1/6 giờ bằng bao nhiêu phút

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: 1/6 giờ bằng bao nhiêu phút

TRẢ LỜI

avatar

Đáp án:

10 phút

Giải quí công việc giải:

1/6*60=10

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

4.8

4 vote

avatar

Đáp án: 10 phút

Xem thêm: có ý kiến cho rằng trong quá trình học tập thì tự học là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công

Giải quí công việc giải:

Đổi : 1 giờ = 60 phút

60 x 1/6 = 60/6 = 10 (phút)

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Bổ sung kể từ thường xuyên gia

Đáp án:

$\dfrac16$ giờ là 10 phút 

Giải quí công việc giải:

1 giờ = 60 phút

1 giờ chia thành 6 phần đều nhau, thì $\dfrac16$ giờ là một trong những phần bởi vì nhau

Xem thêm: các tác phẩm văn học lớp 12 thi thpt

Vậy $\dfrac16$ giờ là:

60 phút:6=10 phút