1/2 giờ bằng bao nhiêu phút

Công cụ quy đổi giờ lịch sự phút Online:

1,2 tiếng tự từng nào phút là 1 trong vô số những câu hỏi về kiểu cách thay đổi giờ khoảng thời gian nhưng mà bậc tè học tập thông thường bắt gặp cần. Tuy nhiên ko cần ai ai cũng thể hiện được đáp số đúng chuẩn, hãy nằm trong mò mẫm hiểu cơ hội thay đổi giờ lịch sự phút nhé!

Bạn đang xem: 1/2 giờ bằng bao nhiêu phút

Lưu ý đầu tiền: câu hỏi này là cơ hội thay đổi 1,2 tiếng lịch sự phút chứ không cần cần ½ giờ lịch sự phút nhé!

Ta có một giờ  tự 60 phút

Vậy phương pháp tính sớm nhất có thể này đó là lấy 1,2 x 60 = 72 phút đó là đáp số.

Hoặc một cách tính nhẩm không giống ê là: 1,2 tiếng = 1 giờ + 0,2 giờ

 • 1 giờ tự 60 phút
 • 0,2 tiếng tự 12 phút

1,2 giờ  = 60 phút + 12 phút

Vậy 1,2 tiếng tự 72 phút

1-2-gio-bang-bao-nhieu-phut

Đấy là một trong những vô 2 cơ hội thay đổi giờ lịch sự phút sớm nhất có thể nhưng mà tất cả chúng ta rất có thể vận dụng một cơ hội tương tự động với những câu hỏi về giờ khoảng thời gian khác!

Một số bài bác luyện ví dụ khác

Ví dụ 1: 7 giờ 50 phút tự từng nào phút

 1. 84 phút
 2. 450 phút
 3. 470 phút
 4. 570 phút

Đáp số: 7 giờ 50 phút = 470 phút (Đáp án C)

Xem thêm: cam ranh thuộc tỉnh nào

Ví dụ 2: 9h 2 phút tự từng nào phút

 1. 470 phút
 2. 540 phút
 3. 542 phút
 4. 552 phút

Đáp số: 9 giờ 2 phút = 542 phút (Đáp án C)

Ví dụ 3: nửa tiếng tự bao nhiêu giờ

 1. 0,2 giờ
 2. 0,5 giờ
 3. 1,3 giờ
 4. 1,4 giờ

Đáp số: 30 phút = 0,5 giờ (Đáp án B)

Ví dụ 4:  180 phút tự bao nhiêu giờ

 1. 2 giờ
 2. 3 giờ
 3. 4 giờ
 4. 5 giờ

Đáp số: 180 phút = 3h (Đáp án B)

Ví dụ 5: 2/3 giờ tự từng nào phút

 1. 40 phút
 2. 60 phút
 3. 90 phút
 4. 138 phút

Đáp số: 2/3 giờ = 40 phút (Đáp án A)

Xem thêm: thành tựu cách mạng công nghiệp lần 3

Ví dụ 6: 6,2 tiếng tự từng nào phút

 1. 100 phút
 2. 180 phút
 3. 362 phút
 4. 372 phút

Đáp số: 6,2 tiếng tự 372 phút (Đáp án D)

Xem thêm:

 • 1/2 giờ bằng bao nhiêu phút. Cách thay đổi giờ lịch sự phút
 • 1,4 giờ tự từng nào phút, Cách thay đổi giờ đi ra phút
 • 1,5 giờ tự từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ lịch sự phút
 • 3/4 giờ tự từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ đi ra phút