứng lưu giữ thomo #xanhchich_huyềnthoai#tintucvov